26/01/2021 | Yazar: Eren Y

Marsel Tuğkan Gündoğdu'nun kaleme aldığı "LGBTİ+’lar için Daralan Sivil Alan ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Müzakere Alanını Genişletmek" yazısı Kaos GL Dergisi “Diyalog” dosyasında yer aldı.

Kaos GL Dergisi okuma önerisi: Sivil Alanda Sınırları Diyalogla Aşmak Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: The Art of Huan

Kaos GL Dergisi (Ocak-Şubat) Diyalog sayısı, aktivizmin içindeki kültürlerarası iletişimi, sosyal politikaların iyileştirilmesi ve kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında inşa edilen sosyal diyalog zemininde LGBTİ+’ların konumlarını, günden güne değişen diyalog kurma araç ve yöntemlerimizi tartışmaya açıyor.

Dergide “Diyalog” dosyası kapsamında yer alan yazılardan biri de, Marsel Tuğkan Gündoğdu'nun kaleme aldığı "LGBTİ+’lar için Daralan Sivil Alan ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Müzakere Alanını Genişletmek" oldu.

Tolerans politikaları

“Aynı John Locke’un toleransı hakiki kilisenin başlıca karakteristik niteliği olarak telakki etmesi gibi, LGBTİ+ örgütleri ve hak savunucuları da aktivizmini örgütlerken toleransı en temel değerlerden biri olarak ele almalıdır (Locke 29). Çünkü her bir deneyim biricik ve özeldir. Herkesin başka bir deneyimi vardır, bununla ilişkili olarak başka bir fikri vardır. Burada asıl mesele LGBTİ+’ları tek bir söyleme ya da perspektife hizalamaya çalışmak değil, her bir LGBTİ+’nın konuşabildiği bir alan yaratabilmek, kamusal tartışmaya katılımlarını sağlamak olmalıdır.”

Toleransı hareketlerdeki sivil oluşumun merkezine almak gerektiğini savunan yazı bir nebze hareketin ‘karşısındakilerle’ olduğu kadar, hareketin içinde de açık ve kapsayıcı olması gerektiğini söylüyor.

“Çok daha açık sorayım, kendine hem feminist hem de Müslümanım diyenler varken, çeyrek asırdır süregelen LGBTİ+ hareketi içerisinde neden hâlâ muhafazakâr LGBTİ+ örgütlenmeleri filizlenemedi?”

Okuyucunun örgütlenmelerle ilgili düşüncelerini ve örgütlenmelerin dinamiklerini sorgulayan yazı, hareketin köşesinde kalmış kesimleri toplanmaya çağırıp; halihazırda bulunan örgütleri farklı bakış açılarına ve insanların bütün kimliklerine açık olması gerektiğini savunuyor.

Bir çağrı

“Bu da şimdilik ancak LGBTİ+ toplumu ve diğer farklı toplumsal gruplarla müzakere ve diyalog alanını genişletilmesiyle mümkün olabilir gibi gözüküyor. Bu elbette sadece LGBTİ+ örgütlerinin sorumluluğu ya da tek başına yapabileceği bir şey değil. İfade ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı LGBTİ+ hareketini diğer toplumsal hareketlerin desteklemesi önem kazanıyor.”

Toleransla ilgili bütün yükü LGBTI+ örgütlerine yüklemememiz gerektiğini hatırlatan Gündoğdu, yazısını gittikçe daralan LGBTI+ örgütlenme alanları için destek çağrısında bulunarak bitiriyor. Kısacası hepimizi "diyaloğa" çağırıyor.

kaos-gl-dergisi-okuma-onerisi-sivil-alanda-sinirlari-diyalogla-asmak-1

Marsel Tuğkan Gündoğdu’nun “LGBTİ+’lar için Daralan Sivil Alan ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Müzakere Alanını Genişletmek" yazısını ve diyalogla ilgili daha birçok değerlendirme, sanat ve araştırma içeriğini okumak için Kaos GL Dergisi Diyalog sayısına kitapçılardan veya NotaBene Yayınları adresinden ulaşabilirsiniz. Dergiye abone olmak isteyenler de gerekli bilgilere dergi websitesinden erişebilir.


Etiketler: kültür sanat, yaşam
İstihdam