14/04/2023 | Yazar: Kaos GL

EMEP, Yeşil Sol listelerinde yer alan milletvekili adaylarını tanıttı, seçim bildirgelerini paylaştı. Partinin Kadın Bildirgesi’nde LGBTİ’lere işyerinde ayrımcılığa cezai yaptırım ve eşit haklar da yer alıyor.

EMEP, Yeşil Sol listelerinden adaylarını tanıttı: LGBTİ’lere işyerinde ayrımcılığa ceza ve eşit haklar Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Emek Partisi (EMEP), Yeşil Sol Listelerinden seçime giren milletvekili adaylarını tanıttı.

10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybeden Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik Antalya’dan, Soma maden katliamında hayatını kaybeden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak Manisa’dan, Hizbullah tarafından katledilen Gerçek Dergisi Diyarbakır Temsilcisi Namık Tarancı’nın eşi Derman Tarancı Mersin’den, ODTÜ öğrencisi Sıla Altun Ankara’dan, Tersane işçisi Ali Doğan İstanbul’dan Yeşil Sol Parti listelerinde yer aldı.

“Tek adam düzenine son! Halk kazanacak, emekçiler kazanacak”

Seçim çalışmalarına "Tek adam düzenine son! Halk kazanacak, emekçiler kazanacak" sloganıyla başlayan Emek Partisi (EMEP), Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti listelerinde yer alan adaylarını bugün Ankara'da düzenlediği toplantıyla tanıttı.

Nergis Kültür Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda Emek Partisi seçim bildirgesi ile kadın bildirgesi de açıklandı.

Seçim bildirgesini açıklayan EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, daha önce açıkladıkları ittifak programını hatırlatarak “İşçi sınıfının devrimci partisi olan, sosyalist bir parti olan, kökleri ve geleneği derin olan, geleceğe yürüyen bir partinin seçim platformunu, EMEP'in seçim beyannamesini paylaşıyoruz" dedi ve bildirgedeki bazı başlıklara değindi.

Akdeniz “Tabii ki önceliğimiz deprem. Deprem suçlarının hesabını bunlardan hep birlikte soracağız! Onların yanına kâr kalmayacak bu düzen. Deprem suçluları yargı önüne gelecek ve bunun hesabını soracağız” dedi.

Yeni anayasa, seçim barajının kaldırılması, laiklik

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz’in paylaştığı seçim bildirgesinde, ülkenin demokratikleşmesi, barış, temel haklar, çalışma ve yaşam koşulları için sıralanan bazı maddeler şöyle:

*Tek adam tek parti yönetimine tüm kurum ve uygulamalarıyla birlikte son verilmelidir. En kısa sürede halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir kurucu meclis tarafından, halkın en geniş kesimlerinin katılımıyla yeni bir anayasa hazırlanmalı ve halkın onayına sunulmalıdır.

*Valilik, kaymakamlık gibi tüm atanmış kurumlar kaldırılmalı, bölge ve yerellerde yönetim yetkisi seçilmiş yerel meclislerde olmalıdır. Seçilmiş vekil, temsilci ve görevlilere ödenen ücretler kalifiye işçi ücretlerinin ortalamasını aşmamalı ve bunların görevden alınması, yerlerine yenilerinin seçilmesi yetkisi yine halkta olmalıdır.

*Yürütmenin yargıya müdahalesi son bulmalı, yargı her düzeyde bağımsız olmalıdır.

*Düşünceyi yayma, basın ve haberleşme, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyen her türlü sınırlamaya son verilmelidir.

*Yüzde 7 olan seçim barajı sıfırlanmalı, örgütlenme ve siyasal faaliyet yürütme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Lokavt yasaklanmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, bütün işçi ve emekçilere sınırsız sendikal örgütlenme, her türlü grev ve toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır.

*Gerçek bir laiklik için din, devletten ve okuldan ayrılmalıdır. Belediyeler dâhil devletin tüm din, mezhep ve inançlarla, topluluklara verdiği destek ve tanıdığı ayrıcalıklar sona erdirilmelidir. Zorunlu din dersi kaldırılmalıdır.

