10/03/2022 | Yazar: Ali Erol

Karalama kampanyalarıyla Kaos GL Derneği’ni düşmanlaştıran nefret medyasının 2021 seyri Milat’la devam ediyor

“Nefret” yetmeyince LGBTİ+’ları “terör”le yaftalayan muhafazakâr medya yarışında bayrak Milat gazetesinde    Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Berrin Simavlıoğlu, KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 seyrine Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın ardından Milat izlemesiyle devam ediyoruz.

Hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını 2021 Haziran ayında devralan Milat gazetesi, kadın muhabiri aracılığıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kadın kurucusunu fotoğraflarıyla hedef gösterirken, Kaos GL Derneği, çalışmaları ve yayınlarını da hedef listesine dahil etti.

Hükümet yanlısı ve muhafazakâr medya, 2020’nin ardından 2021 boyunca da devam eden nefret yayınıyla, LGBTİ+’ların hak ve eşitlik mücadelesini hedef gösterdi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını meşrulaştıran homofobik nefret söylemlerine katılmaları yönünde kamu ve siyaset temsilcilerini kışkırtarak devlet destekli kurumsal homofobik nefrete aracılık etti. İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli ve yasadışıymış gibi gösterdi. Nefret yayınlarıyla doğrudan hedef gösterilen LGBTİ+ dernekleri, “nefret” yetmeyince “terör” ile ilişkilendirip kriminalize edildi.

İşte, hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın LGBTİ+’lara karşı karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını devralan Milat’ın 2021 yılı izlemesi…

2021 Haziran: Muhafazakâr medyanın cinsiyetçi ve homofobik nefret yayınını Milat devralıyor

Kaos GL Derneği’nin Medya İzleme Raporu’na göre, sistematik karalama ve nefret kampanyalarıyla LGBTİ+’ları ve LGBTİ+ örgütlerini hedef haline getiren hükümet yanlısı muhafazakâr medya organlarından olan Milat isimli yayın, İstanbul’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne yönelik 2021 Haziran ayında nefret yayını başlattı.

İstanbul'un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı'nda sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulan, dezavantajlı çocuk, genç ve kadına sosyal, psikolojik ve eğitsel destek ve danışmanlık sağlayan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Milat gazetesinin nefret siyasetinin doğrudan hedefi oldu.

LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerini tanımayan, eşit yurttaşlık hakkını inkâr yetmeyince yaftalayan, hedef gösteren, kriminalize eden, düşmanlaştıran, cinsiyetçi ve homofobik nefret söylemiyle nihayet “terör” ile ilişkilendiren hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını devralan Milat, kadın muhabiri aracılığıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kadın kurucusunu hedef gösterirken, Kaos GL Derneği, çalışmaları ve yayınlarını da hedef listesine dahil etti.

İçişleri Bakanlığına kayıtlı LGBTİ+ derneklerinin çalışmalarını sanki gizli saklı ve yasadışıymış gibi gösteren hükümet yanlısı medya organlarının nefret yayınlarıyla doğrudan hedef gösterdiği LGBTİ+ derneklerini, “nefret” yetmeyince “terör” ile ilişkilendirip kriminalize ettikleri kampanyayı devralan Milat gazetesi, “İstanbul'un göbeğinde Müslüman çocuklara korkunç tuzak” manşetiyle başladı: “Çocukları LGBTİ+ Çukuruna Çeken Bu Suç Merkezine Dur Deyin!”

Milat’ın kadın muhabiri, Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni “TarlabaşıToplumMerkeziKapatılsın” etiketiyle hedef alırken, kadın kurucusunu da “PKK Propagandacısı” olarak yaftalıyor: “Yurt dışından aldığı fonlarla İstanbul'un göbeğinde Müslüman çocukları hedef alan Tarlabaşı Toplum Merkezi, Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara LGBTİ sapkınlığı ve PKK propagandası yapıyor.”

