23/03/2021 | Yazar: Kaos GL

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması: “Kadın+’lar ve LGBTİQAA+’lar olarak yaşamımızı güvence altına alan, toplumda özgür ve eşit bir şekilde yaşayabilmemizi gaye edinen İstanbul Sözleşmesi'nin feshini kabul etmiyoruz”

“Cinsiyetçi ve LGBTİQAA+fobik düzenin dayatmalarına boyun eğmiyoruz” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması, 20 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini reddediyor:

“İstanbul Sözleşmesi'nin Feshi Hakkında İstanbul Sözleşmesi, 19 Mart gece saatlerinde Cumhurbaşkanı kararıyla hukuksuzca feshedildi. Amacı ‘Kadın+'ları ve çocukları her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı korumak, aile içi şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak’ olan ve aynı zamanda LGBTİQAA+ bireyleri de içinde bulunduğumuz, ikili cinsiyet sistemini benimsemiş, heteronormatif ve eril zihniyetli toplumun ayrımcılığından, şiddetinden korumak olan bu sözleşmenin feshinin hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunun bilincindeyiz. İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin altında yatan temel sebeplerden biri, toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde eril zihniyetin kadın+’lara dayattığı rollerin zedelenmesini önleyerek kadın+'ları sömürmek ve ötekileştirmektir. Bir diğeri ise, LGBTİQAA+ bireyler hakkında yapılan ‘toplumun geleneklerine aykırı olduğu ve özendiricilik teşkil ettiği’ şeklindeki oldukça yanlış, nefret temelli ve dışlayıcı söylemlerdir. Sözleşmenin feshi, kadın+'ların ,çocukların ve LGBTİQAA+ bireylerin toplumda özgürce barınabilmesinin önüne geçtiği gibi, temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasının da önüne geçmektedir. Kadın+’ların, çocukların ve LGBTİQAA+ bireylerin yaşamlarını tehdit eden bu hareketi kınıyoruz, içinde bulunduğumuz cinsiyetçi ve LGBTİQAA+fobik düzenin dayatmalarına boyun eğmiyoruz. Kadın+’lar ve LGBTİQAA+ bireyler olarak yaşamımızı güvence altına alan, toplumda özgür ve eşit bir şekilde yaşayabilmemizi gaye edinen İstanbul Sözleşmesi'nin feshini kabul etmiyoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz.”


Etiketler: insan hakları, kadın, eğitim
nefret