22/09/2018 | Yazar: Kaos GL

Pembe Hayat, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Altuntaş’ın homofobisini Kamu Denetçiliği’ne taşıdı.

İnsan Hakları Kurulu üyesinin homofobisi Kamu Denetçiliği’nde Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pembe Hayat, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Altuntaş’ın homofobisini Kamu Denetçiliği’ne taşıdı.

Başbakanlık İnsan Hakları Eski Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Mehmet Altuntaş, sosyal medya hesabında Onur Yürüyüşü’nü hedef gösterdi. Uluslararası Af Örgütü’nün İstanbul Onur Yürüyüşü’ne dair paylaştığı paylaştığı bir tweetin altında, “Onur mu ne onuru, ne aşkı! Aşk iki ayrı cins arasında olur. İlahi yaratılış da doğa da bunu söyler. Bu bir gericiliktir. Doğaldan geriye, ilkelliğe doğru dönüştür” yazdı.

Altuntaş’ın homofobik ifadelerinin ardından Pembe Hayat Derneği harekete geçti, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Pembe Hayat’ın sitesinde yer alan habere göre dernekten Av. Emrah Şahin, Av. Nazlıcan Demir ve Av. Betül Aydemir, başvurularında Altuntaş’ın bu söylemlerinin insan hakları kurulu amaçlarına ters düştüğünü vurguladı.

TİHEK Kanunu’nun kendisi de ayrımcı!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2016 yılında çıkartılan kanunla kuruldu. Kurumun karar organı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu olarak belirlendi.

Kurum; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı görmezden gelerek LGBTİ’lere ayrımcılık yapıyor. Kanuna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasaklanıyor. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kanunda yer almıyor.

TİHEK nasıl kuruldu?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulması hakkında yasa tasarısı 2016 yılında Şubat ayında TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda incelendi. CHP ve HDP’nin tasarıya ‘cinsel yönelim ve cinsel kimlik’ eklenmesi talepleri AKP’nin homofobik tepkisi sonucu kabul edilmedi. HDP, komisyon çalışmalarından çekildi.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı kapsam dışında tutan tasarı alt komisyona gönderilebilecekken AKP'nin ısrarı sonucu komisyon tarafından incelenip doğrudan oylanmak üzere meclise iletildi. Böylece tasarının alt komisyonda daha detaylı incelenmesi önlenmiş oldu. Muhalefetin ve sivil toplumun önergelerini sunması için yeterli vakit tanınmadı.

Hükümet’in hazırladığı cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığı yasaklayan ancak LGBTİ’leri ve taleplerini görmezden gelen tasarının komisyondaki görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

50 LGBTİ örgütü “İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasası’nda eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslere ayrımcılık yapma!” diyerek basın açıklaması yayınladı.

Sivil toplum örgütleri LGBTİ’lere ayrımcılık yapan, insan hakları oluşumlarını süreçten dışlayan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı’na karşı kurumsal ve bireysel imza kampanyası başlattı.

TBMM’ye seslenen örgütler, “Bizler, Türkiye’de insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik için çalışan sivil toplum örgütleri olarak, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile sunulan yapının ve öngörülen çerçevenin, gerekçesinde belirtilen amaç ve işlevi gerçekleştirme imkanı olmadığına dikkat çekiyoruz” dedi.


Etiketler: insan hakları
Telegram