21/09/2021 | Yazar: Aslı Alpar

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Gana’da 30 Eylül’de görüşülecek LGBTİ+’ları kriminalize eden yasa tasarısına karşı uyarıyor: Polisi, LGBTİ+’lara yönelik keyfi gözaltılar için yasaya bile ihtiyaç duymuyor!

Gana’da polisin nefret yarışı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Fotoğraf: Independent Türkçe

Gana polisi, 30 Eylül’de görüşülecek LGBTİ+’ları kriminalize edecek maddeler içeren yasa tasarısından önce davrandı ve LGBTİ+ aktivistleri keyfi biçimde tutuklamaya başladı.

Haziran ayında sekiz milletvekili tarafından sunulan “Uygun İnsan Cinsel Haklarının ve Ganalı Aile Değerlerinin Teşvik Edilmesine Dair Kanun Tasarısı” başlıklı yasa tasarısı; Gana'da LGBTİ+ hakları savunuculuğunu ve LGBTİ+’ların eylemlerini suç olarak niteliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 20 Eylül’de yaptığı açıklamada Gana'da LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı keyfi tutuklamalar ve gözaltılarla, LGBTİ+ karşıtı yasa tasarısına dair açıklama yayımladı.  

Örgüt, 20 Mayıs’ta Gana polisinin, “LGBT bireylere yönelik insan hakları ihlallerinin nasıl belgeleneceği ve bildirileceği üzerine düzenlenen bir hukuk çalıştayına” baskın düzenlendiğini ve yirmi bir LGBTİ+ aktivistinin 22 gün boyunca keyfi biçimde gözaltında tutulduğunu hatırlatıyor: “Parlamentodaki yasa tasarısı kabul edilirse, şüphesiz LGBT kişilere yönelik istismar artacak.”

Yasa tasarısı Anayasa’ya aykırı

Açıklamada İnsan Hakları İzleme Örgütü Gana’nın bu yasa tasarısıyla kendi yasalarını da ihlal ettiğini hatırlatıyor:

“Yirmi bir eylemcinin yasadışı ve keyfi tutuklanması, Gana Anayasası tarafından korunan toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne ilişkin temel hakları ihlal etti. Gana Anayasası'nın beşinci bölümü, LGBT bireyler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlara bir dizi temel insan hak ve özgürlüğünü garanti eder…”

“Madde 17(1) ve (2), kanun önünde eşitliği garanti eder ve “cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, din, inanç veya sosyal veya ekonomik statü” temelinde ayrımcılığı yasaklar.”

“17. maddeyse yasalar önünde herkesin eşit olduğunu hükmeder için eşitliği ve ayrımcılık yasağını düzenler.”


Etiketler: insan hakları, dünyadan
nefret