*Eğitim her kademede parasız, bilimsel, demokratik ve anadilinde olmalıdır. YÖK kaldırılmalıdır.

*Sağlıkta özelleştirmeye son verilmeli, tüm sağlık sistemi önleyici, nitelikli ve parasız sağlık temelinde yeniden örgütlenmelidir.

*Kürt sorunu, tam bir ulusal hak eşitliği temelinde barışçıl ve demokratik temelde çözülmelidir.

*Zorunlu tek devlet dili uygulamasına son verilmeli, bütün uluslara ve ulusal topluluklara kamu hizmetlerinden ana dillerinde yararlanma ve ana dilde eğitim hakkı tanınmalıdır.

*Sınır ötesi operasyonlar durdurulmalı, bölgenin yeniden paylaşımı için yürütülen yayılmacı politikalara son verilmelidir. Emperyalist ülkeler ve kurumlarla yapılmış açık, gizli siyasal ve askeri bütün anlaşmalar içeriği halka açıklanarak feshedilmelidir. NATO’dan çıkılmalı, başka ülkelerde bulunan üsler kapatılmalı ve askeri birlikler geri çağrılmalı.

* İnsanlığa karşı suç işleyenler hariç Türkiye’ye sığınanlara mültecilik statüsü tanınmalıdır. Mülteci işçilere “işveren rızası” şartı olmadan çalışma izni verilmelidir. Türkiye’yi AB’nin göçmen deposu haline getiren “Geri Kabul Anlaşması” iptal edilmelidir.

Gürkan: Tek adam düzeni değil, kadınlar kazanacak

Akdeniz’in ardından kürsüye çıkan EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge 2. sıra milletvekili adayı Selma Gürkan, kadın seçim bildirgesini açıkladı.

Tüm toplum insanca yaşama koşullarına sahip olmadan kadınların omuzlarındaki yükün kaldırılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Gürkan, “Kadınlar olarak kararlıyız. Kadınlar istihdam hakkını, eşit işe eşit ücret hakkını, insanca bir çalışma düzenini kazanacak. Nefret politikaları ve ayrımcı politikalara karşı eşitliği ve özgürlüğü hep birlikte kazanacağız. Şiddetsiz bir yaşamı, hayatlarımızı haklarımızı, güvenli kentleri kazanacağız. Örgütlenmenin yeri EMEP, mücadelenin yolu Emek ve Özgürlük İttifakı. 14 Mayıs'ta mührümüzün yeri Yeşil Sol Parti. Buradayız, hep birlikte değiştireceğiz, birlikte kazanacağız” dedi.

Kadın bildirgesi: Kadınlara ve LGBTİ’lere işyerinde ayrımcılığa cezai yaptırım ve eşit haklar

Gürkan’ın açıkladığı kadın bildirgesindeki başlıklar özetle şöyle:

*EMEP kadınlara diyor ki; tüm yurttaşlar için sağlıklı, nitelikli ve ücretsiz barınma hakkı,

*Tüm özel eğitim kurumları kamulaştırılmalı. Tüm çocuklara zorunlu, parasız ve kendi anadillerinde, evrensel bilim standartlarına uygun eğitim sistemi,

*Tüm üniversitelerde cinsel taciz önleme birimlerinin kurulması, genç kadınların kulüp ve toplulukların önündeki tüm engellerin kaldırılması için birleşelim,

*Kadınlar için yerinde sağlık taramalarının yapılması, meme, rahim, yumurtalık gibi kadın bedenine özgü kanser türleri için özel koruyucu tedbirler alınması ve üreme haklarının korunması, nitelikli ve kapsamlı gebe ve çocuk izlemi, sağlık emekçilerinin nitelikli sağlık hizmeti,

