04/06/2020 | Yazar: Defne Güzel

BİZ Antalya, 17 Mayıs Derneği, Lamdaistanbul, LİSTAG ve HEVİ LGBTİ+ HIV politikalarını anlatıyor.

AIDS’li İğne: LGBTİ+ örgütleri HIV meselesinin neresinde? - 1 Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

AIDS’li İğne yazı dizisinde sözü LGBTİ+ örgütlerine bırakıyoruz. LGBTİ+ örgütlerine HIV alanındaki politikalarını, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini, farkındalık çalışmalarını ve gelecek planlarını sorduk. Kaos GL’nin ardından bugünkü konuklarımız BİZ Antalya, 17 Mayıs Derneği, Lamdaistanbul, LİSTAG ve HEVİ LGBTİ+ sorularımızı yanıtladı.

BİZ Antalya

Örgütümüz her türlü ayrımcılığa karşı olduğu gibi HIV ile yaşayan bireylere karşı ayrımcılığın da karşısında durmaktadır. HIV ile yaşayan bireyler bize ulaştıklarında derneğimizde güvenli ortam sağlamak ve cinsel sağlık alanında çalışan diğer STK'lara yönlendirmek birincil amaçlarımızdır. Ayrıca hem dernek içindeki hem de Antalya yerelindeki gençlere ulaşmayı amaçladığımız atölyeler düzenliyoruz.

2019 yılında Dünya AIDS Günü’nde Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile film gösterimi ve HIV/AIDS konulu cinsel sağlık eğitimi düzenledik. Bilgilendirici broşür hazırladık. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi ile anonim ve ücretsiz test merkezi için görüşmelere başladık hatta kış sonu merkezin açılacağı sözünü aldık. Bize verilen bu sözün takipçisi olacağız. Yakın zamanda tekrar görüşmeyi planlıyoruz.

17 Mayıs Derneği

Yeni kurulan bir derneğiz. 17 Mayıs Derneği olarak 2 Eylül 2019’da kurulduk ve kuruluş sürecimizde kendimize üç temel çalışma alanı belirledik. Bunlar: Yaşlılık, HIV ve LGBTİ+ örgütleri ve toplumunu güçlendirmek. Yola çıkarken kendimize belirlediğimiz temel çalışma alanlarından birinin HIV olmasının sebebi özellikle HIV’le yaşayan LGBTİ+ kişilerin çoklu ayrımcılıkların hedefinde olması ve bu ayrımcılıkların yeteri kadar görünür olmamasıydı.

HIV alanındaki ilk faaliyetimiz 12-13 Eylül 2019’da Almanya/Berlin’de yapılan EUROPACH projesinin kapanış konferansı “Yaşam Siyaseti: HIV/AIDS Aktivizminin Geçmişini Yarınlarda Hatırlamak” konferansına katılmak oldu. Dernek kurucularımız aynı zamanda Kaos GL’nin ev sahipliği yaptığı “HIV ve Ayrımcılık Karşıtı Paydaş Çalıştayı”na da katıldı. Bu iki etkinlik sonrası HIV alanına yaklaşımımızı belirledik. Çok özet olarak, bu konferans ve çalıştayla birlikte HIV’in sadece bir sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği aynı zamanda bir eşit yurttaşlık meselesi olarak ele alınması gerektiğini fark ederek daha geniş bir çerçeveden “HIV meselesine” odaklanmaya karar verdik.

Derneğimizde danışmanlık hizmeti bulunmuyor. Bu alanda danışmanlık veren çok sayıda örgüt var ve bu örgütlerin kapasitesini güçlendirmek için çalışmayı planlıyoruz.

Son süreçte LGBTİ+ toplumuna ve aktivizmine yönelik tehditler gittikçe artıyor. Bu doğrultuda LGBTİ+ örgütlerin sürdürebilirliğini desteklemek amacıyla, kaynak geliştirme, finans ve idari işler, savunuculuk ve dijital güvenlik gibi alanlarda destek vermeyi hedefliyoruz. Özellikle kriz anlarına müdahale edebilecek bir profesyonel ve gönüllü destek ekiplerinin kurulması hedefleniyor. LGBTİ+ toplumunu ve aktivizmini güçlendirmek için yapacağımız bu çalışmada HIV’le yaşayan LGBTİ+ kişileri güçlendirmek, ayrımcılığa karşı dayanışmak temel önceliklerimiz arasında. HIV’e dair önleme çalışmalarını yerine getiren çok sayıda kurum da olduğu için biz 17 Mayıs Derneği olarak istedikleri taktirde HIV’le yaşayan LGBTİ+’ların örgütlenebilecekleri alanlar açmayı önemsiyoruz. Bu alanı açmak istiyor ve HIV’le yaşayan LGBTİ+’ların örgütlenme girişimlerini desteklemek istiyoruz.

Lambdaİstanbul

Bizler Lambdaİstanbul gönüllüleri olarak, çalışmalarımızda ve söylemlerimizde ilkelerimizi temel alıyoruz ve bu ilkelerden birisi de ‘her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma ilkesi’. Bahsi geçen ilke, HIV statüsü sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılan kişileri de açık bir şekilde içeriyor ve bu sebeple oluşan baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu ifade ediyor.

