07/11/2019 | Yazar: Kaos GL

İstanbul Kent Konseyi’ne Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ni temsilen Yürütme Kurulu yedek üyesi seçilen Cem Öztürk bu gelişmeyi kaosGL.org’a değerlendirdi.

“İstanbullu LGBTİ+’ların sorunlarına çözüm üreteceği meclise ihtiyaçları var” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ aktivisti Cem Öztürk, 18 Ekim Cuma günü gerçekleşen İstanbul Kent Konseyi 1. Dönem Seçimli Genel Kurulu’nda Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ni (SPoD) temsilen Yürütme Kurulu yedek üyesi seçildi.

Öztürk bu gelişmeyi kaosGL.org okuyucuları için değerlendirdi.

“Henüz net bir şey söylemek için erken, bu bir kuruluş genel kuruluydu ve başkan ile yürütme kurulu üyeleri belirlendi. Önümüzdeki dönemde kent konseyi bünyesinde faaliyet gösterecek meclis ve çalışma gruplarının oluşturulacağını tahmin ediyorum” diyen Öztürk Kent Konseylerine bağlı meclislerin çalışması hakkında bilgi verdi.

Öztürk, “Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre meclisler; kent konseyinin görev alanında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplumsal kesimlerin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde etkin rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapılar olarak tanımlanıyor. Bahsi geçen toplumsal kesimlerin kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve göçmenler gibi hak ve hizmetlere erişimde eşitsizlik içerisinde yer alan kimlikler olduğu açık. Şüphesiz bu kırılgan gruplardan biri de LGBTİ+’lar” dedi.

Konuşmasını kurulacak kent meclislerinde LGBTİ+’ların ihtiyaç ve sorunlarının gündeme geleceğini belirterek sürdüren Öztürk, “İstanbul, ülkemizde LGBTİ+ nüfusun en yoğun bulunduğu ve en örgütlü olduğu kentlerden biri. Dolayısıyla tıpkı diğer toplumsal kesimler gibi, İstanbullu LGBTİ+’ların da bir araya gelerek ortak sorunlarına birlikte çözüm üreteceği bir meclise ihtiyaçları var” dedi.

“İstanbul Kent Konseyi, tıpkı metropolümüz gibi çeşitlilik içermeli”

Öztürk İstanbul’daki LGBTİ+ meclislerinin çalışmalarından da bahsetti:

“İstanbul genelinde hali hazırda LGBTİ+ meclisi kurmuş ilçe kent konseyleri bulunuyor. Bunlardan benim de üyesi olduğum Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi 2015’te, Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi ise 2019’da kuruldu. Kadıköy ve Şişli’de yürütülen bu çalışmaların ulusal ve uluslararası ölçekte önem taşıyan, İstanbul Kent Konseyi’nin de örnek alması gereken girişimler olduğunu düşünüyorum. İstanbul Kent Konseyi, tıpkı metropolümüz gibi çeşitlilik ve çoğulculuk içermeli. Bu kozmopolit anlayış, şüphesiz kent konseyinin bakış açısını genişletecek ve kapsayıcılığını arttıracak.”

Öztürk LGBTİ+ Derneği temsilcisi olarak seçildiği İstanbul Kent Konseyi’nde neler yapmayı planladığını da şöyle aktardı: “Kent Konseyi Yönetmeliği’nin çoğulculuk hakkındaki hükümleri tartışmasız. Bu nedenle İstanbul Kent Konseyi Genel Kurulu üyesi tek LGBTİ+ derneği olan SPoD’un temsilci olarak önümüzdeki dönemde LGBTİ+ toplumunun demokratik katılımını sağlayacak yönetişim mekanizmalarının oluşturulması için elimden geleni yapacağım. Diğer yandan İstanbul’da SPoD dışında çalışma yürüten üç LGBTİ+ derneği daha bulunuyor. Diğer LGBTİ+ derneklerinin de İstanbul Kent Konseyi’ne dâhil olmaları adına çalışma yapacağız. Kuşkusuz belli konuların anlaşılması zaman alacak ve sabırlı olup tekrar tekrar anlatmamız gerekecek. Ancak birlikte güzel işler başaracağımıza, İstanbul’da kentlilik bilincinin gelişmesi ve ortak akıl ve diyalogun oluşması yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum.”

 


Etiketler: insan hakları, yaşam, kent hakkı, siyaset
Dijital