26/07/2010 | Yazar: KAOS GL

CEDAW Türkiye toplantısında hükümetten sözleşmeye uyarak, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet, seçilmede kadın kotası, kadın istihdamı ve anadilde eğit

BM, Türkiye’den CEDAW’a Uymasını İstedi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
CEDAW Türkiye toplantısında hükümetten sözleşmeye uyarak, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet, seçilmede kadın kotası, kadın istihdamı ve anadilde eğitim konularında gecikmeden önlem almasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında yapılan, Türkiye oturumunda hükümetinden sözleşmeye uyması istendi.
 
Toplantıda Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit'in içinde yer aldığı hükümet delegasyonu Altıncı Dönem Ülke Raporu'nu sunarak savunma yaptı. CEDAW Komitesi, TCK Kadın Platformu ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu'nun hazırladığı Gölge Rapor'da ele alınan "Anayasa ve yasalarda ayrımcılık", "kadına yönelik şiddet", "seçilmede kadın kotası", "kadın istihdamı" ve "anadilde eğitim" konularında hakümet delegasyonuna sorular yöneltti:
 
Ayrımcılığın tanınması istendi
*Görüşmede CEDAW Komitesi, BM'nin "Cinsiyete bağlı ayrımcılık" terimi ile "cinsel yönelim ve cinsel kimlik" tanımlarının Anayasa ve yasalara eklenmesi konusunda yaklaşımını dile getirdi. Komite Türkiye hükümetinden bu konudaki gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını istedi.
*CEDAW Komitesi, kadına yönelik şiddete karşı bir devlet politikası geliştirilmesinin ihtiyaç olduğunu belirtti. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un etkin ve etkili kullanımının önemi üzerinde duruldu.
 
"Kota" hayata geçmeli
*Gölge Rapor'da öngörülen Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına yüzde 50 eşitlik hükmünün eklenmesi ve kadın - erkek eşitliğini sağlamaya yönelik geçici özel önlemler konusu da Komite tarafından hükümete soruldu.
Komite, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde yüzde 9'da kalan kadın vekil oranının artırılması ve önümüzdeki 2011 seçimleri için kota uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.
 
Gecikmeden önlem alınmalı
*Komite Medeni Kanun ile 2002 sonrası yapılan evliliklerde geçerli olacak şekilde düzenlenen "evlilik sırasında edinilmiş malların ortak paylaşımı" ilkesinin gerişe dönük işletilmesinin önemine değindi.
*Türkiye hükümetinin "namus" ve "töre" cinayetlerine dair somut politikalar geliştirip geliştirmediği soruldu. Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde bulunan "Haksız tahrik" düzenlemesinin eşlerinden şiddet gören kadınların mağduriyetini artıracak şekilde "keyfi" uygulanmasının önüne geçilmesi istendi. Hükümetin bu konuda önlem alması gerektiği üzerinde duruldu.
*Komite, evlendikten sonra kadınların kendi soyadlarını kullanabilmeleri önündeki yasal engellerin gecikmeden kaldırılması istendi.
*Türkiye hükümeti, kadınların istihdamı katılım oranının düşük olduğunu kabul etti.
*Komite Bakan Kavaf'a, yaşlı ve çocuk bakım hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin, kadınların geleneksel rollerini yeniden üretmeden istihdama katılmaları yönünde ne gibi önlemler aldığını sordu.
*Komite, anadilde eğitim konusunda program ve politikaların geliştirilmesi ve kadınların yaşadığı mağduriyete ilişkin hükümet delegasyonundan bilgi istedi.
*Türkiye'den ilk kez engelli kadınlar hakkında CEDAW Komitesi'ne tematik rapor gönderildi; Komite hükümette engelli kadınların bakım ve sağlık hizmetlerine dair yürütülen çalışmaları sordu.


Etiketler: insan hakları
Nefret