*Sendikaların yönetim kademelerinde daha çok kadın temsilini sağlamak,

*Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl ile sınırlı bir çalışma yaşamı, kadınlar için babaya, kocaya bağlı olmadan sağlık ve emeklilik hakkı, sosyal güvence hakkı,

*Kadınların eğitim olanaklarından eşit yararlanma hakkı,

*Kadınların kamusal yaşama eşit katılımını sağlayacak şekilde çok dilli bir yaşama geçilmesi,

*Mülteci kadınların anadilde eğitim, sağlık ve her türlü sosyal hizmetten faydalanabilmesi,

 *Kadınların iş gücüne katılımının önündeki ekonomik, sosyal, kültürel tüm engelleri kaldırması,

 *Cinsiyet, cinsel yönelim, din, milliyet üzerinden hiçbir ayrımcılık olmaksızın eşit işe eşit ücret,

 *Kadınlara doğumdan önce 2 ay, doğumdan sonra eşlere 6’şar aylık ücretli ve devredilemez izin. Her iş yerinde ve sanayi bölgesinde kreşlerin ve emzirme odaları. Her semtte ve köyde çocuk bakım yuvalarının açılması.

*Hasta, yaşlı ve engellilerin bakımının kadınların sorumluluğu olmaktan çıkarılması,

*Tüm kadınlara ücretli regl izni verilmesi,

*Kadınlara ve LGBTİ’ler için işyerinde ayrımcılığa karşı cezai yaptırım ve eşit haklar

 *Tarım arazilerinde çalışan kadınların güvenliği,

 *1 Mayıs ve 8 Mart’ta resmi tatil,

 *İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması için, 6284 Sayılı kanunun tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanması, uygulamayanların cezai işleme tabi tutulması,

*Kadınların güvenle yürüyebileceği kentler için birleşelim.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın mücadelesi vurgusu

Ardından Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren adaylar illeri okunarak sahneye davet edildi. Yeşil Sol Parti Gaziantep 1. Sıra milletvekili adayı Sevda Karaca Demir de aday tanıtımına bir video mesaj gönderdi. Karaca şu ifadeleri kullandı:

“Antep'ten hepinize merhaba. Dokuma işçilerinin direnişi dokuduğu yerdeyiz, kadınların kız kardeşlik köprüsünü büyüttüğü yerdeyiz, gençlerin Ali Deniz'in izinden gittiği yerdeyiz. Seçim çalışmalarına başladık. Ve bugün orada olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Ama diğer taraftan da oradaki bütün coşkuyu, sevinci, kararlılığı ve cesareti biz buradan bütün duygularımızı hissediyoruz. Bu seçim sürecinin zorluklarını elbette ki hep beraber göğüsleyeceğimize olan inancımız tam. Ben bütün yoldaşlarıma, ama özellikle genç ve kadın yoldaşlarıma Antep'ten ülkenin en büyük emekçi kentlerinden biri olan Antep'ten başarılar diliyorum. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız, haklar kazanacak, emekçiler kazanacak. Kadınlar kazanacak, gençler kazanacak.”

Yeşil Sol Parti Balıkesir milletvekili adayı Fikriye Yadırgı ise “Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılması, 6284’ü seçim masasına pazarlık konusu edilmesinden sonra, yüzlerce kadının, en son Gabonlu Dina’nı öldürülmesi sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi ve ekledi:

“Mülteci kadınların bir güvencesinin olmadığının yine bir göstergesidir. Buna karşı mücadele ediyoruz. Soğan 30 lira oldu. Yemeğe soğan diye pırasa koyan, koymak zorunda kalan kadınlar için biz bu düzeni değiştireceğiz, onlarla birlikte değiştireceğiz. Felaket, kriz, işsizlik yaratan tek adam rejimine artık dur diyoruz. Gündüzleri işsiz gezilmeyen, geceleri aç yatılmayan, ekmek gül ve hürriyet günleri için buradayız, kazanacağız.”


Etiketler: insan hakları, kadın, çalışma hayatı, siyaset
İstihdam