08/11/2020 | Yazar: Kaos GL

Aramızdan ayrılan araştırmacı Hülya Türker’in “İnterseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorunu bağlamında toplumsal cinsiyet ve beden” kitabını hatırlatıyoruz.

İnterseks Dayanışma Günü: İnterseks çocuklara tıbbi müdahale sorunu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Bugün İnterseks Dayanışma Günü. Geçirdiği beyin anevrizması sonucu aramızdan ayrılan araştırmacı Hülya Türker’in “İnterseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorunu bağlamında toplumsal cinsiyet ve beden” başlıklı yüksek lisans tezinin sonucundan bir bölümü bugün dolayısıyla yeniden yayınlıyoruz. Yazdıkları ve dile getirdikleriyle bu dünyanın nezaket ve incelik potansiyellerini yeniden kuran Hülya’nın anısına saygıyla…

“İnterseks aktivizminin talepleri beden bütünlüğü ve kişinin cinsiyet kimliği konusunda özerkliği üzerine odaklanmaktadır. İnterseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale beden bütünlüğü hakkını temel alan aydınlatılmış onam doktrini ilkeleri çerçevesinde ele alındığında ise cinsiyet, bedensel var oluş ve kişi olarak tanınma arasında çok güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Kişinin toplumsal cinsiyet açısından normatif beden algısına istisna oluşturan bir beden yapısında olması onun beden bütünlüğü gözetilen bir kişi olarak tanınmasına engel oluşturmaktadır. Burada fizik bedenler arasında bir hiyerarşi olduğu görülmektedir. Göze çarpan bir diğer nokta ise bedenin farklı işlevleri arasında bir ayrım gözetildiğidir. Engelli bireyin üreme hakkı veya organ bağışında bulunacak çocuğun yaşayacağı sağlık sorunları gözetilirken interseks bireyin cinsel haz kaynağını yitirmesi veya sürekli tıbbi müdahale altında olma dolayısıyla yaşayacağı psikolojik problemler gözetilmemektedir. Burada toplumsal cinsiyet açısından atipik bedensel özelliklere sahip olmak kişiyi hukuki korunmanın dışına çıkarmaktadır.”

Hülya Türker’in tezi kitaplaştırıldı

Hülya Türker’in “İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden” isimli doktora tezi kitaplaştırıldı. Kaos GL Derneği’nin yayımladığı kitap interseks çocuklara yapılan tıbbi müdahaleleri sosyolojik ve eleştirel olarak inceliyor.

Aylime Aslı Demir ve Cevahir Özgüler’in yayına hazırladığı kitabın arka kapak yazısı ise İnterseks Türkiye ve İnterseks Anatolya gönüllülerinden:

“Türkiye’de henüz çok yeni ancak yoğun ve zorlu bir süreç yaşamış bir interseks hareketinin içinden gelen interseks bireyler olarak, toplumun sayısal olarak hiç de azımsanmayacak ancak sesi duyulmayan bu kesimini kapsamlı çalışma konusu yapan Hülya Türker’e şükranlarımızı sunuyoruz.”

Üç bölümden oluşan kitapta Hülya Türker, “İnterseksüelliğin Söylemsel İnşası”, “İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahaleye İlişkin Güncel Tartışma” ve “Hak Özneliği ve Cinsiyetlendirilmiş Beden” konularını ele alıyor.

Türker kitabın girişinde, “Çalışma kapsamında tüm interseks bireyler değil yalnızca interseks çocuklara yönelik tıbbi müdahalenin sorunsallaştırılıyor olmasının sebebi bu tür operasyonların büyük çoğunluğunun yalnızca ebeveynlerin rızası alınarak yapılıyor olması” diyor ve çalışmasının interseks hakları mücadelesinin bağımsız ele almayacağını vurguluyor.

Kitaba ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, sağlık
nefret