30/12/2014 | Yazar: Murat Köylü

Adalet Bakanlığı, LGBT mahpusların haklarına ilişkin bilgi edinme başvurusunu yanıtlayarak cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına eğitimler verildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı: Cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına LGBT eğitimi verildi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Adalet Bakanlığı, LGBT mahpusların haklarına ilişkin bilgi edinme başvurusunu yanıtlayarak LGBT hükümlü ve tutuklulara yaklaşım konusunda cezaevi psiko-sosyal servis uzmanlarına eğitimler verildiğini belirtti. Bakanlık, infaz koruma memurlarına ve genel mahpus nüfusuna yönelik farkındalık ve şiddet önleme programları düzenlenip düzenlenmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
 
Bakanlık “LGBT haklarına yönelik çalışmamız yok” demişti
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal’ın "hapishanelerde LGBT haklarına ilişkin" bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı’ndan kısmî yanıt geldi.
 
Her ne kadar Milletvekili Tanal’ın Adalet Bakanlığı’na yönelttiği LGBT haklarına ilişkin diğer başvurusuna Bakanlık tarafından dün "herhangi bir çalışmamız olmamıştır" şeklinde yanıt verilmiş olsa da, Bakanlığın cezaevi psiko-sosyal servis personeline konuya dair eğitimler verdiği ortaya çıktı.
 
Eğitim yerine tecrit modeli!
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2012 yılında bir eşcinsel mahpusu "kendi güvenliği için tecrit eden" Türkiye’yi ayrımcılık ile kötü muameleden suçlu bulmuştu. Bu gelişmeyi izleyen aylarda, Adalet Bakanlığı’nın "LGBT Hapishanesi" projesi ortaya çıkmış, söz konusu yaklaşım sivil toplumun "toplu tecrit" eleştirilerine konu olmuştu. 
 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "LGBT mahpusların hakları" konusunu geçtiğimiz Kasım ayında soru önergesi yolu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gündemine taşımış, ancak muhalefet önergelerinin çoğu yanıtsız bırakıldığı için, aynı soruyu yanıtlanma zorunluluğu bulunan bilgi edinme başvurusu yoluyla da Bakanlığa yöneltmişti.
 
Milletvekili Tanal’ın bilgi edinme başvurusunda şunlar sorulmuştu:
 
·         Ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma memuru, eğitmen, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve sağlık görevlilerine yönelik, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ve özel ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir meslek içi eğitim faaliyeti yürütülmekte midir?
·         Söz konusu personelin işe alım süreçlerinde, LGBT kişilerin insan haklarına ve özel gereksinimlerine ilişkin bilgiye ve deneyime dayalı herhangi bir kriter aranmakta mıdır?
·         Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve şiddet ile mücadele etmek üzere, özellikle infaz koruma memurlarına ve diğer mahpuslara yönelik herhangi bir farkındalık yükseltme veya şiddet önleme programı yürütülmekte midir?
 
Adalet Bakanlığı’ndan psiko-sosyal servis elemanlarına LGBT eğitimi
 
Bu sorulara ilişkin Bakanlık yanıtı ise şöyle oldu:
 
"Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ceza İnfaz Kurumları’nda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında ceza infaz kurumlarında çalışılan psikolog ve sosyal çalışmacılara ceza infaz kurumlarında bulunan LGBT hükümlü ve tutuklulara yaklaşımdaki temel ilkeleri, sorunlu cinsel davranışlarda (parafililer) izlem, sevk ve müdahalenin nasıl olması gerektiği ve ceza infaz kurumlarında çalışan tüm personele bu tür hükümlü ve tutuklulara yaklaşım konusunda yaygınlaştırma eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda 25 psiko-sosyal servis elemanına eğitici eğitimi ve 450 uzmana da yaygınlaştırma eğitimi verilmiştir."
 
Yukarıdaki açıklama kapsamında, soruların infaz koruma memurlarına ve genel mahpus nüfusuna yönelik faaliyetlerle ilgili kısmı yanıtsız kalmış oldu.
 
“Zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlar kanun ile yasaklanmıştır”
 
Mahmut Tanal’ın "İnfaz koruma memurlarından veya diğer tutuklu ve hükümlülerden LGBT kişilere dönük açık şiddet tehdidi bildirildiğinde veya bu şiddet gerçekleştiğinde, Bakanlığınız LGBT kişiyi korumak veya faile yaptırım uygulamak adına hangi prosedürü izlemektedir? Cezaevlerinde LGBT mahpusların yönetime veya yönetimle ilgili şikâyette bulunmalarını kolaylaştıran ve mağdur mahpusların mağduriyetlerini gidermeye ehliyetli ve tam mahremiyet ve güvenlik sağlayan hangi mekanizmalar bulunmaktadır?" şeklindeki sorusuna Bakanlık genel bir yanıt verdi:
 
"Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin güvenlik tedbirleri, tüm ceza infaz kurumlarımızda, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiç kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanmaktadır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı davranışlar kanun ile yasaklanmış olup, aksi davranış suç teşkil etmektedir."
 
"Ceza infaz kurumlarında, başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmakta olup, tutuklu ve hükümlülerin kurum idaresinin kendileriyle ilgili her türlü işlemine karşı infaz hâkimliği nezdinde şikâyet ve ağır ceza mahkemesine itiraz hakları bulunmaktadır".
 
"Ayrıca hükümlü ve tutukluların her türlü şikâyeti hakkında gerekli adli ve idari soruşturmalar ivedilikle yapılarak neticelendirilmekte olup, LGBT olduklarını beyan eden hükümlü ve tutukluların, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere tanınan haklardan ayırım gözetmeksizin yararlanmaları sağlanmaktadır."
 
Bakanlığın 44 kitaplık insan hakları kaynakçası
 
Milletvekili Tanal’ın "söz konusu personelin meslek içi eğitiminde kullanılan insan hakları ve demokratik yurttaşlık eğitimi müfredatı hangi kaynaklar ve yayınlardan oluşmaktadır?" şeklindeki sorusu ise 44 kitaptan oluşan bir kaynakça ile yanıtlandı. "Ceza İnfaz Kurumları ve İnsan Hakları Dersinde Personele Aktarılan Konuların Kaynakçası" adlı listeyi aşağıdaki resimlerde görebilirsiniz.
 
İlgili haberler:
 

Etiketler: insan hakları
Nefret