02/06/2018 | Yazar: Kaos GL

Belediyenin ve partner kurumların tüm birimlerinin bu konuda sorumluluk paylaşımına yöneldiği Amsterdam.

Benim Belediyem: Amsterdam Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ haklarını destekleyen yerel yönetimlerde bugün: LGBTİ politikalarından sorumlu tek bir bölümden ziyade belediyenin ve partner kurumların tüm birimlerinin bu konuda sorumluluk paylaşımına yöneldiği Amsterdam.

Dünyanın en önemli LGBTİ dostu kentleri arasında sayılan Amsterdam 1980’lerden bu yana LGBTİ bireylerin özgürleşmesi üzerine politikaları hayata geçiriyor.

Amsterdam kentinin temel stratejisi LGBTİ politikalarından sorumlu tek bir bölüm ya da komisyon oluşturmaktan ziyade belediyenin ve partner kurumların tüm birimlerinin bu konuda sorumluluk paylaşımına yönelmesi.

Belediye 2010’da şehirle ilgili tüm politikalarda LGBTİ meselelerinin ele alınması için bir çalışma başlattı. Bu strateji üç temel politika değişikliğine dayanıyor:

*Belediye başkanının ve tüm Wethouderlerin*, LGBTİ meselelerinin yalnızca bir politika bölümünün sorumluluğu değil, ortak bir sorumluluk olduğuna dair taahhütte bulunması;

*Sübvansiyonlar için yeni kurallar: 2012 yılından itibaren şehirle iş ilişkisi ya da parasal bir ilişkisi bulunan tüm ortaklar cinsel çeşitlilik meselesini açıkça dikkate almak zorundadır;

*İşveren olarak sorumluluk: İşyerinde Onur çalışma grubuna katılarak LGBTİ devlet memurlarının ve idari çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

Söz konusu değişiklikler, kamu düzeni/güvenlik, sağlık ve refah, spor, eğitim, gençlik, çalışma ve gelirler, istihdam, ekonomiyle ilgili meseleler ve şehir tanıtım ve pazarlama gibi tüm düzenli politika bölümlerinin sürece dahil olması ile sonuçlandı. Sorumluluk sahibi politika belirleyiciler ve idari personel LGBTİ meseleleri üzerine aralarındaki işbirliğini yapılandırmak için belediye çapında bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Bunun sonucunda, diğer politika bölümleri ile LGBTİ politika planının yürütülmesi konusunda, bunları destekleyen yurttaşlık ve çeşitlilik politikaları bölümü arasında bir dizi somut ve resmi anlaşma yapıldı.

Artık tüm bölümler, politika belirleyiciler için, LGBTİ örgütleri ve bireysel uzmanlarla işbirliği içinde, LGBTİ konularında ağ oturumları ve bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Eşgüdümden sorumlu politika bölümü, bu yapılırken, her bir bölüm bünyesinde politika tedbirlerinin sahiplenilmesinin ve sorumluluğunun üstlenilmesinin gereğinin altını çiziyor.

Yurttaşlık ve çeşitlilik politikalarından sorumlu Wethouder, LGBTİ meseleleri ile ilgili genel durumun ve LGBTİ politikasının genel kamu politikalarına dahil edilmesi sürecinin eşgüdümünü sağlar ve bunları izler. Her yıl gelişmelerle ilgili bir rapor Amsterdam Şehir Meclisi’ne sunulur ve burada tartışılır.

Fotoğraf: Amsterdam LGBT Canal Pride, 2014

Amsterdam’da ayrıca belediye ile işbirliğine girmek isteyen tüm işletmeler de LGBTİ dostu politikalara sahip olmak durumunda. Memur LGBTİ bireyler için bir İşyeri Onur Timi oluşturuldu.

Amsterdam’da her kent bölgesinde bir koordinatör nefret suçları/dili ve zorbalık üzerine çalışmalar yürütüyor. Geçmişte bölgeden göç edenin mağdurlar olduğu gözlenirken koordinatörlerin göreve başlamasının ardından faillerin bölgeyi terk etme oranının arttığı dile getiriliyor.

Kentte polis gücünde Mavideki Pembe Ağı (Pink in blue) isimli bir örgütlenme de özel olarak görev yapıyor. Amsterdam’da elde edilen başarıyı takiben, diğer birçok Hollanda yerel polis kuvveti de bu yöntemi benimsedi ve ağ şu anda ulusal bir ağ haline geldi.

Kentte LGBTİ göçmenler için özel projeler yürütülüyor ve LGBTİ bireyler için sığınaklar bulunuyor.

Şehir meclisleri ve şehir planlama daireleri, sokak ve meydanlara LGBTİ hakları konusunda öncülük etmiş kişilerin adlarını vererek LGBTİ topluluğuna kelimenin tam anlamıyla görünürlük kazandırma olanağına sahip. Yerel LGBTİ topluluğundan belli komisyonlara gösterilen adayların yanı sıra imza kampanyaları, LGBTİ hakları savunucuları arasından uygun isimlerin belirlenmesinde yararlı olabilir. Bu, örneğin, Amsterdam’da uygulandı ve “Eşcinsel Anıtı”nın (Homomonument) yanında bulunan köprüye İkinci Dünya Savaşı’nda Hollanda direniş hareketinin bir parçası ve aynı zamanda eşcinsel hakları savunucusu olan Niek Engelschman’ın adı verildi.

* ‘Wethouder’ (İngilizcesi alderman) terimi, tam Türkçe karşılığı olmadığı için orijinal dilinde kullanılmıştır. Belediye Meclisi tarafından daha önce meclis üyeliği deneyimi bulunan kişiler arasından seçilirler ve her birinin farklı çalışma alanları bulunur. Wethouderler ve belediye başkanı, kararların çoğunun oybirliğiyle alındığı belediye yürütme konseyini oluşturur ve politikaları uygular. Bir Wethouder, belediye meclisinin güvenoyunu geri çekmesi halinde görevini kaybeder.

Yazı dizisindeki diğer metinler:

“Daha eşit bir kent için ısrarcıyız”

Ayrımcılıkla mücadelede ulusal mevzuat yetersizse söz yerelde

“Benim Belediyem” yazı dizisi başlıyor!

13 adımda yerel yönetimler ayrımcılıkla mücadele için ne yapmalı?

İzmir’de Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetim Konferansı

Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetim Konferansı başladı

“Temas etmediğiniz sürece yaşanan ayrımcılığı fark edemezsiniz”

“Eşitlik için yerel yönetimlere toplumsal baskı önemli”

Politika geliştirme ve uygulamada LGBTİ hakları

Benim Belediyem: Kopenhag

Benim Belediyem: Brighton ve Hove

Benim Belediyem: Berlin

Benim Belediyem: Brüksel

Benim Belediyem: Kaliforniya Eyaleti

*Bu içerik Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam