27/12/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, devletlerin LGBT bireylere karşı yasal yükümlülüklerini ortaya koyan “Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabının ikinci baskısı yayımladı.

“Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabından 2. baskı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği, devletlerin LGBT bireylere karşı yasal yükümlülüklerini ortaya koyan “Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabının ikinci baskısı yayımladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2012’de yayımladığı, Kaos GL’nin 2013 yılında Türkçeleştirdiği “Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabının ikinci baskısı çıktı.

Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ışığında uluslararası insan hukukunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarının altını çizen kitap, devletlere eşitlik ve adaleti sağlamaları için 5 temel yükümlülüklerini hatırlatıyor: Bireylerin homofobik ve transfobik şiddetten korunması, LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarına saygı gösterilmesi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay’ın önsözü ile başlayan kitap, BM’nin henüz çok önemli bazı insan hakları meselelerini ise ele almamış olduğunu da belirtiyor.

Pillay önsözde şunları söylüyor: “Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri temelinde bireylere yöneltilen şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi insan hakları alanında aşılması gereken büyük bir meseledir. Umarım, Devletlerin LGBT bireylere karşı yasal yükümlülüklerini ortaya koyan bu kitapçık, gerek küresel düzeyde gerekse uygulamaların asıl vuku bulması gereken yer olan ulusal düzeyde tartışmalara katkıda bulunabilir.”

Devletlerin eşcinsel, biseksüel ve trans kişilerin haklarını korumak ve geliştirmek yükümlülüklerini yaşanmış olaylar ve öneriler üzerinden somutlaştıran yayının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları
Bayram