05/06/2020 | Yazar: Defne Güzel

Kuir Kıbrıs, Pembe Hayat, Muamma LGBTİ+ ve Özgür Renkler, HIV politikalarını anlatıyor.

AIDS’li İğne: LGBTİ+ örgütleri HIV meselesinin neresinde? - 2 Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

AIDS’li İğne yazı dizisinde sözü LGBTİ+ örgütlerine bırakıyoruz. LGBTİ+ örgütlerine HIV alanındaki politikalarını, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini, farkındalık çalışmalarını ve gelecek planlarını sorduk. Kuir Kıbrıs, Pembe Hayat, Muamma LGBTİ+ ve Özgür Renkler yanıtladı.

Kuir Kıbrıs

27 Ocak 2014’te, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Ceza Yasası’ndaki yetişkin erkekler arası, rızaya dayalı cinsel davranışları beş yıla kadar hapis ile cezalandıran yasa maddelerinin kaldırılmasından sonra, Kuir Kıbrıs Derneği aktif bir biçimde cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele etme imkanı bulmuştur.

2014 yılından itibaren yürüttüğü proje ve diğer çalışmalarla, toplumdaki homofobi, bifobi ve transfobi ile mücadele ederken, LGBTI+ bireylerin de yaşamın çeşitli alanlarında farkındalıklarını artırmak için çalışmalar yapmaktadır.

HIV ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklarla ilgili çalışmalar derneğin Sağlık Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bu alanda öncelikle tüm adadaki HIV vakaları ile ilgili epidemiyolojik bir çalışma yapılması için iki toplumlu bir proje başlatılmıştır. Bu proje her iki toplumun veri tabanlarını birleştirip ortak bir durum tespiti yapmayı hedeflemektedir. İlk haritalandırmadan sonra her yıl tekrarlanacak olan bu çalışma ile ada genelinde HIV ile ilgili gelişmeleri takip etme ve bunlar üzerinden sağlık stratejisi hakkında politika üretme şansı olacaktır. Bunun yanında; dernek, toplumda HIV konusunda farkındalık yaratmak için farklı paydaşlarla birlikte seminerler ve etkinlikler düzenlemekte ve HIV’den korunmak için nelerin yapılması gerektiğini anlatan eğitici broşür ve görseller hazırlayıp bunları da paylaşmaktadır. HIV pozitif teşhisi konulan yabancı uyrukluların ülkeden ihraç edilmesini emreden yasanın değişmesi için hem yasa yapıcılar, hem de Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde lobicilik çalışmaları da yürüten dernek, aynı zamanda HIV+ teşhisi alındıktan sonra işine son verilen veya başka türlü mağduriyete uğrayan bireyler için de yasal mücadele süreçlerinde yardımcı olmaktadır. Dernek, Dayanışma Hattı üzerinden HIV ile yaşayanların talep etmeleri halinde yasal ve psikolojik destek sağlayabilmektedir. Bunların dışında, hem HIV hem de genel cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tarama kampanyaları yapmayı hedefleyen dernek, web sitesi altında LGBTI+ Sağlığı ile ilgili bir alt site açıp HIV’ye dair bilgilendirici ve yönlendirici bilgileri buradan yayınlamayı hedeflemektedir.

Pembe Hayat

Pembe Hayat, aktivizm yürüttüğü alanlarda HIV başlığını ele alırken, bu başlığın çok boyutluluğunun bilinciyle hareket ediyor. HIV ile yaşayan bireylerin yaşadıkları sorunların çok ciddi bir kısmının HIVfobiden, yanlış ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığını düşünen Pembe Hayat, HIV konusunu politik, medikal ve sosyal boyutlarıyla ele alıyor.

Üye, gönüllü ve çalışanlarının HIV konusunda bilinçlenmesini önceleyen Pembe Hayat, bu hususta uzmanlaşan diğer STK’larla eşgüdümlü hareket etmeyi doğru buluyor ve HIV ile yaşayan bireylerin psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesini önceliyor. Pembe Hayat, kuruma HIV konusunda danışmanlık talep etmek için ulaşan kişilere ön danışmanlık veriyor ve kişileri güvenilir olan STK’lara yönlendirerek takip yapıyor. HIV’i ele alırken topluma yayılmış olan HIVfobinin ortadan kaldırılması ve HIV ile yaşayan bireylerin güvenli alanlarının artırılmasını önceliyor. Aynı zamanda HIV meselesine dair pratiklerini de alanda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yürüterek ve temas ettiği kitleyi fobiden arındırarak HIV konusunda şiddetsiz bir atmosfer yaratılmasını önceliyor.

Muamma LGBTİ+

Politikalarımız arasında henüz HIV+ politikası yazılı olarak olmamakla birlikte; bu soru ile bir politika metni hazırlamanın kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Burada HIV aktivistlerinden ve HIV+ çalışan örgütlerden destek alabiliriz. Bu arada, HIV alanında çalışan örgütlerden derneğimiz Muamma’ya gönderilen her türlü yayın, derneğimiz gönüllü ve destekçilerine dağıtılmakta ve konuyla ilgili bilgilendirme, farkındalık toplantıları ve okumaları yapılmaktadır.

