21/06/2019 | Yazar: Kaos GL

Müfredat cinsiyetçi ve heteroseksist. LGBTİ öğretmen ve öğrenciler ayrımcılığa uğruyor. Kadınlara istihdamda ayrımcılık yoğun.

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri: LGBTİ öğretmen ve öğrenciler ayrımcılığa uğruyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri basın açıklaması yaptı: Müfredat cinsiyetçi ve heteroseksist. LGBTİ öğretmen ve öğrenciler ayrımcılığa uğruyor. Kadınlara istihdamda ayrımcılık yoğun.

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri, bugün (21 Haziran) İstanbul 3 No’lu şubede eğitimde cinsiyetçilik, homofobi ve transfobiye ilişkin basın açıklaması yaptı.

Okullardaki cinsiyetçilik ve nefrete dikkat çeken açıklamayı Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Kadın Sekreteri Ayşe Panuş okudu.

Türkiye, 149 ülke arasında 130.

Eğitimin toplumsal eşitsizliğin yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynadığını hatırlatan Panuş, “Eğitimde var olan cinsiyet eşitsizliği ''doğal'' ve ''var olması gereken'' bir durum olarak kavratılmakta, kız çocuklarının eğitimi konusunda mevcut yasa ve düzenlemelerin yetersiz kaldığı, eğitim süreçlerinin cinsiyet eşitsizliği ile pekiştirildiğini görmekteyiz” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye’nin 2018’de 149 ülke arasında 130. Sırada olduğunu hatırlatan Panuş sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitime erişimde, kız çocukları, mülteci çocuklar, anadili Türkçe olmayan çocuklar, LGBTİ+’lar, engelli çocuklar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajları devam etmektedir. Ayrımcı ve cinsiyetçi eğitim politikalarının en büyük mağduru olmaktadırlar.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi iptal edildi

Ders kitaplarında kız çocuklarına daha çok ev içi alanda ya da bu rollerine uygun olan meslekler tavsiye edilirken (ev işleri, öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi meslekler) kitapların tümünde okul müdürleri erkek olarak gösterildiğini vurgulayan Panuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği projesini iptal etmesini de eleştirdi:

Gerici zihniyetin, “sapkın proje” sözleriyle hedef aldığı “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin sonlandırılmasının ardından, YÖK’te toplumsal cinsiyet kavramının Türkiye’nin toplumsal değerleri ve kabulleriyle örtüşmediğini savunmuştur, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinden vazgeçmiştir.”

LGBTİ öğretmenler ayrımcılığa uğruyor

Panuş, LGBTİ öğretmenlerin işyerlerinde kendi kimlikleri ile yer alamadığını, ayrımcılığa uğradığını ve mobbing ile karşılaştığını ise şu sözlerle ifade etti:

“LGBTİ öğretmenler işyerlerinde kendi kimlikleri ile yer alamamakta, kendi kimlikleri ile yer aldıkları takdirde ayrımcılığa uğramakta ve mobbing ile karşı karşıya kalmaktadırlar. LGBTİ bir öğretmen için işyerleri güvenli bir ortam oluşturmamaktadır.”

LGBTİ öğrenciler hem akran zorbalığı hem de ayrımcılığa uğruyor

Trans öğretmenlerin geçiş süreçlerinde sık sık engelle karşılaştığını, istifaya zorlandığını vurgulayan Panuş, “Müfredat ise son derece heteroseksisttir ve LGBTİ’leri doğrudan yok saymaktadır. Her ne kadar son zamanlarda kısmi bir farkındalık olsa da LGBTİ öğrenciler okullarda hem arkadaşları arasında akran zorbalığına uğramakta ve aynı zamanda öğretmenlerin ve idarecilerin ayrımcı tutumlarına maruz kalmaktadırlar. Eğitimde ayrımcılığa karşı etkinlikler ne yazık ki çok sınırlı ve heteroseksist etkinlikler yapılmaktadır.”

Kadınlara şiddet, taciz ve mobbing!

Kadına ve çocuğa yönelik şiddete dair rakamları da paylaşan Panuş, “Kadınlar istihdama erişimde olduğu gibi istihdam edildikten sonrada ayrımcılığı ve eşitsizliği yaşamaya devam etmektedir. Kadınların ev içerisinde görünmez kılınan emeği ücretli istihdam içerisinde de geleneksel kadın rollerine göre konumlandırılmakta, sosyal politikalarla bakım sorumluluğunun her durumda kadınların omzuna yüklenmekte, şiddet taciz ve mobbing kadınların giderek daha fazla yaşadığı temel sorunlar olmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Öldürülen kadın eğitimcileri andı

Panuş, öldürülen kadın eğitimciler Ayşegül Çelik, Ceren Damar Şenel, Kübra Aşkım ve Eda Kaymaklı’yı andı ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kadınlar olarak, tüm zorluklara ve baskılara rağmen kamusal alana çıkmaya devam edeceğiz. Kadın mücadelesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü kadınların değiştirme isteği engellenemeyecek. Bizi ehlileştirmek, biat ettirmek isteyenler sınırsız imkânlarına rağmen bunu başaramayacaklardır.”


Etiketler: insan hakları, eğitim
Dijital