10/07/2021 | Yazar: Aslı Alpar

Türkiye’nin bağımsız veri merkezlerinden Radore Veri Merkezi Hizmetleri Anonim Şirket’nin, cinsiyet uyum sürecinde işten çıkardığı trans erkek K.’ya ayrımcılık yaptığına karar verildi.

Cinsiyet uyum sürecinde işten çıkarılan trans erkek K. davayı kazandı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye’nin bağımsız veri merkezlerinden Radore Veri Merkezi Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, cinsiyet uyum sürecinde işten çıkardığı trans erkek K.’ya, ayrımcılık tazminatı ödemesine karar verildi.

K.’nın Nisan 2019’da İstanbul 27. İş Mahkemesi’nde açtığı dava bu yıl 22 Nisan’da karar bağlandı.

İşten çıkarılmasını ve maruz kaldığı ayrımcılığı 2019’da kaosGL.org’a anlatan K.; cinsiyet uyum sürecine Eylül 2017’de girdiğini, üç ay sonra da Radore Veri Merkezi’nde işe başladığını, hormon sürecini yöneticisiyle paylaşmasının ardından “Öngörülemeyen sağlık problemleri” nedeniyle kendisini işten ayrılmaya zorladıklarını hatta bu süreçte kendi pozisyonuna bir başkasını aldıklarını söylemişti.

Trans erkek K., Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı davranılması, iş güvencesi kapsamına girmeden işten istifasını sağlamaya yönelik baskı kurulması ve ayrımcılığa, mobbing ve kötü muameleye maruz kalarak haksız olarak işten çıkarılma nedenleriyle, tazminat istemiyle açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, Radore Veri Merkezi’nin çalışanlar arasında eşit davranma ilkesine aykırı davrandığına karar verdi: “…davacının hormon terapisine başlamasının çalışma performansına olumsuz yönde etkilerini ortaya koyan somut bir delil sunulamadığı, ihtimale dayalı olarak verildiğinin anlaşıldığı, işte aksamaya sebep olunduğuna dair bir veri dosyaya konulamadığı, davacının hormon terapisine başlaması nedeniyle işverence iş ilişkisinin feshedilmesi nedeniyle İş Kanunu’nun 17.maddesi kapsamında çalışanlar arasında eşit davranma ilkesine aykırı hareket edildiği anlaşılmakta”.

Ayrıca Mahkeme, davacı K.’nın ayrımcılık tazminatına ilişkin talebini kabul etti ve Radore Veri Merkezi’ni ayrımcılık tazminatıyla birlikte K.’nın avukat ve dava masrafları ile arabulucu ücretini de ödemeye mahkûm etti.

 


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam