05/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım açıklamasını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, LGBTİ+’ları hedef gösterdiği konuşmasını kınadı.

“Hiç kimsenin temel insan hakları ahlaksızlık olarak nitelenemez” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım açıklamasını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, LGBTİ+’ları hedef gösterdiği konuşmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Baro açıklamasında “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2019 tarihli basın açıklaması ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ‘LGBT'Lİ’ olarak tabir ettiği LGBTİQ+'ların temel insan haklarını tanımayan açıklama ve tutumlarını Ankara Barosu LGBTIQ+ Hakları Merkezi olarak kınıyoruz!” dedi.

Kolluk gücünün LGBTİQ+’ların da güvenliğini korumaları en temel güvenlik hakkı olduğunu hatırlatan Ankara Barosu, “Hiç kimsenin temel insan hakları ahlaksızlık olarak nitelenemez” diyor.

“Kolluk gücünün LGBTİQ+’ların da güvenliğini korumaları en temel güvenlik hakkımızdır”

Ankara Barosu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

“25 Kasım Kadına Yönelik Siddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapılan barışçıl toplantı ve gösterilere yine şiddetle müdahale eden kolluk gücünün bu şiddeti açıklamak için ‘Biz, LGBTİ"ye müdahale ettik’ mealindeki 26 Kasım 2019 tarihli basın açıklamasını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akabinde yaptığı ve iç güvenliğimize, toplumsal barışımıza; kentlerimizde, köylerimizde ve mahallelerimizde hakça beraber yaşamak idealimize karşı açıklamasını üzüntü ve esefle okuduk.

“’Kutlamaların’ ‘normal’ sona erdiğini açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü, açıklamasında LGBTIQ+'ları kriminalize etmekten geri durmamış, bu açıklamasıyla kadınlar ve temel hakları ile LGBTİQ+'lar ve temel hakları arasında ayrımcılık yapmış; LGBTİQ+'ları suçlu bir grupmuş gibi göstermeye çalışmıştır.

“İfade şu şekildedir: ‘Mevcut polis barikatının üstüne gelerek içlerinde marjinal grupların ve LGBTİ'nin de yer aldığı 50 kişilik grubun dağılmaları yönünde ikazda bulunulmuştur.’

“Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasının ardından yaptığı açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Bu milletin ahlakını başkalaştırmak isteyen 50 LGBT'li polise saldırdı. Polis hafifçe gaz sıktı’ biçiminde konuşmuş ve tıpkı kadınlar gibi temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmak isteyen LGBTİQ+'ları yine ‘toplumun ahlakını başkalaştırmak istemek’le suçlamıştır.

“Unutulmamalıdır ki dünyada ve Türkiye'de kadınlar da tarihin artık çöpe atılmış sayfalarında bugün LGBTİQ+'ların yaşadıklarına benzer baskıları yaşamışlar, yaşamak isteyen, toplumsal hayata kadın olarak katılmak isteyen, eğitim görmek isteyen, her türlü haklarından kadın onuru içinde yararlanmak isteyen kadınlar salt ‘kadın kimliğine’ dayalı olarak ‘ahlaksız’ olarak yaftalayabilmiştir. Benzer bir mücadelenin kilometre taşlarını bu tür insanlık dışı etiketlere rağmen ardında bırakan LGBTIQ+ Hareketi, baskılardan yılmayacak, kazanımlarını elde edecektir. Kaybedecekleri savaşları vermeye çalışanlar bilmelidirler ki insanlık tarihi ve ahlak bizim tarafımızdadır!

“Her yıl ülkemizde onlarca homofobik ve transfobik cinayet işlenmektedir. Şiddet, ayrımcılık yaygın olabilmektedir. Eğer LGBTİQ+ların hayat haklarını inkâr etmiyorsa bile, bu hayatları çekilmez kılan on binlerce nefret suçu işlenmektedir. Buna rağmen Türkiye'mizde yurttaşlar ve bireyler en üst siyasal ve yönetsel kademelerce neredeyse zorla ‘nefret ve kin duyguları edinmeye’ itilmekte, aslen taşımadıkları düşmanlıkları taşısınlar, insanlara saldırsınlar diye özel bir çaba gösterilmektedir.

“Bilinmelidir ki herkes kendini ahlaki bir özne olarak birlikte ve barış içinde var olmak üzere inşa edecektir. Hiç kimsenin temel insan hakları ahlaksızlık olarak nitelenemez! Vurgulanmalıdır ki barışçıl toplanma haklarından yararlanmak isteyen LGBTİQ+lar aynı zamanda kolluk gücünün, İçişleri Bakanının işi olan bir faaliyette de bulunmaktadırlar: Nefreti ve şiddeti lanetleyerek toplumsal barışa ve iç güvenliğe katkıda bulunmakta ve yurttaş ve bireyler arasında saygıyı arttırarak cinayet, şiddet ve ayrımcılıkların önüne geçmek istemektedirler. Kolluk gücünün LGBTİQ+’ların da güvenliğini korumaları en temel güvenlik hakkımızdır. Bu hakkı açıkça talep ediyoruz! Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret