07/03/2022 | Yazar: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, mecliste LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin araştırılması için önerge verdi.

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm’den LGBTİ+'lara Yönelik Hak İhlallerine İlişkin Araştırma Önergesi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, mecliste verdiği önerge ile LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin araştırılması için çağrıda bulundu.

Gülüm’ün sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“LGBTİ+’ların maruz kaldıkları yaşam hakkı başta olmak üzere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi; özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, konut dokunulmazlığı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakları gibi insan haklarına yönelik ağır ihlallerin son bulması, LGBTİ+ örgütlerin müdahilliğinde LGBTİ+’ların Anayasal ve hak temelli taleplerinin dikkate alınarak bütüncül politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.”

“2021 yılında en az 8 nefret cinayeti raporlandı.”

Gülüm aynı zamanda önergenin gerekçesinde Kaos GL’nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Yılı Raporunu da referans gösterdi, gerçek sayıların rapordakinden de fazla olabileceğine dikkat çekti:

“Kaos GL Derneği’nin “LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu”na göre LGBTİ+’lar yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan haklarında ağır ihlallere uğramıştır. En az 8 nefret cinayetinin raporlandığı, aktivistlere yönelik şiddetin arttığı, LGBTİ+ derneklere idari baskıların yoğunlaştırıldığı belirtilmiştir. Yaşam hakkı ihlallerinin, incelenen 117 vakanın yüzde 5,3’ü olduğu göz önüne alındığında, sayı ve oranın oldukça büyük olduğu görülmektedir. Zira gerçek sayının bununla sınırlı olmadığı da aşikardır.”

Kaos GL’nin 2021 Medya İzleme Raporu’na da açıklamasında yer veren Gülüm şu ifadeleri kullandı:

“Kaos GL Derneği tarafından hazırlanan bir diğer araştırma olan, 2021 Medya İzleme Raporunda incelenen 4011 yazılı metnin 2273’ünde (%57) LGBTİ+’ların temel haklarının ihlal edildiği, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldığı ya da LGBTİ+’lara ilişkin önyargıların beslendiği tespit edilmiştir.”


Etiketler: insan hakları, siyaset
nefret