12/03/2022 | Yazar: Ali Erol

Kaos GL Derneği’ni düşmanlaştıran nefret medyasının 2021 seyri Aydınlık’la sürüyor

Aydınlık, LGBTİ+ derneklerine “iç düşman” muamelesi çeken muhafazakâr medyayla ortaklaşıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Berrin Simavlıoğlu, KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 seyri Yeni Akit, Yeni Şafak ve Milat’ın ardından Aydınlık izlemesiyle devam ediyor.

Hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya, 2020’nin ardından 2021 boyunca da devam eden nefret yayınıyla, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösterdi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söylemlerine katılmaları yönünde kamu ve siyaset temsilcilerini kışkırtarak devlet destekli kurumsal homofobik nefrete aracılık etti. İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli ve yasadışıymış gibi gösterdi. Nefret yayınlarıyla doğrudan hedef gösterilen LGBTİ+ dernekleri, “nefret” yetmeyince “terör” ile ilişkilendirip kriminalize edildi.

İşte, muhafazakâr medyayla ortaklaştığı karalama kampanyalarıyla Kaos GL Derneği’ni düşmanlaştıran nefret medyasından Aydınlık’ın 2021 seyri…

2021 Şubat: Homofobik “nefret kokteyli” ile “terör kokteyli”ni harmanlayan komplo korosu

LGBTİ+’lerin anayasal tanınma, ayrımcılıklara karşı güvence ve eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftala, hedef göster, kriminalize et, homofobik nefret söylemiyle nihayet LGBTİ+’ları “terör” ile ilişkilendir!

Cinsiyetçi, transfobik, homofobik nefret söylemi üretme, yayma ve teşvik etmede birbirleriyle yarışan hükümet yanlısı ve muhafazakâr yayın organı “köşe”leri, LGBTİ+ toplumuna ve doğrudan Kaos GL Derneği’ne karşı nefret nakaratlarını tekrar ederken, homofobik nefret söylemiyle bendini aşıp “köşe”lerine sığmayan, “nefret kokteyli” ile “terör kokteyli”ni harmanlayarak Kaos GL Derneği’ni hedef alan gazete yazılarına 2021 Şubat ayında Aydınlık köşeleri de katıldı.

Homofobik “nefret kokteyli” ile “terör kokteyli”ni harmanlayan komplo korosundan Aydınlık gazetesi, LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını hedef gösterme, kriminalize ederek “terör” ile ilişkilendirme ve “LGBT örgütlerini… demokratik toplumdan izole” etmekten bahseden Gaffar Yakınca imzalı “köşe” ile devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektör protestolarını gene “terör” söylemiyle, Açık Toplum Vakfı, Soros ve Osman Kavala üzerinden Kaos GL’ye gelen bir diğer Aydınlık “köşe”si Kaan Arslan, LGBTİ+ toplumu ve kurumlarını düşmanlaştırıyor, homofobik hedef gösterme ve nefret saldırılarıyla “iç düşman” dezenformasyonunu yeniden üretiyor.

2021 Mart: İstanbul Sözleşmesi’ne karşı hem cinsiyetçi hem homofobik

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin ardından Sözleşme karşıtı kampanyasına devam eden Aydınlık gazetesi, “İstanbul Sözleşmesi'nin saklanan yüzü” başlıklı 2021 Mart manşetinde, “Soros’un Vakıfları tarafından desteklenen ve çalışma alanlarında ün yapmış “tarafsız” GREVIO üyeleri” diyerek İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu’nu karalarken Kaos GL Derneği’ni de sayıyor.

Aydınlık gazetesinde daha önce de, GREVIO (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu) ve İstanbul Sözleşmesi’ne (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) karşı yayınlanmış bir köşe yazısında, “İstanbul Sözleşmesi silah, Grevio Raporu mermidir. Biz bu oyunlara gelmeyiz” denilmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadını korumak değil, kadın üzerinden Türkiye’ye emperyalist baskıyı arttırmaktır. Grevio Raporu’na karşı olup İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemek olmaz. İstanbul Sözleşmesi silah, Grevio Raporu mermidir.”

2021 Haziran: Aydınlık “köşe”leri kendi kuruyor, kendi deşifre ediyor!

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden önce, “İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadını korumak değil, kadın üzerinden Türkiye’ye emperyalist baskıyı arttırmaktır. Grevio Raporu’na karşı olup İstanbul Sözleşmesi’ni desteklemek olmaz. İstanbul Sözleşmesi silah, Grevio Raporu mermidir” yazan Aydınlık gazetesi, Sözleşme’nin feshinin ardından, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, “eğitimci-yazar” Işıl Çetin imzasıyla, 2021 Haziran ayında, “Wendy Sherman’ın maskesi” başlığı altında gene kendi söylüyor kendi deşifre ediyor!

