28/07/2015 | Yazar: Meriç Aytekin

Bir trans erkek olarak gerekli görüldüğünde batırma ayini için şahit olabilir miydi?

Ayin havuzları trans Yahudiler için nasıl zorluklara yol açıyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yaklaşık bir yıl kadar önce Washington’da bir trans erkeğin bağlı bulunduğu hahama çıplak batırma ritüelini sorması tartışma başlattı: Bir trans erkek olarak gerekli görüldüğünde batırma ayini için şahit olabilir miydi?

Haham Lurie Green’in de içinde bulunduğu birçok haham transların şahit olup olamayacağını soran mailler aldı.

Başkentteki bir eşcinsel kongresinin de başkanı olan Green “Birilerini ararken gerçekten zorlanıyorduk” dedi: “Asıl sorun şuydu ki böylesi bir haklı bir talep ile hiç karşılaşmamıştık.”

Ancak bu sadece trans erkeklerin talebi değil. Ülkenin çeşitli yerlerinden hahamlar bu değişimin farkında. Green; üç trans bireye Yahudi olabilmeleri için tek başına yardım etmeye alışıyor.

Mayyim Hayyim, miknah (Yahudi ritüel havuzu) yönetim görevlisi Carrie Bornstein  “Yüksek oranda transın Yahudilik inancını benimsediğini görülüyor” dedi.

Geçen birçok yıl içerisinde Yahudi dini liderler Yahudi doğmuş veya sonradan Yahudiliği kabul etmiş olan trans Yahudi cemaatine kabul etmeye başladı. Bu çaba özellikle dönüşümün gerçekleştiği ve cinsiyetin en çok ortaya konduğu mikve ile tamamlanıyor.

Geleneksel Yahudi kadınlarının menstrual dönemlerinin bitimine işaret eden mikve bir trans bireyin Yahudi cemaati tarafından nasıl karşılanacağının ilk göstergesi.

Trans bir haham olan ve aynı zamanda Yahudi yasalarında trans konusu üzerine yazan Emily Aviva Kapor “Beden trans kişiler için özellikle hassas bir alandır çünkü bizim kendimizi tanımlamamız içinden çıkılması zor bir şekilde fiziksel görüntünün ayrıntıları ile sarmalanmıştır” diyor.

Daha önce trans konusu üzerine odaklanan Kapor ve birçok haham şuna dikkat çekiyor: Yahudilik içerisinde çeşitli geçiş süreçleri birçok soruyu getirirken ne yapılmalı? Örneğin sünnet ayinleri?

Çoğu Yahudi geleneği Yahudileri iki cinsiyete göre ayırmasına rağmen, Antik Yahudi metinleri beden özellikleri bilinen iki cinsiyet algısı ile eşleşmeyen kişilerden bahsetmekte.

Haham Buck-Yael “Çok erken dönemde net, basit, katı cinsiyet tanımıyla uyuşmayan bireylere dair kayıtlar var” diyor.

Mayyim Hayyim’de yirmi trans batırma ayinine katılabildiler. Birçoğu mikveı sadece Yahudiliğe geçişin bir işareti olarak değil aynı zamanda cinsiyet geçişlerinin bir aşaması olarak ele alıyor.

Tüm bunlara ek olarak Amerika’da ve özellikle tüm dünyada trans ve Yahudilik konusuna dair büyük bir değişimin olduğu gözlemleniyor. Amerika’nın en büyük Yahudi gazetesinin yayınladığı “Transgender and Jewish” eseri ve Los Angeles’da Yahudi din bilginlerinin trans konusu üzerine yaptığı konferanslar bunun en açık göstergesi olarak kabul ediliyor.


Etiketler: yaşam, din/inanç
Nefret