03/12/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor.

Kaos GL Derneği Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı neler yapar? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Aslı Alpar

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Kaos GL Derneği, çalışma ve mücadele alanlarını yaratan programlarının faaliyetlerini yayımlıyor. Bugün Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı’nın çalışma alanlarını kaosGL.org okurlarıyla paylaşacağız.

Akademik ve Kültürel Çalışmalar Programı, Türkiye ve dünya genelindeki kültür politikalarına, temsil ideolojilerine ve birey/grupların var oluş hallerine queer/LGBTİ perspektifinden tartışma zeminleri yaratmayı hedefler.

Program, sempozyum, forum, sergi, homofobi karşıtı buluşma gibi etkinliklerin beraberinde düzenli olarak güncel ve akademik yayınlarla queer ittifaklar geliştirmeyi, tektipleştiren politik ve kültürel ekseni dönüştürmede etki yaratmak için çalışıyor.

Program çalışmalarını 10 başlıkta yürütüyor.

Kaos GL Dergisi

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele ve Türkiye’deki cinsiyet politikalarına katkı sunmayı kendine misyon edinmiş Kaos GL Dergisi, toplum içinde görmezden gelinen LGBTİ ve Queer’in kendi sözlerini söyledikleri, gündemlerini oluşturdukları ve tartıştıkları radikal bir zemin yaratmaktadır.

Sansürlere, yasaklara, kendi olmanın ve aşkın kabahatli sayılmasına ve tüm nefrete karşın 25 yıldır LGBTİ gündeminden, tarihinden ve örgütlerinden sesleri hayatın her alanına temas ederek bizlere ulaştırıyor.

Uzun lafın kısası, lubunyanın sesi ayol! Ötesi mi var?

Kaos Q+

Yılda bir kez okurla buluşan Kaos Q+ Dergisi, ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, bütün akademik çalışma alanlarından katkılar ve fikir egzersizleriyle tektipleştirici yaklaşım ve pratiklere meydan okuyor.

Doğal/özcü yaklaşımların ve bu yaklaşımların üzerinde yükseldiği toplumsal, kültürel, ekonomik, politik yapı ilişkilerinin, bireyler ve grupların var oluş ve yaşayışları üzerindeki etkilerini anlamak üzere yola çıkan KaosQ+, 2014 yılından bu yana eleştirel bir değişimin hayalini kurmak, çabasına güç katmak hedefiyle yaşamlarımıza temas etmekte.

Sergi

Kaos GL Derneği, düzenlediği sergilerle LGBTİ+ hak savunucularını ve farklı alanlardan kişi ve kurumları bir araya getirerek alternatif bir alan yaratmaktadır. Sanatın çeşitli ifade biçimleri sayesinde, dert edindiği meselelerin hayatımıza nüfuz etme şekli çok daha çeşitli kanallarla gerçekleşmekte, toplumsal sorunları ve arayışları daha etkin ifade etmeyi ve duyurmayı sağlamaktadır.

Sanatın üretken, sınırsız ve yaratıcı gücü, günümüz dünyasını daha net algılamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olarak cinsel politikaları, LGBTİ+ kimlik ve queer var oluşları siyaseti aşkın bir perspektiften okumamızı sağlar.

Dolayısıyla Kaos GL’nin düzenlediği sergiler, LGBTİ+ hakları alanında geçmişte yaşananları sanatçının prizmasından saptayarak günümüze ve geleceğe yansıtmayı ve bunun beraberinde insan hakları ve LGBTİ+ alanında farkındalık ve görünürlük sağlamayı kendine misyon edinir.

Ayrımcılık Karşıtı Dersler

Kaos GL Derneği, Ankara’da farklı üniversitelerin eğitim bilimleri, sosyoloji, kamu yönetimi, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, iletişim, kadın çalışmaları, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışmanlık, hukuk, tıp ve sağlık bilimleri gibi fakülte ve bölümlerin derslerine konuk olarak “Ayrımcılık Karşıtı Dersler”i hayata geçiriyor.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair doğru bilgiye ulaşmanın ve heteronormatif eğitim yapısını dönüştürmenin temellerini, farklı meslek dallarında uzmanlaşacak aktörlerle birlikte oluşturmayı hedefleyen Kaos GL uzun yıllardır kampüslere konuk olmaya devam ediyor.

Homofobi Karşıtı Buluşma

Sistemleştirilmiş bir nefretin dışavurumu olarak homofobi ve siyasal gündemin dayattığı tüm ayrımcılık çeşitlerine dair tartışma zeminlerinin oluşturulduğu Homofobi Karşıtı Buluşma; forumlar, söyleşiler ve atölyelerle 17 Mayıs 2006 yılından bu yana gerçekleşiyor.

Uluslararası bağlantılarla da, homofobi ve tüm ayrımcılık meselelerini küresel ölçekte Türkiye gündemine taşıyan etkinlikler zinciri, tüm kimliklerin bir arada özgürleşebilmesi için cinsiyet politikalarına dair yüz yüze konuşma olanağı yaratıyor.

