09/01/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL, lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların katılımıyla sağlığa odaklanan kış kampı düzenledi.

Eşcinsel ve Biseksüel Kadın Sağlık Kampı nasıl geçti? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL, lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların katılımıyla sağlığa odaklanan kış kampı düzenledi.​

Diane Obomsawin​

Kaos GL Derneği, 3-6 Ocak’ta eşcinsel ve biseksüel kadınların katılımıyla kış kampı düzenledi. Kamp katılımcıları, hazırladıkları metinlerle lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların yaşadığı sorunları ve soru işaretlerini tartıştırdılar.

Etkinlik ilk gece tanışma ve grup kurallarının belirlenmesi ile başladı. Kamp konuları daha önce katılımcılara tartışmak istedikleri konulardan hazırlanan program katılımcılarla birlikte gözden geçirildi.

Lezbiyen ve biseksüel kadınların açılma deneyimleri karşılaşılan zorluklar  

“Benim” cesaretim üzerine, konuşma hakkını bana ancak bugün bahşediyorsunuz. Ancak dışlanma ve utanç yükünü bana bütün çocukluğum boyunca taşıttıktan sonra.”

Açılma deneyimleri bireysel olarak farklılaşsa da toplumsal cinsiyet özelinde lezbiyen ve biseksüel kadınların baskılanma pratiklerinin onların açılma süreçlerine etkileri Beatriz Preciado'nun “Kendin Olmak Cesaret İster!” metniyle tartışmaya açıldı. Programa kendi metinleriyle katkı sunan katılımcıların interaktif soru ve paylaşımlarıyla derinleşen  tartışmayı, tüm katılımcıların deneyim/fikir/tespit/öneri aktarımı ilerletti. Kampa katılan eşcinsel ve biseksüel kadınların maruz kaldıkları basınç türleri ve bu basınç türleriyle baş etme kesitlerini farklı boyutlarıyla (görünür olan, daha az görünür olan vb.) ele almak amaçlandı.

Katılımcı kadınların kendilerini ifade etme çabalarına ve bu çabaların onların ruhsal sağlığında yaratabileceği handikaplara değinen “Boş Sayfa” metni üzerinden fikir aktarımına devam edildi. Metnin, varoluşları sistematik bir şekilde yadsınan lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların “her defasında kendi hikayelerini anlatmaya mahkum edilişi ve bu türden bir kendine hapsolma halinin onların başka anlatılarla kendilerini ifade etmelerine olanak vermeyişi” savı üzerinden ruh sağlığı kesiti masaya yatırıldı.

LGBTİ+ ve genel sağlık politikalarında lezbiyen ve biseksüel kadınlara yönelik sağlık sisteminde eksiklikler, yapıcı politikaları üretilmemesi tartışıldı. Ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalarda lezbiyen ve biseksüel kadınlara yönelik ücretsiz danışmanlık ve terapinin açılmayla birlikte korku, baskı, umutsuzluk gibi depresyonu ve anksiyeteyi tetikleyen baskılara karşı bir gereklilik olduğunu ve ivedilikle LGBTİ+ hareketin gündemine alınması gerekliliği konuşuldu.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

Yine sağlık politikalarında cinsel yolla bulaşayan enfeksiyonlara karşı kadın kadına bulaşma riski yüksek olan HPV’nin gündemleştirilmesi, HPV test ve aşılarının çok pahalı olması nedeniyle erişimin zorlukları konuşuldu. HPV’nin gündemleştirilmesi sırasında HIV+ ve meme kanseri gibi tıbbı durumların medikale indirgeyen bir yöntemle değil, politik bağlamların da göz ardına atılmayacağı, bio-politikanın ve  ayrımcılığa karşı da hareket etmenin gerekliliği vurgulandı.

Dental dam

Cinsel korunma yöntemlerini ise lezbiyen seksin sağlık alanında düşük riskli gözükmesi nedeniyle üretilen korunma yöntemlerinin ve ürünlerinin queer hareket tarafından değil, natrans hetero kültür tarafından üretilmesinin bu ürünlerin konforlu olmaması ve kullanılmaması konuşuldu.

“Sağlam beden” ve sağlığa erişim

Sağlık tartışmalarında sakatlığın ve sınıfsal farklılıkların sağlık hizmetlerine erişimine etkisi Nazmiye Güçlü’nün “Araba aldım kadın oldum” kitabındaki yazılarla tartışmaya açıldı. Homofobi ve sakatfobinin birbirine benzeyen ayrıştırıcılığında, bio-politikalara karşı  deneyimlerin görünür olma ve bu alandaki politika yapabilme olanklılığı masaya yatırıldı.

Queer ilişkilerde ifşa süreçleri

Katılımcılardan birinin ifşa üzerine hazırlamış olduğu, ortak dertler üzerine cevaplar aranan soruları da kapsayan metinle devam edildi. Ruh ve beden sağlığını etkileyen bir süreç olarak ifşanın sosyal bağlamlarda nasıl ele alındığı, neyin şiddet olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı, sosyal medya ifşaları ve sosyal medyanın ifşa sürecine tanıklık edenler üzerindeki etkisi konuşuldu. Oturumda, ifşa sürecine dair ortak anlamlandırmaların olmayışı ve bu nedenle ifşa sürecinin herkes için oldukça yıpratıcı olabileceği üzerine vurgu yapıldı.

Ayrıca ortak bir dünyanın inşası için, geniş kapsamlı olan bu konunun başkaca bir buluşmada tek başına ele alınması ve sonrasında ise daha geniş kümede ifşa sürecine dair soruların birlikte düşünülerek eritilmesi gerektiği üzerine öneri sunuldu.

İyileştiren radikal şefkat-devrimci arzu

Leman S.D'nin çevirdiği “Radikal Şefkat Manifestosu” ile birlikte bir başka katılımcının hazırladığı metin kolaylaştırıcılığında, ilişkilerde arzu ve şefkat kavramları konuşuldu. Radikal şefkat, yönetil(e)mez şefkat gibi yaklaşımlar etrafında yıkım, yeniden yapma, güç, ruhsal bedensel sınırlar ve istismar, şefkatin farklı tezahürleri, şefkatin cinselliğin  önemli bir parçası olması ve ya cinsellik dışı bireysel ve kolektif bedensel şefkat üzerine tartışma ile kamp son buldu.


Etiketler: insan hakları, sağlık
Bayram