29/05/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarında hukuki sürece ilişkin bilgi notu paylaştı.

Kaos GL’den Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarına dair bilgi notu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Ankara’da OHAL’de ilan edilen süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı kalktı. 13 Ekim 2018’deki yasak kararında ise yargı süreci devam ediyor. Her iki yasağa karşı da dava açan Kaos GL Derneği hukuki sürece ilişkin bilgi notu paylaştı.

Bölge İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını Nisan ayında kaldırdı. “Yasak süresiz, sınırlama ve belirlilik yok, yasak yerine etkinliklerin güvenliği sağlanmalı” dedi.

Öte yandan OHAL kaldırılmasına rağmen Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün aynı gerekçelerle 3 Ekim 2018’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yasak kararına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Kaos GL Derneği bu yasağı da yargıya taşıdı. Ankara 2. İdare Mahkemesi “davacı dernek açısından hukuki sonuç doğurmadığı, hak ve menfaatlerini ihlal edici nitelikte olmadığı” gerekçesiyle davayı incelemeden reddetti. Dernek kararı istinaf etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ikinci yasaklama kararının üçüncü kişilerin menfaatini etkilemediğine ilişkin Ankara İdare Mahkemesinin kararını hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Ankara İdare Mahkemesinin ikinci yasağa ilişkin karar vermesi bekleniyor.

OHAL’de ilan edilen yasak kaldırıldıktan sonra 10 Mayıs’ta ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne; 17 Mayıs’ta ise Ankara Barosu’nun Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün açıklamasına polis saldırdı.

TIKLAYIN: ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde neler yaşandı?

TIKLAYIN: Ankara Barosu’nun 17 Mayıs açıklamasına polis engeli

Kaos GL Derneği, Ankara’da LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü etkileyen yasakların hukuki sürecine ve gelinen aşamaya ilişkin bilgi notu yayınladı. Bilgi notunun tamamı şöyle:

İki ayrı süresiz yasak

Bilindiği üzere başkent Ankara’da bulunan LGBTİ+’lar ve LGBTİ+ haklarını savunan dernekler için; biri OHAL döneminde (Birinci yasak) diğeri ise OHAL sonrası olarak adlandırılan dönemde (İkinci yasak) Ankara Valiliğince yürürlüğe sokulan iki ayrı süresiz yasaklama kararı vardır.

18.11.2017 tarihli birinci yasak kesin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce kaldırıldı. Bölge İdare Mahkemesi, süre ve içerik bakımından sınır belirtmeyen Ankara Valiliği yasağının, OHAL döneminde dahi hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir. Bu tespit AİHM içtihatlarına da uygun bir tespittir.

03.10.2018 tarihli ikinci yasak içinse durum, Ankara Valiliğinin çelişkili ve birbirini yalanlayan mahiyetteki açıklamaları nedeniyle karmaşık bir hal almıştır.

Valilik, 03.10.2018 tarihli ikinci yasak kararını açıkça ilan etmemiş, LGBTİ+ toplumu bu yasaktan, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması tarafından yapılmak istenen Ekim 2018 tarihli etkinliğin Valiliğin ikinci yasak kararı gerekçe gösterilerek engellenmesi ile haberdar olmuştur.

Kaos GL bilgi edinme başvurusu yaptı

Kaos GL bunun üzerine avukatları aracılığıyla Ankara Valiliğine bilgi edinme başvurusu yapmış, Valilik ikinci yasağın varlığını teyit etmiştir.

Kaos GL ikinci yasağın da iptali için hemen dava açmıştır. Ancak davaya bakan Ankara İdare Mahkemesi, ikinci yasağın, üçüncü kişilerin menfaatlerini etkileme gücü dahi olmayan, kurum içi bilgilendirmeden ibaret bir yazı olduğu, bu haliyle iptali sonucuna yol açacak yargılama sürecine gerekmediğini belirterek davayı reddetmiştir.

