13/05/2022 | Yazar: Aslı Alpar

Eskişehir’de LGBTİ+’ların öldürülmesi, recm edilmesi ve yakılması çağrıları yer alan imzasız broşürler dağıtıldı. Av. Hatice Demir: “Broşürleri dağıtan kişi ya da kişiler emniyet tarafından tespit edilmeli ve haklarında gerekli işlemler başlatılmalı”

Eskişehir’de dağıtılan imzasız broşürler LGBTİ+’ları öldürmeye çağırıyor! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: Barış Keskin

Eskişehir’de LGBTİ+’ların öldürülmesi, recm edilmesi ve yakılması çağrıları yer alan imzasız broşürler dağıtıldı.

Evrensel gazetesinin haberinde, broşürlerin, Odunpazarı’da bulunan Emek, 71 Evler, Erenköy ve Yenidoğan mahallelerinde dağıtıldığı belirtiliyor.

Gazete haberinde, dağıtılan broşürlerde Konya merkezli ‘livata’ adlı bir web sitesinin isminin yer aldığını, İslam alimi olarak tanıtılan İbni Abbas’ın “Lut kavminin yaptığını (erkek erkeğe teması) yapan kimseleri, her ikisini de görürseniz öldürün” dediğine yer veriyor.

Broşürlerin dağıtıldığı Eskişehir’de Valilik 9 Mayıs Pazartesi günü yayımladığı açıklamayla kentteki tüm açık hava etkinliklerini yasakladı.

“Broşürleri dağıtan kişi ya da kişiler emniyet tarafından tespit edilmeli ve haklarında gerekli işlemler başlatılmalı”

LGBTİ+’lara yönelik nefret suçunun işlenmesini teşvik eden broşürleri, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nden Avukat Hatice Demir’e sorduk.

Demir, Eskişehir’de Valilik kararıyla yasaklanan müzik festivalini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bu broşürlerin dağıtıldığı Eskişehir’de Valilik daha bu hafta başında 15 gün süreyle müzik festivalini yasakladı. Bu yasağın ardından dağıtılan broşürler yeniden gösteriyor ki tüm toplumsal hayatın idare tarafından dini referanslara göre düzenlendiği bir durumun içindeyiz.

“Fakat bu durum Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı. Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırılıksa her zaman toplumda en çok dezavantajlı bırakılan grupları; kadınları, LGBTİ+’ları ve çocukları etkiler. Tam olarak bu yüzden LGBTİ+ hareketi Anayasa’nın ‘ayrımcılık yasağı’, ‘laiklik’ ve ‘eşitlik’ ilkelerine sahip çıkar.”

Av. Demir, broşürleri dağıtan kişi ya da kişilerin , “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu işlediğini hatırlatıyor:

“LGBTİ+’lar için öldürme çağrısının Eskişehir Valilik yasağından hemen sonra gelmesi şaşırtıcı değil çünkü nefreti yayacak gruplar temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı ortamlarda güç buluyor. LGBTİ+’ların sistematik biçimde kriminalize edilmesi, yargılanması, LGBTİ+ kulüplerin kapatıldığı ya da işlevsizleştirilmesi yine bu grupları cesaretlendiriyor.

“Eskişehir’de dağıtılan bu broşürlerin suç olduğunun altını çizelim. Yalnızca Anayasa’nın ayrımcılık yapmama ilkesini ihlal etmiyor aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre de suç. Bu broşürleri dağıtan kişi ve gruplar, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işliyor; halkın bir kesimini başka kesimi aleyhine itibarsızlaştırıyor, öldürülmesi gerektiğini ilan ediyor!

“Bu suçu işleyen kişi ve gruplar emniyet tarafından tespit edilmeli ve haklarında gerekli işlemler başlatılmalı. Ne yazık ki LGBTİ+ etkinliklerinde gökkuşağı bayrağı açan kişiler eylemin sonrasında dahi, kameralarla tespit edilerek gözaltına alınabiliyor ki gökkuşağı bayrağı açmak, taşımak, suç değil. Halkın bir kısmına yönelik ‘katliam’ isteyen kişi veya kişilerin hemen tespit edilmesi gerekiyor. Broşürlerde yer alan nefret çağrıları hem Anayasa Mahkemesi kararlarınca hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı açık. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz.Etiketler: insan hakları, nefret suçları
İstihdam