07/06/2021 | Yazar: Kaos GL

Kuir Kıbrıs Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin önemini hatırlatıyor ve #TOCEDiuygula diyor.

Kuir Kubrıs: “TOCED yasasının uygulanması LGBTİ+’lar için önemli!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomi, eğitim ve sosyal düzeylerde yaygınlaştırılması, bu politikaların devlet düzeyinde üretilen makro plan ve politikalara yansıtılması ile kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) birimlerinin kuruluş toplantıları devam ediyor.

Yaklaşık bir aydır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bakanlık temsilcileri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele yürüten sivil toplum örgütleri ve gönüllü avukatların desteği ile sürdürülen koordinasyon çalışmalarının bu haftaki toplantısında “Eşitlik Eylem Planı” alındı. TOCED Teşkilat Yasası’nın öngördüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı’nın düzenlenmesi ve Eşitlik Eylem Planı'nın oluşturulması hedefiyle düzenlenen toplantıya; Maliye, İçişleri, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları Cinsiyet Odak Noktaları, Polis Şiddete Müdahale Birimi, ALO 183 personeli, LTB Sığınma Evi temsilcileri ve İstatistik Kurumu başkanı katıldı.

Sivil toplum örgütleri ve ilgili devlet kurumlarının işbirliği ile ortaya çıkması hedeflenen Eşitlik Eylem Planı’nın; çalışma yaşamı, yerel yönetim politikaları, sağlık, eğitim, şiddetin önlenmesi alanları başta olmak üzere yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı bir kılavuz niteliğinde olması hedefleniyor.

#TOCEDiuygula

TOCED Yasası’na göre “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, bireylerin cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği fark etmeksizin, toplumsal olarak sahip olmaları gereken eşit haklar, fırsatlar ve olanaklar ile bireylerin ihtiyaçlarının haklarının ve önceliklerinin saptanmasını hedefleyen, insanlar arasındaki eşitliği sağlamaya hizmet eden politikayı anlatır.

TOCED kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddetle mücadelede Sığınma Evleri ve Telefonla Yardım Hatları kurar.

TOCED sadece kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti önleyen değil, şiddete yönelen failleri rehabilite eden bir mekanizma olarak çalışır.

TOCED her türlü şiddetin önlenmesi için politika üreten, bir Eylem Planı ekseninde yürürlüğe koyan ve devlet-sivil toplum işbirliğini sağlayan geniş bir kurumsal ağdır.

Bu ifadeler Kıbrıs Feminist İnisiyatifi’nin #TOCEDiuygula sosyal medya kampanyasından.

Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Feminist İnisiyatifi’nin kampanyasıyla dayanışıyor ve TOCED yasasının uygulanmasının LGBTİ+’lar için önemli olduğunu hatırlatıyor.


Etiketler: dünyadan
İstihdam