04/07/2013 | Yazar: Murat Köylü

Brüksel’de 28-30 Haziran tarihleri arasında ILGA Europe tarafından organize edilen eğitim 14 Avrupa ülkesinden sivil toplum örgütü temsilcisini misafir etti. Eğitime Kaos GL Derneği adına Murat Köylü katıldı.

Brüksel’de 28-30 Haziran tarihleri arasında ILGA Europe tarafından organize edilen eğitim 14 Avrupa ülkesinden sivil toplum örgütü temsilcisini misafir etti.

Ülke seçiminde hükümetlerin ve anaakım medyaların homofobi ve transfobi temelli ayrımcılık ve nefret söylemi ile mücadele etme düzeylerinin düşüklüğü belirleyici oldu. Özelikle Türkiye, Rusya, Moldova, Ukrayna ve Makedonya’da hükümetler ve medya organları, fiziksel ve sembolik şiddet ile mücadele etmek bir yana, insan hakları ihlallerinin başlıca failleri durumunda olabiliyorlar.

Türkiye’den Kaos GL’nin yer aldığı etkinlikte diğer katılımcılar Moldova, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan, Litvanya, İtalya ve Kıbrıs’tan gelen sivil toplum temsilcileri oldular.  

Üç gün süren eğitim sonucunda katılımcıların kendi ülkelerine dair stratejik iletişim planı örnekleri oluşturdular.

Eğitim sürecinde ele alınan konu başlıkları şöyle:

-          Savunuculuk, kapasite geliştirme ve iletişim stratejileri arasındaki eşgüdüm ve farklılıklar

-          İletişimin yapıtaşları

-          Etki ve değişim yaratmak için stratejik iletişim

-          Tepkisel (reaktif) iletişim değil, “proaktif iletişim

-          Yanıt değil, karşılık veren iletişim

-          Faydalı ve etik iletişim için kriterler ve ilkeler

-          Durum analizi: Genel veya popüler gündeme LGBT meselesini yerleştirmek

-           “İhtiyaçlar – Hedef Kitle – Araçlar – Dil - Anlam” çerçevesinde anahtar mesaj, olgu, veri ve öykü parametreleri

Eğitime Kaos GL Derneği adına Murat Köylü katıldı.

 


Etiketler: insan hakları
Nefret