05/02/2019 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL’den Yasemin Öz, EIUC’nin Monitoring the Human Rights of LGBTI Persons (LGBTİ’lerin İnsan Haklarını İzleme) programına uzman olarak dâhil edildi.

Kaos GL’den Öz, ‘Monitoring the Human Rights of LGBTI Persons’ uzman grubunda Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL’den Yasemin Öz, EIUC’nin Monitoring the Human Rights of LGBTI Persons (LGBTİ’lerin İnsan Haklarını İzleme) programına uzman olarak dâhil edildi.

Yasemin Öz

Kaos GL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Yasemin Öz, Avrupa Üniversiteler arası İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi’nin (EIUC) “Monitoring the Human Rights of LGBTI Persons” programına uzman olarak dâhil edildi.

Bu program, The Global Campus of Human Rights (Küresel İnsan Hakları Kampüsü), Avrupa Birliği'nin finanse ettiği küresel bir üniversite ağı ile birlikte çalışıyor. Ağın merkezi aynı zamanda bir şemsiye örgüt olan EIUC ile yedi tane bölgesel programın işbirliği temelinde kuruldu. Yedi bölgesel programın merkezleri de Avrupa için Venedik'te, Güney Doğu Avrupa için Saray Bosna ve Bologna'da, Kafkaslar için Erivan'da, Afrika için Pretoria'da, Asya-Pasifik için Bangkok'ta, Latin Amerika için Karayipler'de ve Arap ülkeleri için Beyrut'ta bulunmakta.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen küresel bir üniversite ağı olan ve bünyesinde yüz civarı üniversite bulunan “The Global Campus of Human Rights” insan hakları alanında verilen eğitimlerde dünyanın en büyük ağı.

Öz, geçtiğimiz yıl da Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi bünyesinde ilk defa kurulan Enformel LGBTİ Danışma Kurulu’na seçilmişti.


Etiketler: insan hakları
Telegram