28/09/2022 | Yazar: Kaos GL

Kırmızı Şemsiye, hukuki danışman çalışma arkadaşını arıyor. Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ+ ve HIV alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebi olacak.

Kırmızı Şemsiye’den Hukuki Danışman ilanı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, kilit mülteci grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir projesinde çalışmak üzere hukuki danışman ekip arkadaşını arıyor.

Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, tam zamanlı, ofis içinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacak ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacak.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklar çalışma ortamına uygun davranması bekleniyor.

Beklenen temel aktiviteler ve sorumluluklar şöyle:

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek, 
 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,
 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk, TCDŞ) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek, 
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,
 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörü ile iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak ve seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebi olacak.

Son başvuru tarihi 5 Ekim olan ilanla ilgili ayrıntılı bilgi için burayı ziyaret edin.  


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam