18/07/2013 | Yazar: Ömer Akpınar

Hak savunucusu Peter Tatchell, İngiltere’de 2014’te yürürlüğe girecek evlilik yasasının altı ayrımcı yönünü yazdı.

İngiltere Eşcinsel Evliliği Onayladı, Evlilik Eşitliğini Değil Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası Salı akşamı İngiltere ve Galler’de eşcinsel evlilikleri yasallaştıracak tasarıyı onayladı. Kraliçe 2. Elizabeth’in imzasıyla kraliyet onayını da alan tasarıyla eşcinsel çiftler dinî ve resmî nikâhla evlenebilecek, medenî birliktelik yaşayan çiftler de ilişkilerini evliliğe dönüştürebilecekler. Kararla birlikte İngiltere ve Galler, dünyada eşcinsel evlilikleri tamamen tanıyan 16. ve 17. ülke oldular.
 
2014’te yürürlüğü girecek yasal düzenleme eşcinsel ilişkilerin toplumsal kabulü ve yasal geçerliliği açısından önem taşısa da evlilik eşitliği anlamına gelmiyor. 2010 yılında evlilik eşitliği için başlatılan Equal Love (Eşit Aşk) kampanyasının koordinatörü ve hak savunucusu Peter Tatchell, internet sitesinde evlilik yasasının ayrımcı altı yönünü yazdı:
 
1.    Doğru ya da yanlış, bir evliliğin sonlanmasına neden olan hâlihazırdaki koşullar – cinsel ilişkiye girmeme ve zina – eşcinsel evlilikler için uygulanmıyor.
 
2.    İngiltere ve Galler Kiliseleri, isteseler bile eşcinsel çiftler için dinî nikâh kıymaktan bariz bir biçimde men edildi.
 
3.    Dinî nikâhla evlenmiş eşcinsel çiftlerin taşınmaz mallarını kaydettirmesi için gereken özel koşullar, heteroseksüel çiftlerinkinden çok daha zor. Ortak mallar olması durumunda, inanç örgütlerinin LGBT’lere izin vermesi gerekiyor. Şu an için bu örgütlerin verdikleri veto yürürlükte.
 
4.    Eşcinsel evliliklerde eşlerden birinin ölmesi durumunda elde edilen emeklilik maaşına ilişkin miras hakları da daha az. Hayatta kalan partnerin emeklilik maaşının tamamına hak kazanabilmesi için sigorta aylığının 1988’den önce başlaması gerekiyor (ve yalnızca 1988’den sonraki katkılar miras bırakılabiliyor.) Heteroseksüel evliliklerde ise böylesine kapsamlı bir kısıtlama bulunmuyor.
 
5.    Cinsiyet kimliklerinin tanımasının önkoşulu olarak evlilikleri hükümsüz kılınan translar için herhangi bir telafi bulunmuyor. Evliliğin kişinin cinsiyet kimliğinin tanınmasının ardından devam edebilmesi için trans bireyin eşinin onayı gerekiyor.
 
6.    Düzenlemeyle heteroseksüel çiftlerin medenî birliktelik içinde bulunması önündeki engel ortadan kalkmıyor. Her ne kadar hükümetin kamuoyu yoklamalarında halkın yüzde 61’i heteroseksüel çiftlerin medenî birliktelik hakkını desteklese de bu hak hâlâ tanınmıyor. Bu hakka karşı çıkanların oranı ise yalnızca yüzde 24. 

Etiketler: insan hakları, aile
Nefret