02/02/2022 | Yazar: Yıldız Tar

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, vekili olduğu şehirde trans kadınlara nefret saldırılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Kemalbay’dan İçişleri ve Adalet Bakanı’na soru önergesi: Trans kadınlara saldırılar bilginiz dahilinde mi? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, İzmir’de son dönemde trans kadınlara nefret saldırılarını Meclis gündemine taşıdı.

Kemalbay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği ayrı ayrı soru önergeleriyle transfobik nefret saldırılarına dikkat çekti.

ILGA-Europe'un Gökkuşağı Endeksi (Rainbow Index) raporlarına göre, 2020’de Türkiye LGBTİ+ olmak için Avrupa’nın en kötü ikinci ülkesi olarak belirlendiğini ve Transgender Europe'ın (TGEU) 2008'den bu yana yürüttüğü Trans Cinayetleri İzleme verilerine göre de en fazla trans cinayeti işlenen ülkelerden biri olarak yer aldığını hatırlatan Kemalbay, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ile hükümetin uluslararası sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmemekte kadınları ve LGBTİ+’ların etkin bir şekilde korumamakta olduğu görülmektedir” dedi.

Yaşam hakları gasp edilen, kamusal destek mekanizmalarından yoksun bırakılan, toplumsal hayattan dışlanan, sistematik ayrımcılık ve transfobik şiddete maruz bırakılan trans kadınlara yönelik nefret saldırıları vahim boyutlara vardığını belirten Kemalbay, son dönemde İzmir’de yaşanan saldırıları da aktararak şöyle devam etti:

“İzmir'deki LGBTİ + örgütleri  ve insan hakları savunucuları , kentte trans kadınlara yönelik, giderek artan saldırı ve cinayetlere karşı 29 Ocak 2022 tarihinde yaptıkları basın açıklamasında; kadına yönelik şiddet ve her türlü suçun önlenmemesi ve açıkça cezasız bırakılması ile  trans kadınlara yönelik nefret ve saldırılar için faillere adeta ‘alan’ açıldığını gözlemlediklerini, son dönemde giderek artan translara yönelik gerçekleşen nefret saldırıları ve cinayetleri toplumsal ve politik olduğunu belirtmişler ve trans cinayetleri ve nefret suçlarının önlenebileceğini, devleti, uluslararası sözleşme ve anayasal yükümlülüklerinden doğan her türlü ayrımcılık ve nefret suçunu önlemek ve cezalandırmak için görevini yapmaya; tüm kamuoyunu her türlü nefret saldırısına karşı ses çıkarmaya çağırmışlardır. Ayrıca; LGBTİ+’lara yönelik hedef gösterme, nefret söylemleri ve spesifik olarak trans kadınlara yönelik kamusal ve medyatik saldırılardan güç alan faillerin nefret saikiyle işledikleri cinayetler de etkin ve şeffaf soruşturma yürütülmesi gereğini belirtmişlerdir.

“Cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği her ne olursa olsun bütün insanların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde temel hak ve özgürlükleri eşit bir şekilde anayasal normlarla tanımlanırken, Türkiye’nin de katılımcısı olduğu AGİT 'da nefret suçları, mağdurların korunmasına yönelik olarak oluşturulmuştur.”

Kemalbay, İçişleri ve Adalet Bakanları’na şu soruları yöneltti:

1-      Özellikle iktidarınız döneminde izlenmekte olan politikalar ile artarak devam eden LGBTİ+’lara yönelik hedef gösterme, nefret söylemleri ve özellikle trans kadınlara yönelik kamusal alanlardaki saldırılar ve cezasızlıktan güç alan faillerin, nefret saikiyle işlediği cinayetler bilginiz dahilinde midir?

2-      İzmir Alsancak’ta 17 Ocak 2022’de gasp ve şiddet şikâyeti ile Olay yerine gelen ancak trans kadınlara “sizi korumak zorunda değilim” diyen, tutanak tutmayan ve delil toplamayan polis memurları hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

3-      17 Ocak 2022 gecesi   İzmir Alsancak’ta trans kadınların gasp edilmeleri ve şiddete uğramaları nedeniyle tutanak tutulmadığı ve delil toplanmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise bu hukuksuzluğun gerekçesi nedir? 

4-      LGBTİ+ lara yönelik saldırılarda koruma ve kollama görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle hakkında soruşturma, idari işlem, cezai işlem gibi işlem yapılan kolluk kuvveti sayısı ile yargılanan ve ceza alan kolluk kuvveti sayısı kaçtır?

5-      LGBTİ+ lara yönelik şiddet olaylarında etkin bir soruşturma yapılmamasının nedeni nedir? 

6-      LGBTİ+lara yönelik gerçekleşen nefret suçlarının artmasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak ve uygulanan cezasızlık politikalarının etkileri üzerine yapılan bir çalışma, araştırma var mıdır? Var ise elde edilen bulgular nelerdir? Şayet yok ise bu yönde bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

7-      Rainbow Index’e göre LGBTİ+’lar için Avrupa’nın en kötü ikinci ülkesi olarak belirlenen Türkiye’de nefret söylemlerinin odağında olan ve hiçbir hukuki koruma altında bulunmayan LBGTİ+ lara ilişkin insan hakları ihlallerini önlemeye yönelik nefret suçları kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

8-      Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın "Ayrımcılık ve nefret suçlarıyla etkin mücadele” açıklamaları ile yaşanan bu tarz vakalar reform beyanı ile aykırılık oluşturmamakta mıdır?


Etiketler: insan hakları, kadın, nefret suçları, siyaset
İstihdam