Milat’ın doğrudan hedef gösteren nefret yayınında manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon nakaratları şöyle sıralanıyor: “Küresel çete LGBTİ+ kirli ve sapkın projeleri”, “Müslüman çocukları hedef seçen LGBTi+’nin tuzakları”, “eşcinsellik propagandası”, “LGBT’i+yi empoze eden Tarlabaşı Toplum Merkezi”, “Suriyeli ve Türk çocuklarına sapkınlık aşılıyor”, “‘LGBTi+ çocuklar’ başlığıyla program hazırlayan merkez zehir saçıyor”, “8 Mart Dünya Kadınlar gününde utanç verici müstehcen pankartlar açan ve ahlakdışı çizimleriyle tanınan (…)”

Milat, cinsel sömürüden korunma hakkı, cinselliğini ifade etme hakkı ve cinsel eğitim hakkı da dahil olmak üzere çocuk hakları (1, 2, 3) alanında çalışan kurumları doğrudan hedef gösteriyor: “2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi’yle, sapkınlıklarıyla bilinen ‘Beraberce Derneği’, KAOS GL gibi LGBTİ+ dernekler de ortak çalışıyor, programlar düzenliyor.”

“Sapıklık diz boyu” ara başlığı altında devam eden Milat, gazetenin ana manşetinden fotoğrafıyla hedef göstermemiş gibi, “2015’te Fransız Kültür Merkezi’nde "LGBT Hakları için Farkındalık Projesi" kapsamında yapılan programa katılan Tarlabaşı Toplum Merkezi kurucularından LGBTİ+ savunucusu” dediği ismin bu kez sadece adının baş harflerini veriyor, ardından Kaos GL Derneğinin yayınlarını sıralıyor: “Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde küçücük çocukların, gençlerin okuması için kütüphanelere KAOS GL’nin desteğiyle ‘Biseksüel’, ‘Cinsellik Queer Güç’, ‘AIDS’li iğne’, Yaşlı LGBTİ+ler ve diğer LGBTi+ kitapları yer alıyor.”

Milat’ın hedef gösteren nefret yayınına imza atan kadın muhabir, Kaos GL Dergileri ve Kaos GL Derneği yayınlarının fotoğraflarıyla twitter hesabından devam ediyor: “Küçücük çocukların, ergenlik çağında gençlerin ve kadınların sözde eğitim aldığı Tarlabaşı Toplum Merkezi kütüphanesine eklenen kitapların ahlaksızlığına bir bakın! Hepsi sapkın cinsellik içerikli.”

Milat’ın kadın muhabiri, Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni “TarlabaşıToplumMerkeziKapatılsın” heştegiyle hedef gösterirken, Kaos GL Derneği’nin LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli kılavuzu hazırlayan Cinsellik Eğitmeni ve Danışmanını da hedef listesine dahil ediyor: “Bu iki isim, çocuklara, gençlere hiç durmadan eşcinsellik eğitimi veriyor. Bu iki isme instagram hesaplarından tepki gösterin.”

Milat muhabiri, twitter hesabından, Kaos GL Derneği’nin kılavuzunu hazırlayan cinsellik eğitmeni ve danışmanını hedef göstermeye devam ediyor: “Deştikçe iğrençlik fışkırıyor. Sapkınlık eğitimi veren (…) adlı bu kadın “cinsellik eğitimi için 5. Sınıflara hazırım” diyor. İlkokul çocukları!!! Üstelik okul psikoloji danışmanlarıyla çalışıyor. Durum vahim. lgbt yan kuruluşlarıyla birlikte derhal kapatılmalı.”

Sosyal medya hesabından, “Eşcinsel şer örgütünün başçıbanları” olarak yaftaladığı iki kadının twitter hesaplarını veren Milat muhabiri, “Tepkiye devam edin, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin Twitter hesabına da tepki yazın” çağrısı yapıyor.

Milat muhabiri, hedef gösterdiği iki kadınla ilgili cinsiyetçi ve homofobik nefret kampanyasında hızını alamıyor: “Tarlabaşı Toplum Merkezi Suriyeli, Türk ve Roman çocuklarına eşcinsellik ve ahlaksızlık aşılıyor. Bu merkezde çocukları, gençleri istismar eden CHP Şişli Mülteci birim sorumlusu (… …) tutuklansın.”

Milat’ın cinsiyetçi ve homofobik nefret çağrısıyla, “yetkilileri harekete geçmeye davet” etme kampanyasına, twitter paylaşımıyla KADEM de katıldı: “Bir gazetecinin, yurt dışı destekli Tarlabaşı Eğitim Merkezi'ne ilişkin paylaştığı belgeler, küresel LGBT lobisini işaret etmektedir. Çocukları LGBT ve PKK sempatizanlığına yönlendiren bu oluşum hakkında yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz.”

