22/03/2023 | Yazar: Yıldız Tar

Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması’nın konuk olduğu Sosyal Hizmet Günü paneli, Kocaeli Üniversitesi’nin engeli ve #ailenesahipçıkkocaeli etiketli nefret kampanyasından dolayı dijital ortamda yapıldı.

Kocaeli’de çeşitlilik paneline önce Üniversite engeli, sonra sosyal medyadan tehditler Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER) Kocaeli Şubesi, 21 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde panel düzenlemek istedi. Bu sene dünyanın her yerinde “ortak sosyal eylem yoluyla çeşitliliğe saygı” temasıyla düzenlenen gün için dernek, depremde sosyal hizmeti tartışmak istedi.

Afet için Feminist Dayanışma, Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması ve Sığınmacı Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden konuşmacıların yer alacağı panel Kocaeli Üniversitesi’nde yapılacaktı. Ancak Üniversite Rektörlüğü engel oldu ve sosyal medyadan açıklama paylaştı.

Bunun üzerine etkinlik Eğitim-Sen’e taşındı. Etkinlikte Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması’nın LGBTİ+ depremzedelerin yaşadığı sorunları anlatmasına karşı sosyal medyada nefret kampanyası başladı. #ailenesahipçıkkocaeli etiketiyle tehdit ve hakaret mesajları paylaşıldı.

Etkinlik, çevrimiçi ortama taşındı. Öte yandan Eğitim-Sen ve SHU-Der, etkinlik gününde (21 Mart) ortak bir açıklama yaparak yaşananları aktardı, “Nefrete inat bizler eşit özgür dünyayı birlikte kuracağız, birbirimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Açıklamanın tam metni:

“Dünya Sosyal Hizmet Günü”, 2007 yılından bu yana, sosyal çalışmanın kazanımlarını öne çıkarmayı, toplumların geleceği için sosyal çalışmanın görünürlüğünü arttırmayı, sosyal adaleti ve insan haklarını savunmayı amaçlayan küresel çapta bir kutlama günüdür.

Her yıl yenilenen Dünya Sosyal Hizmet Günü temaları da hep birlikte adil, eşit, özgür bir dünya kurma yolundaki mesleki sorumluluğa vurguyla belirlenir. Bu senenin teması ‘ortak sosyal eylem yoluyla çeşitliliğe saygı’ olarak ilan edilmiştir. Sosyal hizmet uzmanları, çeşitliliği tanımak, anlamak ve eşitliğin, adaletin tesisi için hiç kimseyi arkada bırakmamak sorumluğunu taşıyan bir mesleğin icracılarıdırlar.

Bilindiği üzere 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlerde çeşitliliği görünür kılmanın, tanımanın, buna uygun eyleme geçmenin önemi bir kez daha apaçık görünmüştür. Buna bağlı olarak bu yıl SHUDER Kocaeli Şubesi de depremlerle sarsılan ülkemizin yakıcı gündeminden hareketle, bugün dünyanın her yerinden sosyal hizmet uzmanlarının vurgulayacağı çeşitliliğe saygı mesajını afetlerdeki dayanışma pratiklerine kulak vererek kutlamak üzere bir panel düzenleme kararı almıştır.

Bu panelde; Afet için Feminist Dayanışma, Ankara LGBTİ+ Deprem Dayanışması, Sığınmacı Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden konuşmacılardan depremden etkilenen bölgelerde kadınların, LGBTİ+ların, göçmenlerin, savunmasız grupların görünürlüğünü, eşit, adil biçimde hizmetlere erişim sorunlarını, buna karşı örülen dayanışma pratiklerini konuşmak, eşit özgür insan haklarının tesis edildiği bir dünyanın herkes için her zaman her koşulda var olabilmesi için birlikte yollar, yöntemler düşünmek üzere panel çağrısıyla bir araya gelme niyeti paylaşıldı.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde görev yapan dernek üyesi olan akademisyenlerle planlanan bu panelin üniversite salonunda yapılması Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla hedef gösterilmiş ve bir nefret diliyle engellenmiştir. Bu hedef göstermenin ardından Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan panel etkinliğine yönelik yine birtakım sahte hesap ve isimsiz telefon çağrılarıyla nefret söylemi, bulduğu cüretle yaygınlaşmıştır. İnsan, toplum, doğa yararına bilimsel temele dayanan üniversiteler yerine, otoriter rejimlerin iktidarlarını ve sermayeyi güçlendirmeyi amaç edinmiş, liyakatsizliğin kol gezdiği, öğrencilerin sindirildiği üniversitelerin tezahürü olarak bu engellemeyle karşılaştığımızı biliyoruz. Uzun zamandır özerk ve bizlere ait olmaktan çıkarılmaya çalışılan üniversitelerin tüm bileşenleri olarak bu engellemelere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

İktidar söylemi, kamu kurumları hatta üniversitelerin dahi el birliğiyle körüklediği şiddete, nefrete inat bizler eşit özgür dünyayı birlikte kuracağız, birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Var oluşumuz, kimliğimiz, benliğimiz, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu irademize yönelik nefreti ve şiddeti körükleyen her türlü ses, söz, eyleme ve bunlara alan açan her türlü otoriteye karşı hesap sormaya, savunuculuk yapmaya; mesleklerimizin, yaşamlarımızın, var oluşlarımızın ve tüm canlıların onurunu korumaya ve savunmaya yılmadan devam edeceğiz!


Video Haber İkon  İlgili Video:


Etiketler: insan hakları, nefret suçları, eğitim, sosyal hizmet
İstihdam