Valilik şeklen kendi yararına ancak içerik olarak yasağın hükümsüzlüğünü tespit eden bu ilk karar aleyhine istinaf yoluna başvurmamış, kararın onanmasını talep etmiştir.

Bunun ardından Kaos GL tekrar valiliğe başvurarak yasağın devam edip etmediğini bilgi edinme kanunu kapsamında yazılı olarak sormuş, Valilik Mart 2019 tarihli yanıtında genel bir yasaklama kararına atıf yapmaksızın her başvurunun kendi özelinde değerlendirildiği yanıtını vermiştir.

Ne var ki Valilik, genel bir yasak kararına atıf yapmamasına rağmen bu defa önce ODTÜ Onur Yürüyüşünü, ardından Ankara Barosu tarafından yapılmak istenen basın açıklamasını 3 Ekim 2018 tarihli yasaklama yazısına atıfla yasaklamıştır.

Valiliğin birbiriyle çelişen beyan ve tutumları üzerine Kaos GL avukatları Valiliğin bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtın mı, ikinci yasakla ilgili incelenmeksizin red kararına karşı Valiliğin istinaf başvurusu yapmamasının mı, yoksa ODTÜ Onur Yürüyüşü ile Ankara Barosu basın açıklamasına getirilen yasağın mı gerçek durumu yansıttığını sormuştur. Valilik önceki beyanından vazgeçerek bu defa genel yasaklama kararının yürürlükte olduğunu, yalnızca 2911 sayılı yasa kapsamındaki başvuruların ayrı ayrı değerlendirildiğini bildirmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi, ikinci yasağa ilişkin mahkeme kararını hukuka aykırı buldu

Öte yandan Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ikinci yasaklama kararının üçüncü kişilerin menfaatini etkilemediğine ilişkin Ankara İdare Mahkemesinin kararını hukuka aykırı bularak kaldırmıştır. Bölge İdare Mahkemesi, ODTÜ Onur Yürüyüşü ve Ankara Barosu basın açıklamasının aynı yazı gerekçe gösterilerek yasaklanmasıyla deneyimlediğimiz üzere ikinci yasaklama kararının iç yazışmadan ibaret olmadığını, kamunun haklarını kısıtladığını kayıt altına almıştır.

Bu aşamada Ankara İdare Mahkemesinin ikinci yasaklama kararının hukuka uygunluğunu denetleyerek karar vermesi beklenmektedir.

An itibariyle Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olan Ankara’da LGBTİ+ haklarına ilişkin bütün etkinlikler Ankara Valiliğinin dava süreci devam eden kararı ile yasaktır.

Kaos GL’nin bu yasaklama kararına karşı da hukuki zemindeki mücadelesi devam edecek, gelinen aşamalardan kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kaos GL Derneği

İlgili haberler:

Ankara Valiliği’nden ‘LGBTİ etkinliklerine’ süresiz ‘genel ahlak’ yasağı

Kaos GL ve Pembe Hayat: Valilik yasağı hukuka aykırı

Kaos GL ve Pembe Hayat Valilik yasağına dava açtı

Yasaklı günlerde LGBTİ+ hakları

“LGBTİ etkinlik” yasaklarına yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

LGBTİ+ etkinlik yasağı Anayasa Mahkemesi’nde!

LGBTİ+ yasağıyla hangi haklarımız, nasıl ihlal edildi?

LGBTİ+ yasağı İdare Mahkemesi’nde görüşüldü

Ankara’daki LGBTİ+ etkinlik yasağı AİHM’de

Ankara Valiliği hep aynı nakarat: “LGBTİ etkinliği yasak!”

OHAL kaldırılsa da mahkeme kararları aynı: LGBTİ+ yasak davaları reddedildi

Mahkeme, OHAL’de ilan edilen Ankara LGBTİ+ etkinlik yasağını kaldırdı

 


Etiketler: insan hakları
nefret