Milat’ın, iki eğitmen kadını ana sayfadan hedef gösterdiği nefret yayını, “Sapıklık sistematik” manşetiyle sürdü: “Sapkınlık yuvası Tarlabaşı Toplum Merkezi, CHP Şişli Mülteci birim sorumlusu eşcinsellik propagandacısı (…), Eşcinsellik propagandacısı (…)”

Milat gazetesinin, “'Çocuk hakları, çocukları koruyalım' deyip çocuklar üzerinden cinsellik propagandası yapan da bu sapkınlar” ifadesiyle duyurduğu “Tarlabaşı” “ToplumMerkeziKapatılsın” etiketiyle teşvik ettiği nefret kampanyası yayını, “Çocukları zehirleyen LGBT sapıklığı kapatılsın” manşetiyle devam etti: “Milat Gazetesi'nin Tarlabaşı Toplum Merkezi skandalı haberi toplumda büyük yankı uyandırdı. CHP destekli sapkın LGBT eğitmenlerinin iğrenç eylemlerinin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Koç, Bilgi, Kadir Has gibi üniversitelerin kucak açtığı bu sapkınlar özellikle ilkokul çağındaki çocukları ve gençleri zehirliyor.”

“CHP’de çalışan LGBT’li sapkın”, “Bu kadını durdurun”, “LGBT okulları hedef alıyor” ara başlıkları altında manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyon yayınına devam eden Milat, hedef gösterdiği iki kadının fotoğraflarını yayınlarken, Kaos GL Derneği ve yayınlarını da doğrudan hedefine dahil etmeyi sürdürdü: “KAOS GL tarafından basılan ‘LGBTi+, öğrencileri aile ve okul kıskacına karşı nasıl korumalı’ adlı sözde kitapla okullara girmeye çalışan sapkın zihniyet temsilcisine bir an önce dur denmesi gerekiyor. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi gibi okulların da desteklediği bu sapkınlığa dur demek için harekete geçen Milat Gazetesi’nin haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, LGBTi+, KAOS GL, Beraberce Derneği gibi eşcinsel şer örgütlerinin ve Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılmasını, başta (…) ve (…) olmak üzere tüm LGBT eğitmenlerinin hesap vermesini istiyorlar.”

Vakit, Akit derken Milat köşe yazarı ve genel yayın koordinatörü olan Serdar Arseven, ayrımcılığa ve nefrete teşvikle yetinmiyor, doğrudan üretiyor ve yayıyor: “MİLAT’ın Özlem Doğan imzalı “SAPIKLIK SİSTEMATİK” manşeti, sistematik sapıklığı teşvik eden derneklerin bazı okullarda bu işlere ÇATIR ÇATIR devam ettiklerini gösteriyor? Bu nasıl bir iş? Çocuklarımızı korumak Devlet’in Anayasal görevi değil mi? Neler oluyor ve niçin oluyor?”

Milat gazetesi, karalama ve nefret kampanyasına, “Mülteci çocukları dışarıdan fonlanan STK'lardan kurtarın! İrin Akıyor” manşetiyle devam etti: “"Eşcinsel bir sığınmacımız geldi ve ailesinde sorunlar yaşadığını, baskı gördüğünü, eşcinselliğin onun kararı ve doğal bir durum olduğunu söylese ona nasıl davranırdın?" sorusuyla muhatap oldum.” Adı geçen stk’ya iş başvurusunda bulunan arapça öğretmeni, “Hiç beklemediğim için bu soru karşısında ne cevap vereceğimi şaşırdım.” diyor ve devam ediyor: "Sizinle bir sığınmacımızı cinsiyet değiştirme ameliyatına göndersek ona nasıl davranırsınız?"

LGBTİ+’lara karşı cinsiyetçi ve homofobik nefretiyle manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyona doyamayan Milat, doğrudan hedef gösterme kampanyasına bu kez de Onur Yürüyüşü’nü vesile ediyor: “Sapkınlar başörtülü kadına saldırdı… Çocuklara ahlaksız eğitim”

2021 Temmuz: Muhafazakâr medya, LGBTİ+ kurumlarına “iç düşman” muamelesi çekiyor

Haziran’dan Temmuz ayına LGBTİ+ karşıtı nefreti dinmeyen Milat isimli yayın organı, nihayet hedef gösterme ve nefret söylemlerinin varacağı homofobik nefret suçunun tezahürü fiziki saldırı ve şiddeti resmeden ateşe verilmiş bir gökkuşağı bayrağı ile karalama ve düşmanlaştırma kampanyasını taçlandırmakta sakınca görmediğini ilan etti.

