31/01/2013 | Yazar: Ali Erol

TBMM’deki görüşmenin ardından dün yasalaşan TSK Disiplin Kanunu ile ‘gayri tabiî mukarenet’ olarak damgalanan eşcinsel ilişki ‘suç’ olarak kabul edildi.

Eşcinsellik ‘Suçu’ İşleyen Subaylar İşten Atılacak! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
TBMM’deki görüşmenin ardından dün yasalaşan TSK Disiplin Kanunu ile “gayri tabiî mukarenet” olarak damgalanan eşcinsel ilişki “suç” olarak kabul edildi.
 
“Doğal olmayan ilişki” nitelemesiyle ifade edilen “eşcinsellik suçu”nu işleyen subaylar, Meclis’ten geçen Disiplin Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atılacak.
 
Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı anlamına gelecek bu uygulama ile profesyonel askerler mesleklerinden olacaklar ve haklarını arayamayacaklar.
 
Eşcinsellik TSK’da hep suç!
 
TSK Disiplin Kanunu Tasarısı’nın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle birlikte, “ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” bölümünde sıralanan durumlar kanunlaşmış oldu.
 
Kanuna göre, aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlakî zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak, TSK’dan atma sebebi sayılacak.

TBMM’de kabul edilerek yasalaşan TSK Disiplin Kanunu’nun önceki halinde de “gayri tabii mukarenet” ifadesiyle damgalanan eşcinsel ilişki “suç” listesinde yer alıyordu. Askeri Ceza Kanunu’nun 153. maddesi kapsamında yer alan “eşcinsellik suçu” yeni TSK Disiplin Kanunu’nda olduğu gibi korunmuş oldu. Basında öne çıkan “iffetsizlik” suçu da aynı şekilde Madde 153’te “iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak” şeklinde tanımlanarak “Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması cezası” olarak öngörülüyordu.
 
Genelkurmay bir kadının “iffetsiz” olduğunu nasıl anlıyor!
 
TSK Disiplin Kanunu Tasarısı 1996 yılında TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerken “gayri tabii mukarenet” düzenlemesi komisyon üyelerince anlaşılmayınca “homoseksüellik” şeklinde değiştirilmişti. Aynı dönemde kabul edilen bir başka madde de “fahişe veya iffetsizliği anlaşılan bir kadınla bilerek evlenen veya böyle bir kadınla yaşayan askeri kişiler ordudan çıkarılır” şeklindeydi. Genelkurmay temsilcileri, “bir kadının fahişe veya iffetsiz olduğunu nasıl anlayacaksınız” sorusuna “polis ve mahkeme kayıtları esas alınıyor, dedikodu üzerine işlem yapılmıyor” şeklinde cevap vermişlerdi. Dönemin Komisyonunda CHP’li Ahmet Güryüz Ketenci’nin “Orduda sadece erkek subaylar yok ki. Kadın subayların evlendiği erkeğin ahlâki durumunda zaaf varsa ne olacak?” sorusu, komisyon tarafından dikkate alınmamıştı.
 
Genelkurmay’ın ihtiyaçları doğrultusunda TSK Disiplin Kanunu’nun her gözden geçirilişinde “iffetsizlik” ve “doğal olmayan ilişki” suçlamalarının korunduğu görülüyor.
 
Subaysa “suçlu”, er ise “hasta”!
 
Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Meclis’ten geçerek yasalaşan Disiplin Kanunu ile “eşcinsel ilişki”yi cezalandırılması gereken bir “suç” olarak görmeye devam ediyor. Diğer taraftan eşcinsel erlerin durumları “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nin 17. Maddesi’ne göre “psikoseksüel bozukluk” olarak kabul ediliyor.
 
TSK ile hemfikir olan Hükümet, “Gayri Tabii Mukarenet” ve “Psikoseksüel Bozukluk” düzenlemeleri ile eşcinselliği damgalıyor. Kanun’un uygulamasında ise “disiplin suçu” olarak kabul edilen eşcinsellik nedeniyle subaylar mesleklerinden, askeri öğrenciler okullarından atılacaklar. Sağlık Yönetmeliği ile de eşcinsel erlerin askerlikle ilişiği kesilmeye devam edecek.
 
Kaos GL ne istiyor…
 
Kaos GL, görüşlerinin ve çözüm önerilerinin yoğunlaştığı başlıkları şöyle sıralıyor:
 
Zorunlu askerlik ortadan kalkana kadar vicdanî ret bir hak olarak tanınmalı.
 
Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği nedeniyle TSK’da çalışanların işine son verme uygulamaları, çalışma hayatında ayrımcılık olarak kabul edilmeli.
 
Zorunlu askerlik görevinden muafiyet raporu alma sürecinde onur kırıcı muameleye maruz kalabilen eşcinsellerin ‘kişisel beyan’ları yeterli olmalı. Muafiyet raporu alanların iş başvurularında ve işte maruz bırakıldıkları ayrımcı uygulamalar yasaklanmalı.  
 
Askeri işyerlerinde çalışan sivil memurların sendikalaşmasının önündeki her türlü engel kaldırılmalı.
 
İlgili haber:
 

Etiketler: insan hakları, askerlik
nefret