01/02/2022 | Yazar: Kaos GL

ANKA Haber Ajansı, habercilik etik ilkelerini yayınladı. İlkeler arasında cinsel yönelim sebebiyle küçümseyip aşağılamama ve LGBTİ+’lara şiddeti meşru göstermeme de yer alıyor.

“ANKA Haber Ajansı, LGBTİ+’lara şiddeti meşru gösterecek yayın yapmaz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

ANKA Haber Ajansı, özel haber ajansları arasında bir ilke imza atarak “Değerlerimiz ve Yayın İlkelerimiz” metnini yayınladı.

Metnin “Temel Görevler” başlıklı bölümünde LGBTİ+’lara şiddetle ilgili bağlayıcı maddeler de yer alıyor:

“Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimseyi cinsel yönelimi, dili, dinî inancı/inançsızlığı, mezhebi, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlamaz; bu özellikleriyle küçümseyip aşağılamaz, alay konusu yapmaz.”

“Kadınlar ile LGBTİ+’lara yönelik şiddeti özendirecek ya da meşru gösterecek, çocukları olumsuz etkileyecek yayın yapmaz. Din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterir, dinî duyguları rencide edici ifadeler kullanmaz.”

ANKA daha önce, Faruk Bildirici’nin internet sitesinden yaptığı “Medya Ombudsmanlığı’nı” kurumsallaştırma çağrısına olumlu yanıt vermiş ve Bildirici’yi Medya Ombudsmanı olarak kabul etmişti.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, ANKA Haber Ajansı’nın benimsediği ve yayınladığı “Değerler ve Yayın İlkeleri” metnini şöyle değerlendirdi: 

“ANKA’nın etik ilkeleri, ajans haberciliğine yeni bir perspektif sunuyor. Gazetecilerin sorumlulukları ve kurumsal yükümlülüklere de yine basın ve ifade özgürlüğü açısından yaklaşılıyor. Etik sınırları çizerken, temel insan hak ve hürriyetlerini korumaya özen gösteriyor.

“Dahası bağımsız haberciliğin tarafını da açıkça ilan ediyor. ANKA’nın, ‘Evrensel insan haklarını, basın ve ifade özgürlüğünü, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını, eleştiri özgürlüğünü, eylem ve örgütlenme hakkını, çoksesliliği ve barışı savunacağını’ ve ‘Her tür şiddete, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve nefret söylemine karşı’ olduğunu duyuruyor.”


Etiketler: medya
İstihdam