Karalayan, düşmanlaştıran, doğrudan hedef gösteren Milat’ın nefret yayını 2021 Temmuz ayında, “Cinsiyetsiz kitaplarla LGBT eğitimi! CHP'den çocuklara sapkın eğitim” manşeti ile başladı. Muhalefet eleştirme bahaneli homofobik nefret söylemi, “Elinde LGBT bayrağıyla poz veren Tunç Soyer'in başkan olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal!” ifadesiyle devam ederken, kaosGL.org’un logosu ve haber sitesinin “Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için çocuk kitapları” başlıklı haber sayfasından bir görsel kolajın eklendiği “Çocuklara CHP eliyle sapkın eğitim” ara başlığı altında sıra Kaos GL’ye geliyor: “KAOS GL’nin çocuklar için önerdiği tüm LGBT kitaplar İzmir Büyükşehir çocuk birimleri tarafından öneriliyor, kütüphanelere ekleniyor.”

Milat’ın Özlem Doğan imzalı, muhalefet karalama bahaneli LGBTİ+ karşıtı yayınında geçen cinsiyetçi ve homofobik nefret ifadeleri ise şöyle sıralanıyor: “LGBT bayrağıyla poz vermek”, “skandal”, “küçük çocuklara cinsiyetsiz kitaplık hazırlayıp LGBT aşılamak”, “Çocuklara yönelik olarak kurulan LGBT tuzakları”, “Suriyeli çocukları LGBT yapmaya çalışmak”, “Çocuklara LGBTİ sapkınlığı empoze etmek”, “Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara eşcinsellik ve PKK empoze etmek”, “‘LGBT çocuklar vardır’ broşür ve etkinlikler rezaleti”, “LGBT’nin sözde onur yürüyüşü”, “Müslüman Türk milletiyle bağdaşmayan CHP sapkınlığı”, “Çocuklara CHP eliyle sapkın eğitim”, “LGBT rezaleti”, “Açık açık LGBT propagandası”, “LGBT’nin argümanı ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’”, “çocukları sapkın kitaplarla zehirlemek”, “sapkın kitap”

Milat gene Özlem Doğan imzasıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçiyor: “İBB'den çocuklara eşcinsel kitap skandalı! “çocuklara eşcinsel sapkınlığı aşılayan kitaplar”, “çocuklara cinsiyetsizlik/eşcinsellik aşılamak”, “skandal”, “çocuklarda eşcinselliği normalize etmek”

Milat gazetesi, Özlem Doğan’ın “haber” adı altında hazırladığı LGBTİ+ karşıtı nefret bültenlerini bir kez daha, “uzman” diye, “Türk, Sünni, Müslüman ve Heteroseksüel” sopası sallamayı pek seven, LGBTİ+’ları “namussuz” ve “sapkın” ilan etmeyi sosyolojik analiz sanan, hakareti kendine hak gören Yeni Şafak köşe yazarı Ergün Yıldırım’a tuttuğu mikrofonla sonlandırıyor.

Milat’ın mikrofon tuttuğu “uzman”ı, “eleştiri” adı altında her türlü nefret söylemi üreteyim, LGBTİ+’nın varlığını, varoluş hakkını inkâr edeyim ama kimse de bana “homofobik” demesin diye yakınırken, anayasal haklar kapsamında kurulmuş LGBTİ+ örgütlerine “iç düşman” muamelesi çekmeye devam ettiği görülüyor: “Toplumsal cinsiyet eşitliği, eşcinselliği perdeleyen bir ideolojidir. Eşcinsel örgüt bu toplumun bağışıklık sistemini çökertmek istiyor. Milli mücadele dönemindeki işgalciler kadar tehdit edici bir hareketle karşı karşıyayız.”

Milat, LGBTİ+ örgütlerini düşmanlaştıran homofobik nefret söylemine aracılık etmekle yetinmiyor, Kaos GL Derneği’ni de, LGBTİ+ öğrenciler ve aileleriyle çalışan eğitimciler için yayınladığı “LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?” isimli kılavuz üzerinden twitter adresinden doğrudan hedef gösteriyor. Nefreti dinmeyen Milat, nihayet nefret suçunun varacağı saldırı ve şiddeti resmeden “ateşe verilmiş bir gökkuşağı bayrağı” ile “haber”ini taçlandırıyor.

