26/02/2024 | Yazar: Burak Altınok

Gürcistan’ın Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı’nı, Gürcü LGBTİ+’larla konuştuk: Yöneticilerin kişisel olarak LGBTQ+’lardan hoşlanmamaları, hakkımızı korumanın onların görevleri olmadığı anlamına gelmez.

Gürcistan, ‘Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı’nı yayımladı: LGBTİ+’lara yer yok Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Gürcistan Hükümeti, 31 Ekim 2023’te İnsan Hakları Ulusal Stratejisini (2022-2030) açıkladı. Stratejide LGBTİ+’lara yer verilmemesi ülke çapında tartışmalara yol açarken, hükümetin (2024-2026) Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı taslağında da LGBTİ+’lara yer vermemesi Gürcü LGBTİ+’lar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı taslağının görüşüldüğü toplantıda sivil toplum temsilcileriyle eylem planını paylaşan Hükümet Sözcüsü Niko Tatulashvili “Bu toplantıların en önemli amacı, süreci oldukça kapsayıcı hale getirmektir” dese de taslakta LGBTİ+’lara yer verilmemesi LGBTİ+ dernekleri tarafından eleştirildi.

“Her Gürcistan vatandaşının ayrımcılık ve zulüm olmaksızın yaşama özgürlüğüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz”

“Seçici Ulusal İnsan Haklar Eylem Planı” başlıklı bir bildiri yayımlayan Tiflis LGBTİ+ topluluğu ‘Tbilisi Pride’ hükümete şöyle seslendi:

“Avrupa ile bütünleşme yolunda ilerleyen bir devlet, insan haklarının korunmasını aktif bir şekilde desteklemelidir. Ne yazık ki, Gürcistan Hükümet Yönetimi tarafından 31 Ekim'de başlatılan ulusal insan hakları belgelerine ilişkin son sözde demokratik süreç, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyeleri ve temel insan hakları ilkeleriyle çelişmektedir.

Avrupa Komisyonu 8 Kasım'da yayınladığı Genişleme Politikası tebliğinde Gürcistan'ın LGBTQ topluluğunun haklarını da ele alan kapsayıcı bir insan hakları eylem planı uygulaması gerektiğini vurguluyor. Gürcistan ayrıca herkes için toplanma ve ifade özgürlüğünü de güvence altına almalıdır.

“İlkbaharda onaylanan ayrımcı Gürcistan Ulusal İnsan Hakları Stratejisi (2022-2030) ve hükümetin giderek artan düşmanca söylem ve eylemlerinin ardından, LGBTQ bireylerin Ulusal İnsan Hakları Eylem Planından (2024-2026) çıkarılması sürpriz olmadı. LGBTQ topluluğu temel hak ve özgürlükler için mücadele etmeye devam ederken, Gürcü Rüyası hükümeti homofobi ve transfobiyi kurumsallaştırarak ülkeyi ve toplumu etkileyen gerçek sorunların üstünü örtmeye çalışıyor. Gürcü Rüyası, anayasal olarak güvence altına alınmış hakları korumayı reddederken, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan gerici bir yol izlemektedir.

“Her Gürcistan vatandaşının ayrımcılık ve zulüm olmaksızın yaşama özgürlüğüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. LGBTQ bireylerin hakları da tüm bireylerin hakları gibi korunmalıdır. Hükümetin LGBTQ bireyleri dışlamaya yönelik bölücü, ayrımcı ve zararlı girişimini kesin bir dille reddetmek için çeşitli sosyal grupların, medya temsilcilerinin, sanatçıların, aktivistlerin ve örgütlerin dayanışmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. LGBTQ haklarının insan hakları eylem planının nihai versiyonuna dahil edilmesi ve belgenin insan haklarının korunması ve Avrupa entegrasyonu ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesi için hala bir fırsat bulunmaktadır.”

“Biz eşitlik istiyoruz”

Konuyla ilgili KaosGL.org’a konuşan Nutsa Kiliftari “farklı bir şey istemiyoruz, imkânsız veya gerçekleşmesi zor şeyler de istemiyoruz, eşitlik istiyoruz” derken, Tata Chikadze de hükümetin LGBTQ+ karşıtlığına dikkat çekti.

