03/11/2022 | Yazar: Kaos GL

SPoD, Arayüz Kampanyası ve İvme Hareketi, “Gençlik Buna Hazır: Yeni Nesil Türkiye ve Yeni Nesil İttifaklar” buluşması düzenledi.

Gençler, yeni nesil ittifakları tartıştı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Türkiye hızla bir seçim sürecine doğru ilerlerken gençlerin siyasete katılımını önceleyen yeni nesil ittifak yollarını kurgulamak amacıyla SPoD, Arayüz Kampanyası ve İvme Hareketi “Gençlik Buna Hazır” diyerek yeni nesil Türkiye ve yeni nesil ittifaklar buluşması düzenledi.

31 Ekim’de Postane Beyoğlu’nda Gazeteci Burcu Karakaş moderasyonunda düzenlenen buluşmada farklı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, medya sektörü ve üniversite kulüplerinden gençler söz aldı.

Katılımcı gençler konuşmalarında kendi siyasi deneyimleri üzerinden bir toplumsal kimlik olarak “gençlik” ve gençliğin sorunları, “yeni nesil bir ittifak” kurmanın ihtimali, yaklaşan seçim sürecinde yeni örgütlenme biçimleri, öznelerin siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine katılım imkanları, genç temsili, farklı örgütlerdeki genç öznelerin eşgüdümlülüğüne duyulan ihtiyaç gibi konular üzerinde durdu.

Konuşmalarında üzerinde ittifak kurabilecekleri müştereklikleri tespit etme girişimlerine yer veren katılımcı gençler bu ittifaklar vasıtasıyla ana akım politikaya etki edecek araçlar geliştirmek hakkında tartışmalar yürüttüler ve geçmişten miras kalan toplumsal bagajların kurgulanmakta olan bu yeni ittifaka olası etkilerine değindi.

Etkinlik çağırıcı örgütlerden temsilcilerin eşgüdümlü çalışmalarına devam ederek bu buluşmaları farklı bağlamlarda tekrar ettireceklerine dair taahhütleriyle sonlandı. Konuşmalarda ittifakın temellerini oluşturacak ve buluşmaların örgütlenme şekline dair üzerinde anlaşılan çıktıların sonraki buluşmalarda hayata geçirilmesi planlanıyor.


Etiketler: yaşam, siyaset
İstihdam