Gökkuşağı etkinlikleri

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı tüm ayrımcılık ideolojilerine karşı mücadele ve toplumsal dönüşüm için LGBTİ+ politikalarının toplumun her kesimiyle paylaşıldığı ve tartışma zeminlerinin oluşturulduğu Gökkuşağı etkinlikleri, Kaos GL tarafından 2006 yılından bu yana organize ediliyor.

Bugüne değin 35 farklı ilde gerçekleşen etkinlikler zinciri, kimi zaman öğrenci toplulukları vasıtasıyla üniversitelerde akademik tartışmaların gündeme gelmesini sağlayarak,  kimi zaman ise meslek grupları, yerel aktivistler, kadın örgütleri ve diğer toplumsal hareketler ile iş birlikleri oluşturarak heteroseksizmi tartışacak ortamı yaratmaktadır.

Bunlar sonucunda, Türkiye’deki LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın tartışılması ve görünürlüğünün sağlanmasını hedefleyen etkinlikler, ilk günden bu yana yerellerdeki örgütlerin güçlenmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir.

Kadın Kadına Öykü Yarışması

Kaos GL Derneği, her yıl farklı temalarla düzenlemekte olduğu Kadın Kadına Öykü Yarışması ile kadınları seven kadınların öykülerini insanların yaşamlarına dahil ediyor.

13 yıldan bu yana lezbiyen-biseksüel kadın yazını için bir arşiv değeri taşıyan yarışma, “kadınlardan kadınlara, kadınlardan kadınlar için” kaleme alınan öyküleri daha çok duyurmak ve kadın kadına aşkı görünür kılmak adına önemli bir rol oynamakta.

Aynı zamanda internet haberciliği ve dergilerde öykülerin yer almasının yanı sıra, yarışmadan derlenen öykülerle üçüncü baskısı gerçekleşen “Aşkın L Hali” kitabında 28 farklı kadının öyküsü yer almaktadır.

Feminist Forum

Kaos GL Derneği, 2007 yılından bu yana Feminist Forum ile birlikte homofobiye karşı ortak mücadelenin olanaklarını feminist perspektiften gündeme taşımaktadır.

Dokunulmaz kılınan eril alanın sorgulandığı ve dönüştürüldüğü, feminist politikaların tekrar tekrar gündeme getirilip; siyasi ve queer kesişimlerinin tartışmaya açıldığı Feminist Forum farklı coğrafyadan feminist öncüleri Türkiye'deki LGBTİ+ ve feminist aktivistlerle buluşturan önemli bir köprü işlevi görmektedir.

Uluslararası etkiye sahip olan Feminist Forum bugüne değin, “Cinselliğin Serencamı”, “Umudun Alacakaranlığında Ütopya”, lezbiyen feminizm , trans-feminizm, erkeklik, beden, siyasî temsil ve katılım, kadın yayıncılık deneyimleri ve lezbiyen feminizm gibi bir çok tema ve konu başlığını ele alarak, alternatif tartışma alanları yaratmıştır.

Queer ittifaklar

Kaos GL Derneği 25 yıldır eşcinsel karşıtı nefret söylemlerinin önüne geçebilme ve toplumsal bir dönüşüm yaratabilme hedefindeki adımlarını kolektif bir bilinçle inşa etmeye çalışmaktadır.

Bu noktada devlet erkinin, yükselişte olan ayrımcı ve şiddetli popülist hareketlerin ve heteroseksizmin boyunduruğu altında yaşamlarımıza nufüz eden sistemin mücadelesi için ördüğümüz queer ittifakların etkisinin önemi ve değeri büyüktür.

Diğer toplumsal hareketlerle oluşturduğumuz dayanışma ağları aynı zamanda kapsayıcı bir hak savunuculuğu için yapılan çalışmalarda büyük bir etkiye sahiptir. Kaos GL Derneği de, bu dayanışma ağlarını güçlendirmek, sürdürmek ve beraberinde daha fazla yere temas edebilmek adına, çalışmalarında bu kolektif düşünsel zemini korumakta ve yaşatmaktadır.

Uluslararası Konuk Sanatçı Programı

Her yıl Türkiye'den ve yurtdışından 5 görsel sanatçıyı Ankara’da ağırlamayı planlayan Kaos Konuk Sanatçı Programı, queer siyasetin sanatsal ifadenin olanaklarıyla yeni imkânlarına odaklanır. Program, sanatçılara 2'şer aylık hem yaşama hem çalışma alanı imkânı sağlarken aynı zamanda üretim ve araştırma süreçlerini destekler ve teşvik eder.  Bu süre zarfında sanatçılar Türkiye'den sanatçı, aktivist, akademisyen ve küratörlerle birlikte çalışma olanaklarına sahip olup, farklı sanat alanlarıyla olası işbirlikleri için tanışma toplantıları gerçekleştirir.

 


Etiketler: insan hakları, kültür sanat
bülten