20/02/2020 | Yazar: Kaos GL

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović raporunda LGBTİ+ yasaklarının derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İnsan Hakları Komiseri’nden LGBTİ+ yasaklarını kaldırma çağrısı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Temmuz 2019’da Türkiye’yi ziyareti, sivil toplum örgütleri ve kamu ile temaslarının ardından rapor yayınladı.

Komiser, olağanüstü halin ardından yetkililerin aldığı önlemlerin yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları konularında yıkıcı etkilere yol açtığını söyledi. Komiserin raporunda LGBTİ+ hak ihlalleri de yer alıyor. Ankara’ya ziyareti sırasında Kaos GL Derneği ile de görüşen ve LGBTİ+ yasakları ve hak ihlalleri konularında bilgi alan Komiser, Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarının kaldırılması çağrısı yaptı.

Komiser, raporunda STK’ların günlük işleyişine getirilen çok şiddetli kısıtlamaları gözlemlediğini belirterek şöyle dedi:

“Bunun bir örneği, OHAL sırasında Ankara’da LGBTİ bireylerin insan haklarına odaklanan kamusal etkinliklerin tamamı için ilan edilen sınırsız ve süresiz yasaktır. Bu, AİHS’in güvence altına aldığı barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına kabul edilemez bir müdahale teşkil etmesinin yanı sıra, LGBTİ örgütlerinin meşru faaliyetlerini yürütme imkanını ağır bir biçimde sınırlandırmaktadır. Komiser, OHAL’den sonra, bu yasağın ona denk bir başka yasakla ikame edildiğini, 7145 sayılı kanun ile valiliklere yeni, çok geniş kapsamlı yetkiler verildiğini anlamaktadır. İlk yasağı hukuka aykırı bulan idare mahkemesi kararlarına rağmen, yasak hala sürdürülmekte ve katı bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin, Mayıs 2019’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki onur yürüyüşü girişimini takiben, 20’nin üzerinde öğrenci ve bir akademisyen gözaltına alınmış, bunların büyük çoğunluğu davalar ile yüz yüze kalmıştır. Bunun gibi, 17 Mayıs 2019’da polis, Ankara Barosu üyelerinin LGBTİ hakkında basın toplantısı yapmasına mâni olmuştur. İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin dahil diğer şehirlerdeki valiler de, onur yürüyüşü etkinlikleri için benzer yasaklar getirmişlerdir.

“Komiser, bu konuyu İçişleri Bakanlığı görevlileri nezdinde gündeme getirdiğinde, görevliler, bu yasakları, böyle etkinliklere katılanların terör tehdidine karşı güvenliğini ileri sürerek savunmuşlardır. Bu tehditlerin gerçekliğini tartışmaksızın, Komiser, yetkililerin toplumun eşit fertleri olarak LGBTİ bireylerin toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarından faydalanabilmelerini temin etme pozitif yükümlülüğü olduğunu, LGBTİ bireylerin bu haklarını kullanırlarken gerekirse güvenliklerinin yetkililer tarafından korunması hakkına da sahip olduklarını özellikle vurgular.

“Komiser, OHAL sırasında alınan bazı tedbirlerin, insan hakları üzerine çalışan STK’lar dahil, Türk sivil toplumu üzerinde yıkıcı bir etki yapmış olduğu görüşündedir. Komiser, Türk yetkilileri, STK’lara ilişkin OHAL KHK’larının etkilerini, devam etmekte olan itiraz/temyiz süreçlerinin sonucunu beklemeden, bertaraf etmeye ve Türk toplumunu, gereken tüm vasıtalarla, böyle tedbirlere artık başvurulmayacağı hususunda temin etmeye çağırır. Bu hassas ortamda, Komiser, STK’ların bütün üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın merkezileştirilmiş veri tabanına kaydedilmesi yükümlülüğü hakkında özellikle endişeli olup, Türk makamlarının bu şartı kaldırmalarını tavsiye eder. Komiser, ayrıca, teftişler ve denetimlerin bazı STK’ları yıldırmak ve sindirmek için kötüye kullanıldığı yönünde tutarlı bildirimlerden endişelidir. Komiser, yetkilileri, keyfilikten kaçınmak amacıyla, uygulamalarını ilgili uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeye çağırır. LGBTİ ile ilişkili faaliyetlere Ankara’da getirilen yasak gibi, AİHS’de güvence altına alınan barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkına açıkça ters düşen, açık uçlu, sınırsız yasaklar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir.”


Video Haber İkon  İlgili Video:


Etiketler: insan hakları, dünyadan
nefret