22/09/2018 | Yazar: Gözde Demirbilek

Kaos GL’nin “Temel Haklar” konulu Aktivizm Okulu’nun ilk gününde; Türkiye’deki LGBTİ’lerin durumuna ilişkin bulgulama toplantısı ve SWOT analizi yapıldı.

“İnsan hakları, kavramlar üzerine inşa edilir” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’nin “Temel Haklar” konulu Aktivizm Okulu’nun ilk gününde; Türkiye’deki LGBTİ’lerin durumuna ilişkin bulgulama toplantısı ve SWOT analizi yapıldı.

Kaos GL, LGBTİ Örgütlerin ve Aktivistlerin Kapasitesini Güçlendirme Programı kapsamında Eylül- Aralık 2018 döneminde Aktivizm Okulları düzenliyor. Aktivizm Okulları’nın ilki 12- 16 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İlk Okul’da “Türkiye’de LGBTİ’lerin Durumu Değerlendirmesi” ve sonrasında temel haklar eğitimi yer aldı.

Okul’un birinci gününde Türkiye'de LGBTİ'lerin durumuna ilişkin bulgulama toplantısı ve SWOT analizi yapıldı. Okulun bulgulama toplantısının yürütücülüğünü Kerem Altıparmak üstlenirken SWOT analizi oturumu Dernek’ten Murat Köylü kolaylaştırıcılığında gerçekleşti.

Türkiye’de LGBTİ’lerin durumuna ilişkin bulgulama toplantısında Altıparmak, temel hakların “hep varmış gibi” olduğuna dikkat çekerek aslında adaletin inşasında ahlaki bir tutum olduğunun altını çizdi:

“İnsan hakları sanki hep varmış gibi gelir. Evrenseldir ama yeni bir kavramdır. Bireysel vakaları çözmekten daha geniş adaleti sağlayan bir politika olmaya davet edildi. İnsan hakları öncelikle ahlaki bir tutumdur. Tutarlı olmak durumundadır. İnsan hakları kavramının üstüne inşa edildiği bir sürü temel kavram var. İnsan hakları bir çadır gibidir: Adalet, güç, akıl, fayda, dil, doğa kavramlarının üzerine inşa edilir.”

Altıparmak, demokrasi ve insan haklarını birbirinden ayırarak işleyiş biçimleriyle ilgili şöyle bilgi verdi:

“Hangi konularda demokrasi hangi konularda insan hakkı ilkelerini işletmeli? Başkasının hayatı ile ilgili konularda insan hakları ilkelerini çalıştırırız. Haklara sahip olma hakkından çıkartan konular oylama konusu olamaz. Kişinin nasıl bir insan olduğuna dair içsel tercihlerine karışılmaz.”

Güçlü yanlarımız fırsatları; zayıf yanlarımız riskleri besliyor mu?

İkinci oturum olan SWOT analizinde ise Murat Köylü, LGBTİ+ örgütlerinden katılan aktivistlerle birlikte hareketin güçlü ve zayıf yanlarıyla birlikte yarattığı fırsat ve riskleri inceledi.

Aktivistlerin paylaşımlarıyla dört ana başlıkta toplanan güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve risklerle birbirini beslediği; hareketin başarılarıyla birlikte başarısızlıklarının da masaya yatırıldığı analizde beyin fırtınası tekniği kullanıldı.  Tüm paylaşımların ardından, başlıklar altına dizilen veriler tek tek tartışıldı.

İlgili haber

Kaos GL’nin Aktivizm Okulu’nun ilki nasıl geçti?

“Haklar ve özgürlükler barış için tesis edilir”

Hak temelli ve ihtiyaç temelli yaklaşım nerede ayrılıyor?

Hak ihlallerini raporlamak niçin önemli?


Etiketler: insan hakları
İstihdam