21/05/2016 | Yazar: Yıldız Tar

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü engellemeyi görev edinen Ankara Valiliği dün gece yarısı Bölge İdare Mahkemesi’nden geçirdiği kararla, kendi koyduğu yasağa gelen yürütmeyi durdurma kararını kaldırttı.

Ankara Valiliği’nin homofobik inadı: Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü engellemeyi görev edinen Ankara Valiliği dün gece yarısı Bölge İdare Mahkemesi’nden geçirdiği kararla, kendi koyduğu yasağa gelen yürütmeyi durdurma kararını kaldırttı.

Ankara Valiliği’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yapılmak istenen Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ü engelleme inadı sürüyor. “Birtakım toplumsal duyarlılıklar”ı gerekçe göstererek yürüyüşün yapılmasını ‘uygun bulmayan’, yürüyüşün güvenliğini sağlamayı reddeden Valilik, bu kararına gelen yürütmeyi durdurma kararını da Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kaldırttı.

Bölge İdare Mahkemesi’nden gece yarısı kararı!

Valilik, dün gece (20 Mayıs) mesai saatleri dışında Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararını jet hızıyla kaldırdı. Nefret cinayetlerinde katilleri bulmayan, eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın katil babasını 8 yıldır bulamayan adalet sistemi, söz konusu LGBTİ yürüyüşünü yasaklamak olduğunda mesai saatleri dışında birkaç saat içerisinde karar vermiş oldu.

130 ülkede kutlanan 17 Mayıs zorunlu değilmiş!

Bölge İdare Mahkemesi kararını şöyle gerekçelendirdi:

“Kitlesel tepki ve provokatif eylemlere zemin oluşturabileceği gerekçesiyle yasaklanan toplantının, anılan tarihte yapılmasını zorunlu kılan geçerli bir neden ortaya konulmadığından, uyuşmazlığa konu işlemin uygulanması halinde davacı derneğin telafisi güç ve imkânsız zararının oluşmasından söz edilemeyeceği açık olduğundan idare mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.”

Bölge İdare Mahkemesi bu kararıyla ‘yürüyüşün yasaklanmasını’ onamış oldu. Dünyada 130’un üzerinde ülkede kutlanan 17 Mayıs’ın Ankara’da kutlanması ‘anılan tarihte yapılmasını zorunlu kılan geçerli neden’ olmadığı iddiasıyla engellendi.

17 Mayıs nedir? Neden ve nasıl kutlanıyor?

Valilik kararına yönelik Kaos GL Derneği’nin Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne verdiği dilekçede yürüyüşün 17 Mayıs haftasında yapılması gerekliliği şöyle açıklanıyordu:

“17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkarmıştır. LGBT’lerin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve hak ihlallerine kamunun, yetkililerin, medyanın, politikacıların dikkatini çekmek için 2004 yılından beri dünyanın çeşitli yerlerinde Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün olarak kutlanmaktadır. Şu anda 17 Mayıs dünyada 130’un üzerinde ülkede kutlanmaktadır. Müvekkil Dernek 2006 yılından bu yana Mayıs ayında 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı organize etmektedir. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler, atölyeler, uluslararası katılımcıların olduğu konferans ve etkinliklerin sonunda Homofobi Karşıtı Yürüyüş gerçekleştirilmektedir.

“Bu yıl da bu kapsamda çeşitli atölyeler, etkinlikler ve iki günlük uluslararası konferans düzenlenecektir (Ek: 1), ardından 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 15.00-18.00 saatleri arasında Kurtuluş Kavşak’tan hareketle Ziya Gökalp Caddesi, Aksu Caddesi, Libya Caddesinin kesiştiği Kolej Kavşağı arasında Homofobi Karşıtı Yürüyüş/açık hava toplantısı gerçekleştirilmesi ve basın açıklaması yapılması planlanmış ve bildirim ve koruma için 12.05.2016 tarihinde Ankara Valiliği’ne bildirim yapılmıştır.

“Ankara Valiliği’nin 18.05.2016 tarih ve 37349786-622.0220437 sayılı yazı ile 22.05.2016 tarihinde yapılaması planlanan Homofobi Karşıtı Yürüyüşün düzenlenmesinin uygun görülmemesi kararının, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına açıkça aykırı olması, gerekçenin soyut nitelikte ve her hangi bir meşru amaç gözetmeyen niteliği, yürüyüşün Ankara Valiliği’nin belirlediği alanlardan birinde yapılacak olması, katılım itibariyle güvenliğin sağlanmasının son derece kolay olduğu; yürütmenin derhal durdurulması kararı verilmediği takdirde, tüm dünyada bu hafta gerçekleştirilen yürüyüşün yapılmasının olanaksız hale geleceği, telafisinin olanaksız olması hususları dikkate alınarak davalı idarenin savunması alınmaksızın,  yürüyüşün 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilebilmesi için acilen yürütmenin durdurulması kararının verilmesi talep olunur.”

Yürüyüş ilk kez resmen engellendi

Kaos GL Derneği 2006 yılından beri 17 Mayıs haftasında Homofobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri yapıyor. 2008 yılından beri ise Ankara sokakları Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’e ev sahipliği yapıyordu. Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırması ile birlikte ilk kez yürüyüş resmi olarak engellenmiş oldu.

AİHM kararları engellemelere karşı

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rusya’daki Onur Yürüyüşünün engellenmesi ve yürüyüşe yapılan saldırıyla ilgili Alekseyev v. Rusya kararı bulunuyor.  Mahkeme 2006, 2007 ve 2008 Moskova Onur Yürüyüşleri’nin yasaklanmasının 11. maddeyi açıkça ihlal ettiğine karar verdi. AİHM, bu karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının yasaklanmasının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığına veya kanunla düzenlenip düzenlenmediğine bakmayı demokratik toplumun gereği açısından gereksiz gördüğünü ve 11. maddenin gösterinin konu ve amacından rahatsız olabilecek veya göstericilerle aynı fikirde olmayan kişilerin saldırılarına karşı korumayı da içerdiğini yineledi. Mahkeme sadece riskin varlığının gösteriyi yasaklamak için yeterli olmadığını, yetkililerin potansiyel saldırılara ilişkin gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer şekilde AİHM, Identoba ve Diğerleri v. Gürcistan kararında da özellikle saldırı sırasında söylenen homofobik cümleleri dikkate alarak, LGBTİ’lerin gösteri sırasında maruz kaldıkları şiddeti, o sırada duydukları korkuyu ve hissettikleri aşağılanmayı 14. maddeyle bağlantılı olarak 3. maddenin ihlali kabul ederek ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirdi. Mahkeme Mayıs 2012’de yapılan yürüyüşe saldırının madde 11’i ihlal ettiğinin altını çizdi ve yetkililerin başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün önyargılı şiddetten koruyamadığını, bunun madde 3 ve 14 ile birlikte madde 11’in ihlali olduğunu belirtti. Yine Mahkeme yürüyüşten 9 gün önce yetkililere haber verildiğini, bu sürenin gerekli önlemleri almak için kullanılabileceğini, gösterinin barışçıl bir şekilde devam etmesinin devletin yükümlülüğü olduğunu, yürüyüş öncesi kamu açıklamaları yapıp hoşgörüyü vurgulayabileceklerini ya da böyle bir gösteriye yapılacak olan saldırının mevcut hukuki sonuçları konusunda uyarı yapabileceklerini belirtti.

Kaos GL’den açıklama: Jet hızıyla homofobik karar!

Kaos GL Derneği, yürütmeyi durdurma kararının ardından yaptığı basın açıklamasında yaşanan hukuksuzluğu eleştirdi, bu koşullar altında yürüyüş yapılmayacağını ve Valilik’in homofobik ve transfobik tutumuna karşı kampanya başlatacağını duyurdu:

“Geçtiğimiz günlerde IŞİD’in aralarında Kaos GL’nin de olduğu birçok yeri hedef alacağına ilişkin istihbarat belgesi sosyal medyada dolaşıma girdi. Belgenin doğru olup olmadığına ilişkin derhal GATA Komutanlığı ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden “böyle bir istihbaratın kendilerine ulaşmadığı” cevabını aldık. Genelkurmay Başkanlığı tarafından resmi olarak kabul edilmese de gayri resmi olarak Ankara GATA Komutanlığı tarafından telefon üzerinden belgenin “iç yazışma” olduğunu teyit ettirdik. Derneğimizin güvenliğinin sağlanması için iletişime geçtiğimiz Çankaya İlçe Emniyeti, Kaos GL Derneği avukatına, “biz o bölgede devriyeyi arttırabiliriz, arada da memur gönderip kontrol yapabiliriz ama bizim sürekli ekip bekletecek kapasitemiz yok” açıklaması yaptı. Süreç içerisinde 1994 yılından beri faaliyet gösteren Kaos GL ofisinin güvenliği konusunda gerek Ankara İl Emniyeti’nin gerek Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nün görevini yerine getirmeyeceği yönünde ciddi şüphelerimiz oluştu.

“Yürüyüş yapmıyoruz, mücadelemiz devam edecek”

“2008 yılından beri 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yaptığımız yürüyüşe ilişkin Ankara Valiliği’ne başvurduk. Yürüyüşün güvenliğinin sağlanmasını talep ettik. Ankara Valiliği gerekli önlemlerin alınması talebimize 20 Mayıs’ta verdiği yanıtta “birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Valilik, yürüyüşün düzenlenmemesini uygun bulduklarını söyledi. Aynı gün içerisinde yine yaptığımız başvuru sonucu Ankara 15. İdare Mahkemesi Valilik’in kararını değerlendirdi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararın ardından jet hızıyla harekete geçen Ankara Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve dün gece yarısı yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

“Hedef gösterildiğimiz ve temel insan hakkımız olan yaşam hakkımızın dahi güvence altında olmadığı bu şartlar altında her yıl sorunsuz bir şekilde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü ‘güvenlik’ gerekçesiyle bu yıl yapmayacağımızı duyururuz. Homofobi, bifobi ve transfobiye karşı gettoları değil kentin tamamını istediğimiz mücadelemize devam edeceğiz. Valilik’in homofobik tutumuna karşı uluslararası kampanya başlatacağımızı tüm heteroseksizm karşıtlarına duyururuz.”

İlgili haberler:

Ankara Valiliği Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün güvenliğini sağlamayı reddetti

Homofobi Karşıtı Yürüyüş’e Valilik engeline yürütmeyi durdurma!


Etiketler: yaşam
İstihdam