Aydınlık yazarı, “ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın siyasi konumu ve görevi Türkiye gibi ülkelerdeki ‘sivil toplumu’ kontrol altına almak ve kendi kontrolleri dışındaki bağımsız vatansever kadın hareketine engel olmaktır.” diye yazıyor ve listesini sıralıyor: “Kadın Koalisyonu Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Selma Acuner, Kaos GL temsilcisi Damla Umut Uzun ve ÜniKuir Derneğinden Melike Balkan…”

2021 Temmuz: Medya ve fon manipülasyonları

Temmuz ayında bir kez daha gündeme getirilen “medya ve fon” manipülasyonları vesilesiyle, Türkiye’nin de dahil olduğu AB ve BM fonlarından Dernekler Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın bilgisi ve denetimine tabi olarak LGBTİ+ derneklerinin de yararlanmasını bahane eden hükümet yanlısı nefret medyası, kamuoyunu yanıltarak LGBTİ+ kurumlarını kriminalize etmeye ve hedef göstermeye devam ettiler.

Aydınlık ve Ulusal, “Görev Vakfı'ndan 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü mesajı: Milletine dayanan fon peşinde koşmaz” başlıklı ortak yayınında, Kaos GL Derneği’ni de hedef gösterdi: “Yurttaşlık Derneği: Eski adı Helsinki Yurttaşlar Derneği olan dernek ismini 2016'da değiştirdi. Kurucuları arasında Osman Kavala, Orhan Pamuk gibi isimler yer alıyor. Açık Toplum VAKFI, TESEV, Kaos GL, FriedrichEbert-Stiftung gibi kuruluşlarla işbirlikleri bulunan dernek, açılım süreçlerinde aktif görevler almıştı.”

2021 Ağustos: LGBTİ+ karşıtı nefret nöbeti Aydınlık’ta

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alan hükümet yanlısı medyanın homofobik nefret nöbetini 2021 Ağustos ayında Aydınlık devraldı.

Aydınlık, hükümet yanlısı medyanın karalama ve homofobik nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını Haziran ayında devralan, dinmeyen LGBTİ+ karşıtı nefretini Temmuz boyunca sürdüren Milat gazetesinin manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla Kaos GL Derneğini doğrudan hedef aldığı dosyanın Ağustos ayındaki taşıyıcısı ve yayıcısı oldu.

Aydınlık, “Bindallı” isimli “Kadın” sayfasını, Kaos GL Derneği’nin Medya İzleme Raporu’na göre, sistematik karalama ve nefret kampanyalarıyla LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini hedef haline getiren hükümet yanlısı muhafazakâr medya organlarından Milat’ın Özlem Doğan imzalı doğrudan hedef gösteren cinsiyetçi ve homofobik nefret dosyasına ayırdı.

Kaos GL Derneği’nin çalışmalarını, yayınlarını görselleriyle hedef gösteren Milat’ın dosyasına ortak olan ve aktaran Aydınlık, anayasal haklar kapsamında kurulmuş LGBTİ+ derneklerine “iç düşman” muamelesi çeken Milat ile ortaklaşıyor: “LGBTİ+ hareketinin kaynağı milli devletleri yıkmak isteyen, emperyalist Batı'nın ulus devletlere ihraç ettiği neoliberal ideolojidir.”

Aydınlık, aynı sayfasında, LGBTİ+ kişi ve kurumlarına yönelik “iç düşman” ve “emperyalizmin ajanları” söylemini, Vatan Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı da olan köşe yazarı Zerrin Öztürk aracılığıyla tekrar ediyor: “LGBTİ etnik ya da mezhepsel bölücülükten daha tehlikeli milletleri içerden çürüten bölücü bir cinsiyet örgütlenmesidir… LGBTİ’nin özü emperyalizmin hedefindeki milli devletlerde kişiyi hem kendi cinsine hem de kendi toplumuna yabancılaştırma projesidir.”

2021 Aralık: Aydınlık, “sapkın beyinler” söylemiyle Akit’le ortaklaşıyor

İçişleri Bakanlığına kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli saklı ve yasadışıymış gibi servis eden, LGBTİ+ toplumunu, kurumlarını ve doğrudan Kaos GL Derneği’ni de hedef gösteren karalama ve nefret yayınlarının 2021 Aralık listesini Aydınlık gazetesi, Akit ile paylaştı.

Anayasal güvenceyle kurulmuş LGBTİ+ derneklerine “iç düşman” muamelesi çeken muhafazakâr medya ile yarışan Aydınlık gazetesinin köşe yazarlarından Işıl Çetin, Aralık 2021’de tamamladığı “Çocuklarımız Hedefte” başlıklı “yazı dizisi”yle Kaos GL Derneğini, yayınlarını ve çalışmalarını doğrudan hedef aldı.

Kendisini “Eğitimci Yazar” olarak tanıtan ve aynı zamanda “Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi” olan Işıl Çetin’in, beş bölümlük “Çocuklarımız Hedefte” yazı dizisinin dördüncü bölümündeki hedefi Kaos GL Derneği ve yayınları oldu: “Ülkemizde toplumsal cinsiyet ideolojisi manifestosunun uygulanması için LGBTİ örgütleri başı çekmekte. Bunun yanında bazı vakıflar, meslek odaları, üniversiteler hatta eğitim sendikaları da bu görevi LGBTİ örgütleriyle birlikte yürütmekte. Bunlardan KAOS GL’nin yayınladığı bir kılavuz, “LGBTİ ÖĞRENCİLERİ, AİLE VE OKUL KISKACINA KARŞI NASIL KORUNMALI?” başlığıyla dikkat çekiyor. Başlıktan da anlayacağımız üzere niyetleri, çocukların cinsiyet tercihlerinin olabileceği savsatası üzerinden öğretmenlerden ve ailelerinden uzaklaştırmak.”

Anayasal güvenceyle kurulmuş LGBTİ+ derneklerini hem Anayasal haklar hem Dernekler Kanunu kapsamında çalıştıkları halde hedef gösteren muhafazakâr medya ile yarışan Aydınlık gazetesinin köşe yazarlarından Işıl Çetin, “Çocuklarımız Hedefte” dizisinin başında, haklar ve özgürlükler mücadelesini, ulus-devletlere yönelik “emperyalizmin araçları ve ajanları” olarak gördüğünü beyan etmişti: “Tüm insanlığa mal olmuş demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi kavramlar parçalama ve bölmenin silahı haline getirildi. Bizde de kadın hakları, çocuk hakları, doğa sevgisi, hayvan hakları gibi toplumsal yükselişi sağlayan veya toplumun vicdanı olan her köşe başını tutmuş durumda olmaları emperyalist hedeflerin birer parçası.”

Aydınlık’ın “Eğitimci Yazar”ı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği terimlerini “uydurma” olarak nitelerken, gene aynı yaftalamadan payını alan toplumsal cinsiyetin hedefinin “cinsiyetsizleştirme” olduğunu söylüyor ve hepsini dön başa “Emperyalizmin makyajlı terimleri” bulamacına katıyor.

Aydınlık yazarı karalama, hedef gösterme ve düşmanlaştırma politikasıyla nihayet varacağı yere varıyor: “Toplumsal cinsiyet ideolojisinin ülkemizdeki savunucularının HDPPKK ve LGBTİ örgütleri olmasının ve bu grupların eylem birlikteliğinin altında yatan gerçek de bu. Diğer bir ortak noktaları da bu teorinin bir ABD projesi olması.”

Aydınlık’ın “Eğitimci yazar”ı, “çocuk LGBTİ diye bir tanım bilimin kendisine aykırı ve çocuğa baskılanan bir durumdur” buyurduktan sonra, “tehlike”nin farkında mısınız diyerek devam ediyor: “Toplumsal cinsiyet kavramı Batı’nın çocuklarımızı kimliksizleştirme, aileyi yok etme, devletsizleştirme ve bir parçalama programıdır. İstanbul sözleşmesi işte bu ideolojik saldırının sadece el kitabıydı. Sözleşmeden çıkmış olmamız önümüzde duran tehlikelerin yok olduğu anlamını taşımıyor. Sözleşme buz dağının sadece görünen yüzüydü. Toplumsal cinsiyet ideolojisi, hala henüz yok etmediğimiz bir saldırı alanı ve mücadele etmemiz gereken bir mevzi olarak duruyor. Bu ideolojik saldırı eğitim alanında büyük tehlikeler barındırıyor. Bütün bu safsataların müfredatlarda, eğitim dilinde, çocuk kitaplarında işlenmesi talebi gün be gün artarak programlanıyor.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini “ideoloji” olarak yaftalayan “Eğitimci Yazar” Işıl Çetin, gene “Batı” nakaratlarının ardından haklar ve özgürlükler mücadelesi alanındaki gerçeklikle bağını iyice koparıyor: “Batı, bu ideolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında ağlar, vakıflar ve örgütler kurarak, var olan birliklerini kullanarak ülkemizde kurduğu ve fonladığı örgütler aracılığıyla devlet organlarını, eğitim sistemini, medyayı, aile yapısını ve hatta öğretmenlerimizi şekillendirme projesini adım adım yürütüyor. Ülkemizde kurdurduğu ve fonladığı LGBTQ örgütleriyle, sözde çocuk ve kadın hakları dernekleriyle, sendikalar aracılığı ile de içerden baskı yöntemini uyguluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında gerçekleşen bu taleplerde ısrarcı olanlar arasında eğitim sendikaları da mevcut. Örneğin Eğitim Sen Genel Merkezi toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilmeyen 2019-2020 Rehberlik Programından rahatsız olarak yürütmeyi durdurma istemli dava açmıştı. Aynı konuda daha önceki yıllarda birçok basın açıklaması ve etkinlik yapan bu sendikanın, 2010 yılındaki kurultay kararlarında bile toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduğunu görmek mümkün.”