HIV meselesi "yazılı olmayan" politikamız gereği; HIV+ danışanlara danışmanlık hizmeti vermekte, akran danışanlarına yönlendirme yapmakta, Mersin Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı ile vaka yönetimi yapmaktayız. HIV+’ları kapsayıcı etkinlikler organize etmek, dilimizi toplumsal cinsiyet eşitliğine, LGBTİ+ haklarına duyarlı ve "pozitif" örmekteyiz.  Ayrıca her yıl 1 Aralık haftasında Tabip Odası Mersin Şubesi ile ortak etkinlikler yapıyoruz. Fakat artık sadece Aralık ayında yapılan etkinliklerin yetersiz olduğuna inanıyor ve bu etkinliklerin yıla yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Buna dair bir yıllık takvim çıkarmak istemekteyiz.

Özgür Renkler

Özgür Renkler LGBTİ+ Derneği 2016 yılında dernek olmasına karşın Özgür Renkler LGBTİ+ Topluluğu olarak anıldığı dernek öncesi yılların 2015 senesinde HIV konusunda ilk etkinliklerini gerçekleştirmiştir. Özgür Renkler, 2015 yılında Kaos GL’den gelen bir HIV aktivisti ve dernek içerisinde örgütlü açık kimlikli bir diğer HIV aktivisti ile iki panel düzenlemiştir. Bu panellerin ilki SanatMahal’de, ikincisi ise Nilüfer Belediyesi ile ortak yapılıp Konak Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca topluluk aynı yıl örgütlülüğünü sürdürdüğü bir kafede yine HIV konusuna dair başka bir bilgilendirici etkinlik daha gerçekleştirmiştir. Topluluk bu etkinlikler ile HIV’in ne olduğu, aktarım yollarının neler olduğu, HIV ile yaşayanları güçlendirmek adına neler yapılabileceği gibi konuları tartışmış ve topluluk içerisinde HIV konusunu gündemleştirmiştir.

2015 yılında yapılan bu etkinlikler neticesinde Özgür Renkler, HIV çalışmalarını 1 Aralık Dünya AIDS Günü dışında da gerçekleştirmesi gerektiğini fark etmiştir.

Özgür Renkler, dernek olduğu 2016 yılında HIV meselesine dair daha geniş etkinlikler düzenlemeye başlamıştır. Dernek, 2016 yılında Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirdiği 17 Mayıs etkinliklerinin bir bölümünü HIV konusuna ayırmıştır. Ayrıca dernek bu yıllarda sahip olduğu küçük hibeler sayesinde HIV konusunda bilgilendirici broşürler ve savunuculuğu arttırıcı bez çanta, rozet gibi materyaller hazırlamıştır. Bu materyaller derneğin diğer etkinlik ve buluşmalarında kullanılmıştır.

Dernek ayrıca geçtiğimiz yıllarda Ekipişi Derneği ile ortak bir çalışma düzenlemiş, bu çalışma ile HIV konusunda bilgilendirici bir video hazırlamış ve videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlamıştır. Video kısa zamanda 40.000’i aşkın görüntülenme elde etmiştir.

Özgür Renkler Derneği kurulduğu yıldan bu yana yalnızca 1 Aralık günlerinde değil yıl boyu muhtelif zamanlarda HIV meselesine dair bilgilendirici, farkındalık arttırıcı etkinlikler düzenlemektedir. Dernek son olarak geçtiğimiz Aralık ayında hazırladığı basın açıklamasını da dernek hesaplarından yayınlamıştır.

Özgür Renkler Derneği HIV politikalarını HIV ile yaşayan kişileri merkeze alarak oluşturmuştur. Bu noktadan hareketle dernek hazırladığı politika ve prosedür metinlerinde HIV meselesine öncelik tanıdığını açık olarak belirtmektedir. Özgür Renkler bu zamana kadar HIV konusunda yaptığı panel, video, söyleşi, savunuculuk materyallerinin hazırlanması yahut parti gibi etkinliklerin yanı sıra 2018 yılında Bursa’da düzenlenen 1 Mayıs eyleminde pankartlarına HIV ile yaşayan işçilerin uğradığı hak ihlallerini de taşımıştır.

Dernek öncelikle kendi iç yapısında HIV ile yaşayanların açılabileceği uygun bir zemin yaratma çalışmalarını sürdürürken bunu politik bir söz haline getirip diğer kurum ve kuruluşlar arasında da yaygınlaştırmak için çalışmaktadır. Ayrıca dernek 2015 yılından bu yana HIV konusuna dair profesyonel ve akran desteği vermekte, yönlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca anonim test merkezlerinin yaygınlaşması adına politikalar gerçekleştirmektedir. Bu etkinlik ve prosedürlerin yanı sıra Özgür Renler Derneği özet olarak; HIVfobi ile mücadele eder, HIV ile yaşayanların açılabileceği uygun ve güvenli zeminleri yaratmak için çalışır, HIV meselesinin merkezine HIV ile yaşayanları koyar ve HIV ile yaşayanların uğradığı hak ihlali, ayrımcılık gibi nefret tutumlarının karşısında durur.


Etiketler: insan hakları, sağlık
nefret