29/12/2020 | Yazar: Kaos GL

Zonguldak Kadın Platformu, basın açıklamasında, kadın ve LGBTİ+ derneklerinin kriminalleştirilmesine dikkat çekiyor.

“Kadın ve LGBTİ örgütleri kriminalize ediliyor” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Zonguldak Kadın Platformu, derneklere kayyum atama yetkisi veren kanunun TBMM’den geçmesine dair yaptığı basın açıklamasında, kadın ve LGBTİ+ derneklerinin kriminalleştirilmesine dikkat çekiyor.

Platform adına dün açıklama yapan Eylem Kabarık, “Kadın ve LGBTİ örgütlerince sağlanan psikososyal ve hukuki destek, sosyal hizmet ve dayanışma faaliyetleri kriminalize edildiği için, bu hizmetlere ihtiyacı olanlar başvuru yaparken tedirgin olacak, belki de başvuru yapamayacak” diyor.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Örgütlenme ve ifade özgürlüğüne açık saldırı maddeleri içeren ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi’ TBMM Genel kurulunda kabul edilerek yasallaştı.

“Baskı, yasak ve zorlamanın devlet yönetimi şekline dönüştürülmesi yolunda bir karara daha imza atıldı. Demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir toplum için sivil alanın güçlendirilip desteklenmesi gerekirken denetim yoluyla baskı altına alınması kabul edilemez.

“Her türlü örgütlenmeyi terörle mücadele kapsamına almaya çalışarak kriminalize etmeye çalışan yasa, demokratik alanları “ya bendensin ya da teröristsin” fikriyatından beslenen iktidarın demokratik kitle örgütlerine saldırı araçlarından birine dönüşmüştür.

“Sivil Toplum kuruluşları ve dernekler demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu unsurların “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi” başlığının altında değerlendirilmesi bile ülkenin demokratik değerlerini hiçe saymaktır.

“OHAL zulmü fiili olarak sürerken ‘amir kanaatiyle’ binlerce kamu personeline haksız hukuksuz  “terör tedbiri” yaftası yapıştırılıp ekmekleri ellerinden alınmışken yapılması gereken hukukun üstünlüğüne dayalı adil, demokratik bir ülke kurmaktır. İfade özgürlüğü anayasal haktır. Hakkımızı savunacağız!

“Büyük oranda yardımlarla ayakta duran kadın, LGBTİ ve suyuna ağacına sahip çıkan çevre örgütlerini, yardımlaşarak iş yapan dernekleri hedef alan yasa inceleme altına alınan derneğin iş yaptığı bütün dernekleri inceleme yetkisi tanıyor. Sonuçta zincirleme bir biçimde tüm dernekler hedefe konuyor, dernekler arası iş birliği ve yardımlaşma engelleniyor.

“Baskı ne kadar büyürse dayanışmamız o kadar güçlenecektir! Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz!

“Yandaş olmadıkça devletten destek alamayan, sistematik yıldırıcı politikalarla iş yapmaları engellenen, ancak yardımlar, bağışlar, proje bazlı faaliyetler ve fonlarla ayakta kalabilen mücadele örgütleri böylelikle iyiden iyiye kaynaksız ve dayanaksız bırakılacak, birbirleriyle dayanışma ve ortaklık ilişkileri zayıflatılacak.

“Kadın ve LGBTİ örgütlerince sağlanan psikososyal ve hukuki destek, sosyal hizmet ve dayanışma faaliyetleri kriminalize edildiği için, bu hizmetlere ihtiyacı olanlar başvuru yaparken tedirgin olacak, belki de başvuru yapamayacak. Derneklerin çalışmalarıyla hayata tutunanları hiçe sayacak. Yan yanayız, buradayız, susmayacağız!

“Sivil toplum kuruluşlarına yapılacak denetimleri yapacak görevlilere polisler, bekçiler, jandarmalar ve benzeri kamu görevlileri eklenecek.

“Dernekler kapatılabilecek, derneklere kayyum atanabilecek. Torbadan çıkan bu baskı ve korkutma maddeleri bize yaşatılan haksızlıkları söyleyemeyelim diye ama olmaz! Ev içi görünmeyen emekle, esnek çalışmayla, erkeklere oranla az ücretlendirmeyle, tacizle, dayakla, mahalle baskısıyla susturmaya çalıştığınızda da susmadık, bu yasayla da susmayacağız.

“Kadınlara şiddet, açlık ve gericilikle kurduğunuz ablukayı yıkacağız.

“İşlemez hale getirilen, kapatılan, kayyum atanan kadın ve çocuk derneklerinin boşluğunun acısını, kadınların, çocukların hayatına mal olduğunu biliyoruz.

“Birbirimizden aldığımız güçle sivil alanda yürüttüğümüz çalışmalarımızı ısrarla sürdürmeye ve dayanışma kanallarımızın kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sivil alanı ortadan kaldırmaya, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü yok etmeye yönelik her türlü adımın karşısındayız.”

 


Etiketler: kadın
İstihdam