Milat’ın muhabiri, LGBTİ+ kurumlarına ve çalışmalarına yönelik düşmanlaştırıcı, doğrudan ve açıktan hedef gösteren nefret yayınını kişisel sosyal medya hesabından da yinelerken Kaos GL Derneği ile haber sitesi kaosGL.org’dan aldığı paylaşımları İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Derya Yanık adreslerine ileterek kurumsal ayrımcılığa çağrı yaptı.

Hükümet yanlısı ve de muhafazakâr medyanın karalama ve nefret kampanyalarıyla işleyen yayınını devralan Milat’ın isim, adres ve fotoğraflarla açıktan ve doğrudan hedef gösteren nefret yayınını yeniden üretme ve yayma işine LGBTİ+ karşıtı yayıncılıkta muhafazakâr iktidarın mainstream’i Akit ortak olmasa olmazdı. Hükümet medyasından Yeni Şafak da “Milat Gazetesi'nin haberine göre” kaynak ifadesiyle manipülasyon, dezenformasyon ve provokasyonla nefret yayınına ortak oldu ve yaydı.

2021 Kasım: Milat, homofobik nefret suçuna teşvik ediyor

Karalayan, düşmanlaştıran, doğrudan hedef gösteren Milat’ın nefret yayınlarına imza atan muhbir muhabirinin 2021 Kasım ayındaki hedefi, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Koray Başar oldu.

Milat, “Eşcinselliği empoze edip artırıyorlar - LGBT misyoneri doktoru durdurun!” başlıklı nefret suçu bülteninde hedef aldığı Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri’den uzman doktoru, twitter hesabından paylaştığı “Bakın, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başında kim var? Geçtiğimiz günlerde siyasetçileri de ziyaret eden Hacettepe Üniversitesi hastanesi doktorlarından LGBT uzmanı Doç. Dr. Koray Başar’ın faaliyetlerine yorumu size bırakıyoruz.” muhbir mesajıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya şikâyet etti.

Milat’ın nefret teşvikini gören twitter takipçileri sıraya girerken, twitter hesabını “Akparti Adalar…” diye tanıtan bir takipçi, “Bu kişilikler hakkında her kim terörize çalışma yaparsa, Türk aile yapısına zarar verecekse derhal kanun devreye girmesi ve önüne geçilmesi gerekli. Yeterli kanun yoksa, kanun çıkartılıp bu yapılara gerekli en üst cezanın verilmesi gerekli.” buyurdu.

“"Homofibi" diye bir hastalık yoktur. Bunu dikta eden eşcinsel sapıklar vardır. Küresel Soy tüketimi için, 70'li yıllarda uydurulmuştur. LGBT+ adıyla Dünya'nın en büyük terör örgütüdü, örnekte olduğu ana destek başta DSÖ ve diğer ülke sağlık birlikleri içerisinde kalıplaşmıştır.” / “Yaptıklarını bilim kabul edip, bunları da bilim adamı diye makam ve mevkilere getiriyorlar ya!..” / “LPGTüpluler bu psikiyatri derneği makaleleri ile insanların kendilerin hoş görmeleri, hatta gel sende lpgtüplü ol diye ahlaksız örgüte adam topluyor. Aman homofibi hastalıkmış diye kusuru kendinde arıyor, saf gençler. Kimse bilmiyor küresel oyunları.” / “Asıl bataklık Medeni Kanun Sponsoru KANCIK Politika” / “Eşcinsellik fıtrata terstir. Eşcinsel yönelim diyerek kendi heva ve hevesine tapan sapıklar vardır.”

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı da ziyaret eden Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı doktoru Sağlık Bakanı’na ihbar eden Milat’ın muhbir mesajını, “Bunlar ideolojik bir örgüt. Başı sonu belli bir plan/programla ilerliyorlar. Bir şebeke gibi çalışıp çocuk avlıyorlar. Aileler, öğretmenler, sivil toplum, emniyet, siyaset ve medya üzerine düşeni yapmazsa nesilleri kaybedeceğiz.” söylemiyle rt eden, kendisini nothaber sitesi yazarı olarak tanıtan ismin tweetini rt’leyen Milat’ın muhbir muhabirinin rt ettiği diğer tweetler ise şöyle sıralanıyor…

“LGBT misyoneri doktoru durdurun!” başlıklı Milat’ın hedef gösteren nefret yayınını Selman Öğüt, “Önemli bir haber. Bir de böyle tiplere gençleri emanet ediyoruz! Çok vahim..” tweetiyle paylaştı.

Milat’ın muhbir muhabirinin hedef gösteren ("LGBT Türkiye’de birçok derneği de ele geçirmiş durumda. Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Başkanı Doç. Dr. Koray Başar da LGBT adına çalışmalar yürütüyor.") nefret yayınını alıntılayan bir takipçi, “Lanetli sapıklar her yerde aşırı faal bunlar tesbit edilip gereği yapılmalı fuatoktay başkanım” mesajıyla, bu kez, “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı”na ihbar ediyor.

Bir diğer takipçi ise “Barolar, odalar ve meslek birlikleri vs ne durumda inanılmaz Bunların gelir-giderleri kontrol edilmeli, dışarıdan fonlanmalarına kısıtlama getirilmeli "Bağımsız ülke" olmak sadece lafta kalmayacaksa ülkemizi bu tür uluslararası projelerden kurtarmamız gerekmiyor mu? mahirunal” twitter mesajıyla, “AK Parti Grup Başkanvekili”ne ihbar ediyor.

“Türkiye Psikiyatri Derneği, LGBTİ ve Kaos GL Derneği işbirliği ile LGBT misyonerliği yapan Koray Başar” saydırmasıyla hedef gösteren ve nefret saçan Milat’ın muhbir muhabirinin nakaratları şöyle sıralanıyor: “skandal LGBT faaliyetleri”, “küresel sapkınlık LGBT”, “karanlık ideoloji”, “çocukları ve gençleri hedef alan LGBT”, “LGBT’nin fonladığı isimler ve misyonerler”, “toplum ahlakına saldırı”

Komployla harmanladığı nefretiyle “LGBT Türkiye’de birçok derneği ele geçirmiş” söylemiyle, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Başkanı ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Koray Başar’ı ve çalışmalarını hedef gösteren Milat’ın muhbir muhabiri, akademiye ve kamuoyuna ilan edilmiş hak temelli sosyal etkinlik ve tıbbi çalışmaları, “ortaya çıktı” ve “saptandı” diye sunarken, “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı” olarak tanıttığı Prof. Dr. Ahmet Akın’ı homofobik nefret yayınına ortak ediyor.

Milat’ın “Psikolojik Danışmanı” Ahmet Akın, olayı çözmüş, “LGBT PR’ı yüzünden vakalar arttı” diyor ve devam ederken cinsiyetçi ve homofobik inkârıyla bilmediği konularda “Anayasa’ya aykırı” gibi, “yasalara aykırı” gibi sözler sarf etmekte beis görmüyor: “Son zamanlarda eşcinsellikteki artış, özendirme ve reklamını yapmaktan kaynaklanıyor. Biz bireyin haklarına karşı değiliz, fakat sözde onur yürüyüşü adı altında yapılan topluma aykırı eylemler Anayasa’ya da aykırı. Zira devletin önemli görevlerinden biri de aileyi korumak. LGBT tarafından empoze edilen trans aile, LGBT çocuklar ve gençler konusunda ülkemizde hiçbir yasal alt yapı yok. Dolayısıyla yürüttükleri faaliyetler yasalarımıza da aykırı. LGBT’yi meşrulaştırma ve normalize etme çalışmalarına karşıyız.”

LGBTİ+ toplumuna, kurumlarına ve kişilere karşı cinsiyetçi ve homofobik dezenformasyona ortak olan, doğrudan üreten, yayan ve teşvik eden muhafazakâr ve hükümet yanlısı medya organlarından Diriliş Postası isimli yayında “köşe” de yazan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık öğretim üyesi ve de Prof. Dr. olan Ahmet Akın, daha önce de, LGBTİ+’ların “bir sapık tarikat” olduğunu buyurmuştu.

***

Kaos GL Derneği’ni doğrudan hedef alarak düşmanlaştıran hükümet yanlısı ve muhafazakâr nefret medyasının 2021 izlemesi Aydınlık ile devam edecek…


Etiketler: insan hakları, medya, nefret suçları
İstihdam