LGBTQ+ kişilerin Ulusal İnsan Hakları Stratejisi’ne dahil edilmemesini “saçmalık” olarak nitelendiren Kiliftari, “Farklılıklar ne olursa olsun herkesin eşit olacağı bir ortama ihtiyacımız var. LGBTQ+ hakları dünyada savunulması gereken en önemli haklardan biri ve Gürcistan “normal” bir ülke olarak anılmak istiyorsa hükümetin LGBTQ+ haklarına önem vermesi ve LGBTQ+ kişilerin sorunlarını görmesi gerekiyor” dedi.

“Farklı anılmak istemiyoruz”

Farklı, imkânsız veya zor haklar istemediklerini belirten Kiliftari, “Biz dünyanın geri kalanı gibi seven insanlarız. Bizler eşitlik istiyoruz. LGBTQ+ olmanın normalleşmesini istiyoruz. Farklı anılmak istemiyoruz. İhtiyaçları ve sorunları yöneticiler tarafından ciddiye alınan kişiler olmak istiyoruz. Yöneticilerin kişisel olarak LGBTQ+’lardan hoşlanmamaları, hakkımızı korumanın onların görevleri olmadığı anlamına gelmez, işlerini yapmaları gerekir” dedi.

“Hükümetin yaptığı çok yıpratıcı”

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Tata Chikadze, hükümetin İnsan Hakları Ulusal Stratejisini (2022-2030) ve (2024-2026) Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı taslağında LGBTQ+’lara yer vermemesini “yıpratıcı” olarak tanımladı. Chikadze bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“Gürcistan gibi LGBTQ+ bireylerin oldukça fazla sorunları olduğu bir ülkede kapsayıcı bir stratejiye LGBTQ+ bireyleri koymamak delilik. Bu, hükümetin LGBTQ+ karşıtlığının en net göstergesi. Toplumun homofobikliği, hükümetin LGBTQ+ karşıtlığıyla birleşince ortaya korkunç bir durum çıkıyor. Bu karar da polisin ve hükümetin LGBTQ+ bireyleri korumak için pek bir şey yapmayacağının göstergesi.”

Raporda neler var?

Gürcistan hükümeti tarafından onaylanan İnsan Hakları Ulusal Stratejisi (2022-2030) incelendiğinde stratejinin C bendi dikkat çekiyor:

“Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşit bir ortamın yaratılması, stratejiye dayalı eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması aşamalarında temel konulardan biri olarak ele alınmalı.”

76 sayfalık strateji raporunda çocuk adalet, iş güvenliği, çocuk hakları, göçmen ve sığınmacıların korunması gibi konulara yer verilirken, Ulusal İnsan Hakları Stratejisi dört maddeden oluşuyor:

·       Adalet ilkeleri, hukukun üstünlüğü, hakların etkin kullanımı

·       Ekonomik ve sosyal hakların korunmasının güçlendirilmesi ve sistemin iyileştirilmesi

·       Devlette eşitliğin Anayasal güvencelerle korumak

·       Rusya’nın işgalinden etkilenen insanların hak ve özgürlüklerinin korunması

Hükümet, raporda cezaevinde bulunanlar için ceza hukuku, eğitime erişim, güvenlik iyileştirmeleri, kötü muamele hakları, gizlilik ve kişisel hak gibi konularda iyileştirmeler yapacağını vadetti.

“Dijital Çağın Etkisini Göz Önünde Bulunduran Güçlendirmeler” başlığı altındaysa özel hayatın gizliliği, çocukların ve engellilerin verileri de dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasında yapılacak düzenlemelere yer verildi.

Ayrıca ifade ve medya özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernek kurma hakları, din ve inanç özgürlüğünün sağlanması, sağlık hakkı, eğitime erişim, işçi hakları, mülkiyet hakları, çevre koruma hakları, eşitlik ve azınlık hakları, sosyal ve siyasal yaşama katılma hakkı, çocuk hakları, engelli hakları, yaşlı hakları ve cinsiyet eşitliği gibi oldukça geniş kapsamlı hazırlanmış raporun hiçbir maddesinde LGBTQ+’lara yer verilmediği görülüyor.

gurcistan-ulusal-insan-haklari-eylem-plani-ni-yayimladi-lgbti-lara-yer-yok-1*Bu haber, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla KaosGL.org’un sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


Etiketler: insan hakları, dünyadan, özel haber, beda
İstihdam