19/09/2023 | Yazar: Kaos GL

Pembe Hayat’ın Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öneren yasa teklifini medya ve TBMM Anayasa Komisyonu tutanakları üzerinden inceleyerek hazırladığı izleme raporu yayında.

“Anayasa’da LGBTİ+’ları patolojikleştiren komisyon görüşmeleri, toplumda nefretin derinleşmesine sebep oluyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pembe Hayat’ın Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öneren yasa teklifini medya ve TBMM Anayasa Komisyonu tutanakları üzerinden inceleyerek hazırladığı izleme raporu yayında.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öneren yasa teklifini medya ve TBMM Anayasa Komisyonu tutanakları üzerinden inceleyerek bir izleme raporu yayınladı. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de siyasilerin dili ayrımcı ve nefret söylemlerinden uzak değil. Bu rapor çalışması kapsamında 19 ve 24 Ocak 2023 tarihlerinde, Türkiye Anayasasının 24. ve 41. maddelerinin değişiklik teklif önerisi tartışılırken, siyasetçilerin ayrımcı söylem ve nefret söylemleri anayasa komisyonu tutanakları üzerinden incelendi.

Pembe Hayat Hukuk Danışmanı Av. Evrim Demirtaş ve Pembe Hayat Medya Koordinatörü Tuveyç Timur’un hazırladığı rapor, değişiklik teklifinin medyada ve komisyon tutanaklarında LGBTİ+’lara karşı üretilen nefret söylemlerini inceleyen bir izleme sunuyor.

Pembe Hayat, bu raporla aynı zamanda, medyada çıkan nefret söylemlerini inceleyerek, kamuoyunu bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi sağlamayı amaçlıyor.

Raporda, giriş bölümünün ardından nefret söylemi, Türkiye’de ceza hukukunda nefret suçlarının yeri, ifade özgürlüğü, ayrımcı söylemler ve uluslararası normlar “Mevcut Durum” bölümünde sunuluyor. “Yöntem” bölümünde nefret söyleminin belirlenmesi için üç ana kriter ve söylemin ifade özgürlüğü hakkının sınırlandırılmasıyla bağlamı inceleniyor. “İzleme Bulguları” bölümünde medya izleme çıktıları, doğrudan nefret söylemi ve ayrımcılık içeren haber başlıkları, Anayasa Komisyon tutanaklarına dair bulgular ve Türkiye Anayasasının 24. Ve 41. Maddeleri irdeleniyor.  

“Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişikin Değişiklik Önerisi İzleme Raporu”na buradan erişebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları
İstihdam