23/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi Olağan Genel Kurulu, “Eşit, adil ve katılımcı bir kent için!” toplandı.

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi Genel Kurulu: “Eşit, adil ve katılımcı bir kent için!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi Olağan Genel Kurulu, 15 Aralık 2019 Pazar günü Kadıköy Kent Konseyi salonunda toplandı. Meclis temsilcisi Cem Öztürk’ün açılış konuşmasıyla toplantıya başlandı. Kent konseyleri ve meclislerinin çalışma esas ve amaçlarını açıklayan Öztürk, 15 Şubat 2015’te resmen kurulan Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi’nin, Türkiye’de kent konseyleri bünyesinde örgütlenen ilk LGBTİ+ meclisi olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi’nin çalışma usul ve ilkelerini ifade eden Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünkü genel kurulumuz, aynı zamanda bir yeniden kuruluş anlamına gelmesi bakımından bizim için özel bir nitelik taşıyor. 2015’te başlayan ilk dönem deneyimi ne yazık ki uzun soluklu olamadı ve 2017’den sonra meclisin dağılmasıyla sekteye uğradı. 2019 yerel seçimlerinin ardından inisiyatif alan bir grup aktivist olarak meclisin yeniden toplanması için yola çıktık. İlk dönemle birlikte ortaya konulan irade ve birikimi ilerletmeyi amaçladık. Bu amaçla, yeni dönemin hazırlık ve planlamasına ayırdığımız 2019 yazı boyunca yürütülen yoğun çalışma sürecinin bir ürünü olarak bugün görüşeceğimiz Faaliyet Planı’nı hazırladık.”

kadikoy-kent-konseyi-lgbti-meclisi-genel-kurulu-esit-adil-ve-katilimci-bir-kent-icin-1

Öztürk, geçtiğimiz yaz kurulan Şişli Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi’nden bahsederek “iki konseyin kardeş meclisleri olarak” yeni dönemde çalışmalarını koordinasyon ve dayanışma içinde yürütmeyi arzuladıklarını ve bu konudaki ilk çalışmanın 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında Kadıköy ve Şişli Belediyeleri işbirliği ile hazırlanan afişler olduğunu söyledi.

Açılışın ardından oluşturulan Divan Heyeti’ne Oğuz Erışık, Umut Parlak ve Niyaz Uslu seçildi. Gündemin okunmasının ardından Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi Çalışma Yönergesi’nde yapılacak değişiklikler, Umut Ceyhan Akyol tarafından sunuldu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

kadikoy-kent-konseyi-lgbti-meclisi-genel-kurulu-esit-adil-ve-katilimci-bir-kent-icin-2

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi 2019-2024 Faaliyet Planı, Volkan Yazıcı tarafından sunuldu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. LGBTİ+’ların kentsel yaşamının birçok yönüne ilişkin yürütülecek 12 farklı projeyi içeren Faaliyet Planı, Kadıköy’de LGBTİ+ kentlilerin yerel hizmetlere eşit erişimini geliştirmeyi ve yerel ölçekte LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılıkla mücadelenin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

kadikoy-kent-konseyi-lgbti-meclisi-genel-kurulu-esit-adil-ve-katilimci-bir-kent-icin-3

Meclisin yeni dönem Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimde yeterli sayıda aday olmadığı görüldüğünden seçim gündemi, 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13:00’te gerçekleşecek toplantıya ertelendi. Bu konuda konuşan Cem Öztürk, “Kadıköy’deki bu çabanın çok değerli olduğuna inanıyor, bunu ilerletip büyütmek istiyoruz. Kadıköy LGBTİ+ toplumunu kendi meclislerine sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Genel Kurul’da, Meclis bünyesinde HIV farkındalığı, ruh Sağlığı, akademi, izleme ve değerlendirme, eğitim, etkinlik ve sanat çalışma üzerine grupların kurulmasına karar verildi. Gerek görülen alanlarda Faaliyet Planı doğrultusunda yeni çalışma grubu ve komisyonlar oluşturulacağı belirtildi.

Gündemlerin tamamlanmasıyla meclis üyeleri önerilerini dile getirmek için söz aldı. Göksu Başaran, Kadıköy ve İstanbul’da yaşayan trans kadınların yaşadığı gündelik ve sürekli sorunları, bu sorunlarla mücadele konusunda neler yapılabileceğine dair görüşlerini ifade etti. Ardından Cem Öztürk’ün önerisiyle Pembe Hayat Derneği tarafından hazırlanan Trans Çalışmaları Protokolü’nün meclis tarafından imzalanması konusu görüşüldü. Protokol metni okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, meclis üyelerinin “paydaşı olmaktan mutluluk duydukları Kadıköy ilçesinin insan haklarına saygılı, aydınlanmacı, barışçıl ve çağdaş bir kent olma niteliğinden hareketle” yeni dönemde Faaliyet Planı’yla ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi dilekleriyle sona erdi.


Etiketler: kent hakkı
Dijital