13/09/2017 | Yazar: Kaos GL

‘Bu hukuksuzluk karşısında sizin de sessiz kalmayacağınızı ve İlknur’un hemen serbest bırakılması için harekete geçeceğinizi umuyoruz.’

Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün için milletvekillerine mektup Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Bu hukuksuzluk karşısında sizin de sessiz kalmayacağınızı ve İlknur’un hemen serbest bırakılması için harekete geçeceğinizi umuyoruz.”

Kadın Koalisyonu, Büyükada operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucusu Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün’ün serbest bırakılması için milletvekillerine mektup yazdı.

İlknur Üstün’ün tutukluluğunun hukuksuzluğuna dikkat çeken mektup, İlknur Üstün’ün kadın hareketinin saygın bir üyesi olduğunu hatırlatıyor.

Mektubun tamamı şöyle:

“Sayın milletvekili,

“Koalisyonumuzun kurucularından ve koordinatörü olan İlknur Üstün, Büyükada’da yapılan bir insan hakları savunuculuk eğitimi sırasında gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Toplantının polis tarafından “basılması”ndan itibaren bütünüyle hukuksuz ve teamüle de aykırı uygulamalara maruz bırakılan insan hakları savunucularının sekizi halen tutuklu, ikisi serbest. İlk günlerde bir kısım medyada İlknur’un casuslukla, komploculukla ve darbecilikle suçlandığını okuduk. İlknur’un bu suçlarla ilişkilendirilmesinin ağır bir hukuki hata olacağını biliyoruz. Daha önemlisi ağır bir ahlaki ve vicdani sorun olacağıdır. Çünkü İlknur gizli kapaklı örgütlerle veya işlerle değil ancak tüm topluma karşı duyduğu sorumluluğu ile şiddete karşıtlığı ile gönüllükleri ve iyiliği ile anılabilir. Neyse ki gazetelerin pek çoğunda ve kamuoyunda bu iftiraların bütünüyle mesnetsiz ve uydurma olduğuna ilişkin bir kanaat oluşmuş durumda. Bu hukuksuzluk karşısında sizin de sessiz kalmayacağınızı, temsilcisi olduğunuz kamuoyunun kanaatini paylaşacağınızı ve İlknur’un hemen serbest bırakılması için harekete geçeceğinizi umuyoruz.

“Sayın milletvekili, İlknur Üstün kadın hareketinin saygın bir üyesi olduğu kadar, bütün siyasal partilerin kadın teşkilatlarından yerel yöneticilere, kamu yönetiminin çeşitli kademelerindeki karar vericilerinden uluslararası kuruluşların eşitlik birimleri sorumlularına kadar pek çok kişi tarafından tanınır. Çünkü yıllardır bu ülkede oluşturulan eşitlik mevzuatının hazırlanmasında emeği vardır, verdiği eşitlik eğitimleriyle kamu personelinin bu mevzuatı uygulayabilir hale gelmesinde pay sahibidir. Sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de, özellikle Türkiye’nin Avrupa Kadın Lobisine üye olmasını ve bu üyeliği bihakkın sürdürmesini sağlayan ekibin de bir parçasıdır.

“2001 yılından beri giderek büyüyen ve genişleyen Koalisyonumuz, yerel siyasette cinsiyet eşitliği ve kadın katılımının sağlanmasına yönelik ciddi çalışmalar yürütmektedir. İlknur Üstün, bu çalışmaların koordinasyonunu sağlarken aynı zamanda cinsiyet eşitliğine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesine, çalışmaların bu gelişmeler ışığında yürütülmesine destek vermektedir.

“Bildiğiniz gibi, siyasal örgütlerle sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar arasındaki etkileşimin aksamadan yürütülmesi, özellikle kadınların eşit yurttaşlar haline gelmelerinde can alıcı önemdedir. Kadın Koalisyonu, bu etkileşimin canlı ve iyi bir örneğidir. Son yirmi yılda ülkemizde eşitlik politikaları yolunda katedilen önemli mesafede Koalisyonumuzun ve İlknur Üstün’ün çabalarının payı büyüktür.

“Bizler, Kadın Koalisyonunun bileşenleri olarak, arkadaşımızın uğradığı haksız muameleyi sadece onun şahsına yönelik bir saldırı değil, eşitlik mücadelesini engellemeye dönük bir girişim olarak algılıyoruz. Bu bakımdan, son derece endişeliyiz. Kadınların parlamentoda, yerel yönetimlerde ve her türlü karar alma mekanizmasındaki varlığının tehdit altında olduğunu görüyoruz. Böyle ciddi bir tehdidin ancak kadınların dayanışmalarıyla, varlıklarını her düzeyde savunmalarıyla ortadan kaldırılabileceğine inanıyoruz.

“Koalisyonumuza sivil toplum örgütleri ve kamudan benzeri toplantılar için çok sayıda davetiye gelir. Büyükada toplantısına İlknur değil bir başka arkadaşımız da katılmış olabilirdi. Bu durumda bu mektubu size bir başka arkadaşımız adına belki de İlknur yazıyor olacaktı. Bu ve daha bir çok şey olan biteni gerçeküstü bir hikâyeye çeviriyor.

“Sayın milletvekili, hiçbir hukuka ve hiçbir teamüle sığmayan bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için sizi yanımızda görmek istiyoruz. Siz sadece partinize oy vermiş seçmenlerin değil, bütün kadınların temsilcisi olarak parlamentodasınız. Temsilcilerimizin kadınlara yönelik bu ağır hak ihlaline karşı seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. Üç ayı bulan tutukluluğun daha fazla uzamadan sonlanmasını ve İlknur Üstün’ün aramıza dönmesini bekliyoruz.

Saygılarımızla,”

 


Etiketler: kadın
Nefret