01/03/2019 | Yazar: Aslı Alpar

Kaos GL Derneği regl olan çalışanlarına ayda 2 gün ücretli izin uygulamasını Mart ayı itibari ile hayata geçirdi.

Kaos GL’de artık regl izni var! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği regl olan çalışanlarına ayda 2 gün ücretli izin uygulamasını Mart ayı itibari ile hayata geçirdi.

Fotoğraf: Damla Umut Uzun, Umut Güner, Aysel Ergün

Kaos GL Derneği regl olan çalışanlara ayda 2 gün ücretli izin uygulamasını hayata geçirdi. Derneğin Mart ayı itibariyle uygulamaya koyduğu ücretli regl izni toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini anaakımlaştırmayı hedefliyor.

Ücretli regl izninin hayata geçebilmesi için idari çalışmalarda bulunan Derneğin Finans Koordinatörü Aysel Ergün ile Genel Koordinatör Umut Güner ve uluslararası örnekleri araştıran Dış İlişkiler Asistanı Damla Umut Uzun’a uygulamayı sorduk.

Aysel Ergün, Kaos GL Derneği’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin sağlanması için kamu ve sivil toplum örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yaparken bir yandan da kendi kurumsal işleyişinde eşitliği sağlamak için ‘neler yapabiliriz’ sorusuna yanıtlar aradığını söyledi.

“Çalışanların hak, barış ve refahını gözetecek bir insan kaynağı yönetim standardı oluşturmayı önemsiyoruz”

Ergün uygulamaya dair kaosGL.org’a şunları söyledi: “Kaos GL Derneği olarak, Kaos GL Derneği İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Politika Belgesi doğrultusunda çalışanlara ve gönüllülere yönelik her türlü örgüt içi ilke ve işleyişi düzenliyoruz. Bu belge şöyle başlar; ‘Kaos GL Derneği, homofobi ve ayrımcılıklarla mücadele ile insan hakları hareketinin ayrılmaz bir parçası olarak sadece kampanya ve çalışmalarında değil, günlük işleyişi ve iç iletişimi bakımından da insan haklarına saygı gösterme, bu hakları koruma ve bunları yaygınlaştırmayı kendine ilke edinir. Bu bağlamda, sadece içinde yer aldığı sivil toplumla sınırlı kalmamak üzere, çalışma ilişkileri ve hakları bakımından örnek bir uygulayıcı olabilmek için gereken önlemleri almayı ve buna dair tüm adımları atmayı bir sorumluluk olarak üstlenir.’

“Bu politika belgesini, -en iyi uygulamaya erişmek için- canlı bir belge olarak güncel koşullara ve yeni ihtiyaçlara göre sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Kaos GL Derneği olarak, kurumun temel yapıtaşlarından olan çalışanlarının hak, barış ve refahını gözetecek bir insan kaynağı yönetimi standardı oluşturmayı önemserken; bu standartların, çeşitliliğin getirdiği katkıları gözetecek, objektif, tutarlı, kapsayıcı ve ayrımcılığı önleyici bir doğasının bulunmasını esas alıyoruz. Bu çerçevede Kaos GL Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin sağlanması için kamu ve sivil toplum örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yaparken bir yandan da kendi kurumsal işleyişinde de eşitliği sağlamak için ‘neler yapabiliriz’ sorusunu kendine soruyor. Son iki senede özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde kendi politikalarımızı da gözden geçiriyoruz. Dünyadan ve Türkiye’den iyi örnekleri inceliyoruz ve bu örnekleri kendi yönetim-yönetişim politikalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz.”

“Dileriz bu konuda attığımız adımlardan cesaretle başkalarına da iyi örnek olabiliriz”

Ergün, yeni yıl ile birlikte Politika Belge’sinin üzerinde çalışırken eğitim izni, doğum izni, sağlık izni, fazla mesai, 8 Mart, 25 Kasım, 1 Mayıs, 17 Mayıs gibi önemli günlerde izin-tatil hakkı gibi ilkelerinden hareketle regl olanların o günlerde işe gelmek ve çalışmak zorunda olmalarının zorluğunu ve aslında bunun da bir hak olarak tanımlanması gerektiğini değerlendirdiklerini söylüyor.

Bu kapsamda iyi uygulama örneklerini araştırdıklarını söyleyen Güner, “Neticede toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinin sağlanması için kurum içi politikalarımızı geliştirmeye çalışırken bu hakkı da tanımlayabileceğimize ve politika belgemize yansıtabileceğimize karar verdik. Kaos GL Derneği olarak, regl olan çalışanlara ayda 2 gün ücretli izin uygulamasını Kaos GL Derneği İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Politika Belgemize ekledik ve Mart ayından itibaren uygulamaya başlıyoruz” dedi.

Kaos GL’deki uygulamanın diğer kurumlara da iyi örnek olmasını temenni eden Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: “Dileriz biz bu konuda kendimizi geliştirmeye, dönüştürmeye çalışırken attığımız adımlardan cesaretle başkalarına da iyi örnek olabiliriz ve doğum izni, regl izni gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini anaakımlaştıracak uygulamalar örgütlerin ve kurumların ana hedeflerinden biri haline gelebilir.”

Dünya’da hangi ülkelerde ücretli regl izni uygulanıyor?

Regl izni için dünyadaki iyi örnekleri araştıran Damla Umut Uzun ise kaosGL.org’a şunları söyledi: “Bu izni 1947 yılında ilk uygulamaya başlayan ülke Japonya. Ülke bu uygulamayı 2.Dünya Savaşı’ndan sonra İşçi Yasa’sına eklemiş. Japonya’yı Endonezya takip ediyor, ülkede 1948'den beri iş kanununda yer alıyor. Güney Kore’de 2001 yılından beri 1 gün regl izni verilirken Tayvan’da 2013 yışında bu uygulama Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasası ile düzenlenmiş. Ülkede tüm işçilere yıllık 30 gün yarı-maaşlı izin hakkı varken bu, kadınlar için +3 gün ücretli izin şeklinde uygulanabiliyor.”

Uzun regl iznini hayata geçirmeye çalışan ülkelerden de bahsetti: “Ayrıca Çin'in bazı bölgelerinde uygulanan ücretli regl izni Rusya'da 2013'te önerilmiş ama reddedilmiş. İtalya'da da 2017'den beri 3 günlük regl izni üzerinde çalışılıyor ancak henüz kabul edilmiş değil.”

Ülkelerin dışında regl iznin bazı şirketler tarafından uygulandığını söyleyen Uzun “Nike 2007'den beri dünya çapındaki tüm şirketlerinde bu politikayı uygularken Avustralya İmalatçı Kadınlar Sendikası Toyota şirketi için yıllık 12 gün regl izni için kampanya yürütüyor” dedi.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
nefret