02/01/2023 | Yazar: Kaos GL

“İzmir Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” çalıştayı raporundan: “LGBTİ+’lara askerlikten muafiyet için ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu alınmasını şart koşulmaktadır. Bu raporu almak durumunda kalan kişiler sonraki hayatlarında, özellikle çalışma haklarını kullanma noktasında birçok ihlale maruz kalmaktadır.”

“Askerlikten muafiyet raporuna sahip kişiler çalışma haklarına erişemiyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) haklarına erişimi artırmak amacıyla yerelde Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon olmak üzere altı ilde CSÜS hizmetlerindeki mevcut durumu ortaya çıkarmak ve hizmetleri iyileştirecek uygulanabilir öneriler geliştirmek üzere illerdeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplumu bir araya getiren çalıştaylar düzenledi. 1 Haziran 2022 tarihinde İzmir’de düzenlenen “İzmir Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştayın sonuç raporu dijital ortamda yayınlandı.

İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı biriminden, kadın hakları, LGBTİ+ hakları ve sağlık hakkı üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden, İzmir Tabip Odası’ndan, Aile Hekimleri Derneği’nden temsilcilerin katıldığı çalıştayın raporu; gerçekleştirilen sunumlar ve grup çalışmalarında yapılan değerlendirmeleri, ortaya konulan tespit ve önerileri özetliyor.

Genç LGBTİ+ Derneği Danışmanlık Koordinatörü Ecem Payçu’nun katıldığı çalıştayda, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde mevcut durumun aktarıldığı bölümde LGBTİ+’lara geri planda kalan konular ve gruplar bölümünde askerlik ve çalışma hakları konularında yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, LGBTİ+’ların askerlikten muafiyeti için ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu alınmasını şart koşmaktadır. Bu raporu almak durumunda kalan kişiler sonraki hayatlarında, özellikle çalışma haklarını kullanma noktasında birçok ihlale maruz kalmaktadırlar. Askerlikten muafiyet sebebi gizli tutulması gerekmekle birlikte işverenler bu gerekçeyi ısrarla sormakta, birçok durumda gizlilik sağlanamamakta ve bu rapora sahip olduğu öğrenilen kişiler çalışma haklarına erişememektedir.”

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, askerlik, sağlık, cinsellik, sağlık hakkı
İstihdam