29/01/2022 | Yazar: Aslı Alpar

LGBTİ+ aktivistler iklim krizini Ankara’da düzenlenen İklim Krizi Çalıştay’ında konuşuyor. Çalıştayın ilk oturumunda 17 Mayıs Derneği’nden Özge Gökpınar anlattı.

“Ayrımcılık LGBTİ+’ları iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız hale getirir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği ve Kaos GL Derneği, İklim Krizi Çalıştayı bugün (29 Ocak) başladı.

17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavghil’in açılış konuşmasıyla başlattığı Çalıştay’ın ilk gün, ilk oturumu Özge Gökpınar’ın Çerçeve Sunuş’uyla başladı.

ayrimcilik-lgbti-lari-iklim-degisikliginin-etkilerine-karsi-daha-savunmasiz-hale-getirir-1

“LGBTİ+’lar ve İklim Krizine Giriş-Dönüşüme Kendimizden Başlamak: İklim101-Tavsiyeler Kılavuzu”nu da hazırlayan Gökpınar, “Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin iklim krizine yönelik birlikte politikalar geliştirmesini umuyoruz.

Özge Gökpınar “Kılavuzda; iklim krizinin kökeni, iklim adaleti, LGBTİ+’lar ve iklim krizi arasındaki ilişkilerin yanı sıra LGBTİ+ örgütleri için tavsiyelere de yer verdik. Bu çalıştayda bu başlıkları hep birlikte derinleştirmeyi umuyoruz” dedi ve sanayileşmeyle birlikte insanın doğaya müdahalesine değindi.

ayrimcilik-lgbti-lari-iklim-degisikliginin-etkilerine-karsi-daha-savunmasiz-hale-getirir-2

“Her yıl 3,7 milyon kişi hava kirliliğin etkilerinden hayatını kaybediyor”

“Kapitalizmin kar amaçlı yapısı nedeniyle insan doğayı insan merkezci bir biçimde sömürmeye başlıyor” diyen Gökpınar günümüzde gelinen durumu şöyle aktarıyor:

“Paris İklim Anlaşması’nda tartışılan gezegen sıcaklık eşiği dünya çapında protestolara konu oluyor. 0.5 derecelik bir artışın bile felaketlere yol açacağı bu verilere göre açık. Şimdiye kadar küresel sıcaklık 1 derece arttı, her yeri yangınlar seller götürdü biliyorsunuz, yaz kış zorlu hava koşulları yaşıyoruz. İnsan sağlığı ve yaşamı fosil yakıt kullanımı, atık ve çöp üretimi ile kötü yönde etkilenmeye ise devam ediyor. Her yıl 3,7 milyon kişi hava kirliliğin etkilerinden hayatını kaybediyor, solunum ve kalp hastalıklarına yakalananların oranı ile kanserden erken ölenlerin oranı ise 10 milyona yakın.”

ayrimcilik-lgbti-lari-iklim-degisikliginin-etkilerine-karsi-daha-savunmasiz-hale-getirir-3

İklim krizinin toplumsal cinsiyetle ne ilgisi var?

Gökpınar konuşmasına toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi arasındaki ilişkiyi şöyle aktardı: “Toplumsal cinsiyetle ilgili kültürel normlar bazen kadınların afet durumlarında daha güvenli bölgelere geçebilmesi adına hızlı karar alma yeteneklerini kısıtlar. Benzer şekilde, kız çocukları eğitime erişemez ve özellikle de hayatta kalma becerileri öğrenmeye teşvik edilmezler.”

“İklim değişikliği kişileri farklı şekilde etkiler ve en çok ayrımcılığa uğrayanlar, güvenlik hakkı ve sosyal adalete erişim haklarından faydalanmaları engellenen kişilerdir, LGBTİ+’lar başı çeker” diyen Gökpınar, LGBTİ+’lar ve özellikle de transların, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanan finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını bu sebeple güvenli ve kapsayıcı iş bulamadıklarına dikkat çekti. “İşsizlik, ayrımcılık LGBTİ+’ları daha fazla yoksulluk ve evsizlik riskiyle karşı karşıya bırakır, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız hale getirir.”

Gökpınar konuşmasına iklim adaleti için mücadele eden örgütleri tanıtarak devam etti. Queer ekolojinin temel kavramları ve söylemlerinden de bahseden Gökpınar şunları söyledi: “Kuir ekoloji kuir teoriden yola çıkarak, istisnasız her canlının doğanın kendisi olduğu ve doğanın içinde olduğu gerçeğiyle sistemi reddetmeye çalışır, başlangıçta öne sürülen doğal kavramına da meydan okur.”

Gökpınar’ın konuşmasının ardından Çalıştay, “İpek Benek’in “İklim Terminolojisi” başlıklı konuşmasıyla sürüyor.  

Kılavuza buradan eirşebilirsiniz.

 


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam