24/12/2020 | Yazar: Kaos GL

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor): Bahsi geçen yasa teklifi birbirinden bağımsız iki farklı özneyi aynı torba içerisine getirerek sivil toplum örgütlerini terör ile ilişkilendirilmiştir.

GoFor’dan “Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu ile İlgili Torba Yasa Teklifi” hakkında açıklama Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin Anayasa’ya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olmasından hareketle imzaya açık bir açıklama yayımladı.

Kaos GL Derneği’nin de imzacı olduğu açıklama metninde, öngörülen değişikliklerle mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğünüm ciddi şekilde kısıtlandığına dikkat çekiliyor. 

Açıklama teklifin yasalaşması durumunda “Anayasal hak olan örgütlenme özgürlüğü kapsamında kurulan STK’lara kayyum atama yetkisi ile sivil iradeye darbe vurulmuş olacaktır” diyor.

AFS Gönüllüleri Derneği, Bir Kadın Bir Hayat Derneği, Kaos GL Derneği, Diyarbakır, Çevre Kalkınma Derneği, Buca Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akdeniz Gençlik Derneği, Toy Gençlik Derneği, Gençlik Sanat ve Araştırma Derneği – YouthArt, Genç Saha Grubu’nun imzacı olduğu metine halen imza vermek mümkün.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin Anayasa’ya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olmasından hareketle  gençlik örgütlerinin ortak açıklamasıdır. 

“Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmaktadır. Bahsi geçen yasa teklifi birbirinden bağımsız iki farklı özneyi aynı torba içerisine getirerek sivil toplum örgütlerini terör ile ilişkilendirilmiştir. 

“Bahsi geçen yasa teklifi uygulandığı takdirde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun atfı ile Terörle Mücadele Kanununu uyarınca hakkında soruşturma açılan bir kişi nedeni ile STK’ların yönetiminine el konulması hatta faaliyetinin durdurulması ve sürecin kapatma davası olarak devam etmesi söz konusu olabilecektir.   

“Faaliyetlerinin çoğunu yardım toplama kanunu ile gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarının yardım toplaması kısıtlanabilecektir.  

“Herhangi bir mahkeme kararı olmadan Sivil Toplum Örgütleri yöneticileri görevden alınabilecek, mal varlıklarına el konulabilecektir. 

“Anayasal hak olan örgütlenme özgürlüğü kapsamında kurulan STK’lara kayyum atama yetkisi ile sivil iradeye darbe vurulmuş olacaktır 

“Herhangi bir sosyal medya paylaşımından dolayı düşünce suçu kapsamından suçlanan bireylerin teklif edilen yasa tasarısı ile örgütlenme özgürlüğünün yanı sıra eşitlik, özel hayatın gizliliği gibi ihlallerle yurttaşlık haklarından mahrum olmasına sebep olabilecektir. 

“Bahsi geçen yasanın onaylanması halinde Türk Medeni Kanunu uyarınca hakkında soruşturma açılan bir kişi nedeni ile STK’ların yönetimine el konulması mümkün olabilecektir. 

“Hibe sağlayan veya hibe alan taraflardan birinin yaşayacağı soruşturma sebebi ile diğer tarafta soruşturmaya tabi olabilecek ve bu dolaylı ilişki nedeniyle yönetimi uzaklaştırılan derneğin maruz bırakıldığı muameleyle karşılaşabilecektir. Bu da hibe sağlayan ve fonlardan yararlanan kuruluşların çekimser, kısıtlı yaklaşmasını sağlayıp, STK’lar için önemli olan fon kuruluşlarının azalmasına sebep olabilecektir. 

“Dernekler ve Vakıflar mevcut yasalarla denetleniyor olmasına karşın, bu yasa ile her sene tüm derneklerin denetleniyor olmasıyla tüm kamu çalışanlarının denetleyici olması yolunu açacak bu da derneklerin ehil olmayan kişiler tarafından aylar sürecek bir denetim sürecine neden olacaktır, bu da dernek faaliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesine yol açabilecektir.

“Yurtdışında faaliyet gösteren ancak Türkiye’de şubesi bulunan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri kısıtlanabilecektir.  

“Şüphesiz devletler terörizmin finansmanına karşı yasal önlemler almalıdır ve zaten bunu temin eden çok sayıda kanuni düzenleme vardır. Artık dernek kurma veya kurulmuş derneğin yöneticisi olma kararını vermek oldukça zor bir karar olacaktır çünkü dernek kurmayı düşünen kişileri her sene aylarca denetim, gereksiz mali risk ve yasal açıdan güvencesiz bir gelecek bekleyecektir. Bu da dernekleşme özgürlüğünü sunma ama bu özgürlüğün kullanılmaması için olanca engeli yaratma sonucunda örgütlenme özgürlüğüne ket vurmaktadır.  

“Yukarıda gerekçelendirdiğimiz oluşabilecek hak ihlallerinden dolayı Türkiye’de daralan sivil toplumun daha fazla daralacağına inanıyoruz ve bunun gerçekleşmemesi adına önerilen yasa teklifininin geri çekilmesini talep ediyoruz. Etiketler: insan hakları
bülten