27/05/2018 | Yazar: Kaos GL

Cinsel çeşitliliği benimseme, LGBTİ hakları için eylem planı ile trans ve intersekslerin konumlarını güçlendirme çalışmalarıyla Berlin.

Benim Belediyem: Berlin Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ haklarını destekleyen yerel yönetimlerde bugün: Cinsel çeşitliliği benimseme, LGBTİ hakları için eylem planı ile trans ve intersekslerin konumlarını güçlendirme çalışmalarıyla Berlin.

Eşitlikçi yerel yönetimler için başlattığımız “Benim Belediyem” yazı dizisi kapsamında bugünden itibaren her gün dünyadan bir yerel yönetimi tanıtıyoruz. LGBTİ+ hakları için çalışmalarıyla öne çıkan yerel ve bölgesel yönetimlerde bugün Berlin Şehir Eyaleti var.

Ulusal bir eylem planının veya belirli politik önlemlerin olmayışı, Almanya’nın Berlin Şehir Eyaleti (Land of Berlin) bölgesel yönetimini, “Berlin kendi kaderini tayin etme ve cinsel çeşitliliği benimseme taraftarıdır!” başlığıyla LGBTİ kişilerin durumunu iyileştirme amacını taşıyan kapsamlı ve detaylı bir eylem planı tasarlamaya yöneltti. Bu girişim çerçevesindeki önlemlerin büyük kısmı şimdiden hayata geçirildi.

Berlin kamu idaresi ve kolluk kuvvetlerinde duyarlılığı artırma ve eğitim gibi alanlardaki diğer önlemler ise uygulamaya konuldu.

LGBTİ yurttaşların çeşitli kentsel komitelere ve danışma kurullarına katılımı da teşvik ediliyor.

Berlin Senatosu eylem planına sadık kalarak LGBTİ meselelerinin de yer bulduğu “2011-2016 Hükümet Politikaları Kılavuzu”nu hazırladı. Eylem planının daha ileri götürülmesi açısından Berlin Parlamentosu’nun desteklediği dört nokta öne çıkıyor:

*Şiddeti engellemenin yanında, özellikle daha savunmasız LGBTİ gruplarının güvenliğini artırmak;

*Berlin’deki LGBTİ tarihinin belgelenmesini sağlamak;

*Trans ve interseks kişilerin konumunu güçlendirmek;

*Uluslararası taahhütleri güçlendirmek.

20 Kasım’da kutlanan Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü (TDoR) etkinliklerine zaman zaman kamu görevlileri de katılır. Berlin’de yerel yönetimin de desteğiyle, 13 ülkeden trans aktivistler ve sanatçılar Berlin’de trans kişiler için sembolik değeri olan bazı mekânları görünür kılmak için yaratıcı bir kampanya başlattılar. Berlin’in ‘trans haritası’ çıkarıldı; halka açık, yaşayan bir kütüphane ve stantlar kuruldu ve şehir meclisi üyelerinin de katılımıyla Brandenburg Kapısı’nda bir anma etkinliği düzenlendi.

Berlin’de; şehir meclisi, yerel şirketler, kamu idaresi, sendikalar ve trans örgütleri Haziran 2013’ten bu yana çalışma ve meslek yaşamında trans kişilerin durumunu iyileştirecek somut tedbirler geliştirmek için birlikte çalışıyor. Projenin ana hedef grupları bu alandaki önemli paydaşlar. Bunlar arasında, örneğin, şirketlerin yöneticileri ve insan kaynakları sorumluları, iş ve çalışan konseylerinin üyeleri, istihdam kurumları/iş bulma merkezlerinin temsilcileri ve toplumsal ortakları, Avrupa çapında ve ulusal ve bölgesel düzeylerde kamu idaresi temsilcileri ve trans ve interseks kişiler ile örgütleri yer alıyor.

Yazı dizisindeki diğer metinler:

“Daha eşit bir kent için ısrarcıyız”

Ayrımcılıkla mücadelede ulusal mevzuat yetersizse söz yerelde

“Benim Belediyem” yazı dizisi başlıyor!

13 adımda yerel yönetimler ayrımcılıkla mücadele için ne yapmalı?

İzmir’de Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetim Konferansı

Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetim Konferansı başladı

“Temas etmediğiniz sürece yaşanan ayrımcılığı fark edemezsiniz”

“Eşitlik için yerel yönetimlere toplumsal baskı önemli”

Politika geliştirme ve uygulamada LGBTİ hakları

Benim Belediyem: Kopenhag

Benim Belediyem: Brighton ve Hove

*Bu içerik Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
İstihdam