05/04/2018 | Yazar: Kaos GL

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalarını bekliyor.

Araştırmalarını bekliyor: Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalarını bekliyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi; akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapmış olan Şirin Tekeli anısına bir araştırma yarışması düzenliyor. Tekeli’nin anısının yaşatılması ve çalışmaların çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açık olan Ödül, gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilecek. 2018 Seçici Kurulu Yeşim Arat, Fatmagül Berktay, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Öncü’den oluşacak. 

Başvuru koşulları neler?

Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmeli.

Önerilecek olan araştırma konusu Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı ve özgün olmalı.

Başvurunun dili Türkçe olmalı.

Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, teorik çerçevesi, kullanılacak metodoloji ile var olan akademik yazına katkısı açıkça tartışılmalı.

Araştırma önerisi başlık, dipnotlar ve kaynakça hariç (12 punto ve çift satır aralıklı) 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalı. 

Araştırma önerisine ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalı. Özgeçmişte başvuru sahibinin adı, soyadı, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmeli. Ayrıntılı bütçe dökümüne ihtiyaç yok. 

Ödül ortak araştırma projelerine açık; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalı.

Öneri, özet ve özgeçmiş ayrı Word dosyaları olarak gönderilmeli.

Başvuruyu destekleyecek iki adet referans mektubu, son başvuru tarihinden önce referansı yazan kişiler tarafından e-posta ile sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine başvuru sahibinin ismi açıkça belirtilerek iletilmeli.

Ödülün verilmesinden bir yıl sonra düzenlenecek çalıştayda ödül alan araştırmacılardan projelerinin çıktılarına dair sunum yapmaları beklenecek. 

Son başvuru tarihi 3 Eylül 2018. Sonuçlar Aralık 2018’de düzenlenecek çalıştayda duyurulacak. 

Şirin Tekeli kimdir?

Haziran 2017’de aramızdan ayrılan Şirin Tekeli, arkasında çok zengin bir miras bıraktı. 1978 yılında alanında bir ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde yazdığı doçentlik tezi Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat(İletişim, 1982) ve Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinlerarası derlemelerinden olan 80'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İletişim, 1990) kitaplarının yanı sıra, 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

Şirin Tekeli aynı zamanda sivil toplumun, feminist hareketin ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kurumsallaşması ve güçlenmesi yolunda atılan pek çok adımın öncüsü ve itici gücü oldu. 1985-1990 arasında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanmasını talep eden dilekçe kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, Kâriye Şenliği, Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı. 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) ve Winpeace – Türkve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin kurucuları arasında yer aldı.


Etiketler: kültür sanat
Nefret