Güncel HIV meselelerinde politika üretebilmek ve dayanışmayı güçlendirmek için Şişli Kent Konseyi bünyesinde kurulan HIV Farkındalık Komisyonu’nun üyesi olduk. Bu komisyonda yer alan ve bu alanda çalışan örgütler (SPoD, Pozitif Yaşam, Pozitif-İz, Boysan’ın Evi, Ladeg+) ve bağımsız aktivistlerle ortak çalışmalar planlıyoruz.

HIV ile yaşayanlara dair şu anda danışmanlık hizmeti vermiyoruz; fakat gelen talepleri bu alanda danışmanlık veren kurumlara yönlendiriyoruz.

2015-2016 yıllarında Şişli Belediyesi Boysan Yakar Test Merkezi’ne düzenli olarak HIV testi yaptırmaya gidiyorduk. Bu açık bir etkinlikti ve ‘kimse yalnız kalmak zorunda değil’ diyerek herkesi her ay bizimle test yaptırmaya çağırıyorduk. Daha sonra bu etkinliklere çeşitli sebeplerle ara vermek durumunda kaldık. Testlerin ücretsiz ve anonim olarak yapıldığı Boysan Yakar Test Merkezi’ne ‘birlikte test yaptırma’ etkinliklerini yeniden başlatmak için HIV Farkındalık Komisyonu ile çalışma yürütmekteyiz. Bu alanda çalışan örgütler ile hem düzenli test etkinliklerini yeniden başlatmayı hem de test yaptırmaya gitmeden önce farkındalık eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

HIV meselesine dair gelecek planlarımız, HIV farkındalık komisyonu ile bu alanda çalışan örgütlerle iş birliği yaparak ortak politika üretmek ve kapasite geliştirerek HIV alanındaki savunuculuk faaliyetlerimizi güçlendirmek. Bu motivasyonla Lambdaistanbul bünyesinde HIV farkındalık komisyonu kurulabilirse, daha etkin çalışmalar yapmamız ayrıca mümkün olacaktır.

LİSTAG

Biz çok yeni bir derneğiz, HIV politikamız henüz yok ama her türlü ayrımcılığa karşı olma politikamızın da gereği olarak HIV farkındalığı adına örgütümüzde her sene Pozitif Yaşam gibi dernekler ile atölye çalışmaları düzenliyoruz, faaliyetlerimiz şu an bunlar ile sınırlı.

HEVİ LGBTİ+

HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin halihazırda bir Cinsel Sağlık Komisyonu bulunmaktadır. Psikologlar, Tıp Hekimi ve diğer sağlık çalışanlarının da yer aldığı bu komisyon, Cinsel Yolla Buluşan Enfeksiyonlar alanında danışmanlık ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir.

2016 yılından beridir 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü kapsamında HIV Fobi ve Stigmatizasyon odaklı politikalarla çalışmalarını yürütmektedir. CYBE hakkında "Kolime Sağlık" adlı bir kitapcık serisi hazırlamakta olan komisyonumuz bu seriye ait bir kitapcığı "10 soruda HIV" başlığına ayırmıştır. Bu serinin diğer sayılarında “10 Soruda HPV ve 10 Soruda Sfiliz" kitapcıklarına yer verilmiştir.

HEVİ LGBTİ+ Derneği 2018 yılında "Türkiye'den HIV Hikayeleri" adlı kitabı yayınlamıştır. Kitapta, çok çeşitli cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim beyanlarında bulunan kişilerin deneyimlerine yer verilerek, HIV ve stigmatizasyona dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda HEVİ LGBTİ+ Derneği etik ilkeleri gereği hiç kimseye cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve HIV statüsü konularında soru sorulamayacağı gibi bu alanda çalışma yürüten açık veya kapalı kimlikli kişilere herhangi bir ayrımcılık yapılamaz, kişiler teşhir edilemez. 

HEVİ LGBTİ+ Derneği kuruluş amacı gereği cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim alanındaki çalışmalarıyla beraber CYBE alanında hak temelli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda HIV enfeksiyonunun tıbbi yönünden daha çok HIV ile yaşayan kişilerin toplumda maruz kaldığı fobi, stigmatizasyon, yalnızlaştırılma vb. ayrımcılığa karşı politikalar üretmektedir. Bunun yanında kişilerin tüm bilgileri gizli kalmak şartıyla HIV ve bulaş yolları, testler, PrEP/PEP/ kullanımı Kondom temini konuları dahil CYBE ve özelde HIV hakkında Cinsel Sağlık komisyonunda yer alan kişiler tarafından ücretsiz danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilmektedir. 

Belirtiğimiz çalışmalar ve politikalar gereği 2020 yılı ve sonrasında da birincil politikamız HIV fobi ile mücadele ve HIV ile yaşayanların yaşadığı ayrımcılıkla mücadele olacaktır. Bunu yanı sıra CYBE temelinde korunma, gönüllü danışmanlık ve yönlendirme konularındaki çalışmalarımız da devam edecektir. 


Etiketler: insan hakları, sağlık
nefret