Kaos GL Derneği’nin Türkçeye çevirip yayınladığı “Cinsel Yönelim, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi ve Cinsiyet Özellikleri ile İlişkili Olarak Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Uygulanmasına Dair Yogyakarta İlkeleri”ni mahkum eden “Eğitimci Yazar” Işıl Çetin, nihayet doğrudan Kaos GL’ye geliyor.

Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” kılavuzunu yazı dizisine taşıyan Aydınlık yazarı, “Kaos GL, bu kılavuzla müfredatımızın toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde değiştirilmesini, öğretmenlerin bu bakış açısıyla şekillendirilmesini ve velilerin de bu çerçevede bilgilendirilmelerini amaçlıyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor” diyor ve kılavuzdan yaptığı uzunca alıntıyla köşesini dolduruyor:

“Bu kılavuz ne yazık ki bazı özel okullarda eğitim sendikaları, öğretmen ve aktivistler aracılığıyla çocuklarımıza ve velilerimize aktarılıyor” derken, Aydınlık yazarı, ayrımcı dil ve nefret söylemiyle bu kez hedefine eğitim sendikalarıyla devam ediyor: “Eğitim Sen geçen yıllarda kurduğu LGBTİ komisyonlarıyla, Kaos GL ile birlikte ortak çalışma kararı aldı ve “LGBTİ ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPMALI? başlıklı ortak bültenleri bile var. Bu sendika, sapkın beyinlerin çocuklarımızı cinsel meta olarak gördüğü, istismar görüntülerine tanık olduğumuz yürüyüşlerden bildiğimiz, Onur Haftasını kutlayarak desteğini sürdürüyor. Türk Tabipler Birliği de “Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin” bir sayısında  “sendikal hareket içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele politikaları ve stratejileri üzerine” Eğitim Sen Genel Merkezi Kadın Sekreteri, Eğitim Sen LGBTİ Komisyonu, KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkez Kadın Sekreteri, Bağımsız Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) Genel Başkanı, Türk-İş Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu üyesi, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri, Kaos GL Sendika Çalışma Grubu üyesi ve Kaos GL Eğitim Grubu üyesinden oluşan sendika ve dernek temsilcilerinin ortak görüşlerine yer vererek desteğini sunuyor. Toplumsal cinsiyet ideolojisini yaymaya çalışanlar bu kadarla bitmiyor. Geçen Haziran ayında, Soros’a ait Açık Toplum Vakfının Türkiye temsilciliğini yürüten Osman Kavala’ nın mütevelli heyetinde olduğu Tarih Vakfı, Onur Haftasında cinsel kimlik ve cinsel yönelimler üzerine “Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi” açıklıyor. Bu bilgiye de yine Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen LGBTİ örgütlerinin internet sitesinden ulaşıyoruz.”

Kendisini “Eğitimci Yazar” olarak tanıtan Aydınlık yazarı Işıl Çetin’in, “sapkın beyinler” ifadesiyle sarf ettiği nefret söylemiyle Kaos GL Derneği ve yayınlarını hedef aldığı yayını kendisinden önce Akit gazetesi ve yazarlarının yaptığını hatırlayalım: “Yeni Akit Nefretinin Hedefinde Kaos GL ve Öğretmenler Var”, “KAOS GL adlı sapkın dernek, ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı”, “Akit, ettiği hakaret ve küfürlerin hukuken yanına kâr kalmasının rahatlığıyla açıkça hedef gösteriyor”

***

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 izlemesi devam edecek…


Etiketler: insan hakları, medya
nefret