06/05/2014 | Yazar: Murat Köylü

Kaos GL Derneği Ayrımcılıkla Mücadelede Avrupa Konseyi Standartları’nı Türkçe’ye çevirdi.

Kaos GL Derneği Ayrımcılıkla Mücadelede Avrupa Konseyi Standartları’nı Türkçe’ye çevirdi.
 
Kaos GL Derneği, Avrupa Konseyi’nin "Combatting Discrimination on Grounds of Sexual Orientation or Gender Identity: Council of Europe standards" adlı kitabını "Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılıkla Mücadele: Avrupa Konseyi standartları" başlığı ile Türkçe’ye çevirdi.
 
Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin lezbiyen, gey, biseksüel ve trans haklarıyla ilgili bugünkü siyasi ve hukuki pozisyonunu aktaran kitap, konuya dair en ayrıntılı ve kapsamlı Avrupa Konseyi belgelerini bir araya getiriyor. Bunlar arasında, Bakanlar Komitesi tavsiye kararları, Parlamenterler Meclisi kararları, Konsey organları arası yazışmalar ve raporlar bulunuyor.
 
Yayın, 1981’deki ilk karardan bugüne Avrupa Konseyi’nin LGBT haklarına dair attığı tarihsel adımları somutlaştırma özelliği taşıyor. Bunu yaparken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Mahkeme’nin gelişen içtihadına referans veriyor.  
 
Şu an için meseleye dair en gelişmiş hükümetlerarası siyasi yaklaşımı içerdiği ifade edilen 2010 yılına ait Tavsiye Kararı kitapta önemli yer tutuyor. CM/Rec(2010)5 adıyla da bilinen tavsiye kararının kapsadığı konular arasında şunlar bulunuyor:
 
- Yaşam, güvenlik ve şiddetten korunma hakkı (nefret suçları) ve nefret söylemi
- İfade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü
- Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı
- İstihdam
- Eğitim
- Sağlık
- Barınma
- Spor
- Sığınma
 
Devletlerin eşcinsel, biseksüel ve trans kişilerin haklarını koruma ve geliştirme yükümlülüklerini öneriler üzerinden tanımlayan yayını Kaos GL Derneği Türkiye’deki ilgili paydaşlara gönderecek. Dağıtımda Meclis, ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler ile yargı organları özellikle hedeflenecek.
 
Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele Standartları; TBMM, Hükümet, siyasi partiler, kamu kuruluşları, ulusal insan hakları ve kamu denetçiliği mekanizmaları, yargı sistemi, barolar, sendikalar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve ilgili akademik disiplinler için yararlı bir kaynak.
 
Kitabın basılı haline ulaşabilmek için bilgi@kaosgldernegi.org adresinden Kaos GL Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.
 
 
 
*Kitap, Avrupa Birliği’nin, İsveç İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın ve Açık Toplum Vakfı’nın desteği ile çevrildi ve basıldı. 

Etiketler: insan hakları
Nefret