05/02/2015 | Yazar: Kaos GL

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta Cenevre’de Türkiye’nin insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin tavsiyelerini aldı.

Arınç ‘LGBT’lerin hakları var’ diyor, BM üyeleri TSK’yı soruyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta Cenevre’de Türkiye’nin insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin tavsiyelerini aldı. Türkiye’nin Evrensel Periyodik İncelemesi’nde Arınç, LGBT haklarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:
 
“Mevzuatımızda LGBT’lere yönelik ayrımcı bir hüküm bulunmamaktadır.
 
“Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere ayrım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşitliği ilkesi anayasanın 10. maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu maddede yer alan ‘ve benzeri sebeplerle’ ifadesi sayesinde ayrımcılık türleri sınırlayıcı değil örnekleyici olup, diğer ayrımcılık türlerinin kapsam dışı kalması söz konusu değildir. LGBT’lere yönelik özel bir düzenlemenin olmaması hukuken bu grubun haklarının garanti altına alınmadığı anlamına gelmez.”
 
“İstanbul Sözleşmesi’ne çekincesiz olarak taraf olduk”
 
“Diğer tarafta anayasamızın 90. maddesi uyarınca onayladığımız uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Çekincesiz olarak taraf olduğumuz Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde  -İstanbul Sözleşmesi-, cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapılamayacağına ilişkin hükümler de yer almaktadır.
 
“Ülkemizde tüm demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi, LGBT’li bireylere karşı öldürme ve şiddet eylemleri ile her türlü nefret suçlarını işleyen faillerin belirlenerek adalete teslim edilmelerini teminen gerekli tahkikat açılmakta ve süreç adli makamlarca titizlikle yürütülmektedir. Söz konusu davalarda haksız tahrik gerekçesinin ceza sorumluluğunu azaltan bir rutin teşkil ettiği yönündeki iddialar somut mahkeme kararları ile ortaya çıkan gerçek durumla örtüşmemektedir.”
 
11 ülke “Türkiye, LGBT’lere yönelik ayrımcılığı önlesin” dedi
 
Arınç’ın “LGBT’lere yönelik özel bir düzenleme olmaması haklarının garanti altına alınmadığı anlamına gelmez” sözleriyle Türkiye’ye dair olumlu bir tablo çizdiği Evrensel Periyodik İnceleme oturumunda 11 ülke cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının önlenmesine ilişkin tavsiyeler sundu.
 
Oturum öncesi ABD, Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İsviçre de LGBT’lerin insan haklarına ilişkin yazılı tavsiyelerde bulundu.
 
TSK’nın “hastalık” yaklaşımı ne zaman sona erecek?
 
Yazılı tavsiyelerde Belçika, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın önlenmesi gerektiğine dikkat çekerken, ABD LGBT’lere eşit muamele için devlet çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.
 
İspanya’nın tavsiyesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) uluslararası standartlarla bağdaşmayan hastalık sınıflandırması üzerine oldu. İspanya, TSK’nın eşcinsellik ve transeksüelliği hastalık olarak değerlendirmesinin ne zaman son bulacağını sordu.
 
Kaos GL Derneği ile LGBTI News Turkey’in IGLHRC ile birlikte hazırladığı “Türkiye’de LGBT Yurttaşlara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri” raporuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

Etiketler: insan hakları
Dijital